Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Практичне заняття 1. Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР

ПРИГАДАЙТЕ:

1. Як ви розумієте вислів «людський вимір війни»? 2. Що таке демографічні зміни? 3. Які демографічні зміни відбулися у складі населення УРСР у перші післявоєнні роки?

МЕТА: на основі здобутих знань та аналізу підготовлених повідомлень (презентацій) та досліджень з'ясувати особливості демографічних змін в УРСР у перші післявоєнні роки.

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті наведено на с. 253.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ (теми розподіляє вчитель)

1. Підготувати повідомлення (презентацію) на тему «Демографічні зміни в УРСР у перші післявоєнні роки».

2. Провести невелике дослідження на тему «Які демографічні зміни відбулися у вашому населеному пункті, районі, області в перші післявоєнні роки» (за розповідями свідків подій або мемуарними джерелами).

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень (презентацій) та досліджень, обговоріть результати їх виконання й визначте найцікавіші роботи.

2. Запропонуйте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Презентуйте класу визначені в групах найцікавіші з підготовлених до уроку повідомлень (презентацій) та досліджень.

4. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.