Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття 3. Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970—1980-х рр.)

ПРИГАДАЙТЕ:

1. Що таке повсякденне життя? 2. Наведіть приклади явищ повсякденного життя. 3. Назвіть характерні риси повсякденного життя в місті. 4. Якими є особливості повсякденного життя на селі?

МЕТА: на основі матеріалу, отриманого шляхом інтерв'ювання представників різних верств населення, зробити висновки про переваги й проблеми тогочасного повсякденного життя в місті та селі.

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті та проведення інтерв'ювання наведено на с. 253.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Використовуючи метод усної історії, провести інтерв’ювання представників різних груп міського й сільського населення, які жили в тогочасній Україні, і визначити, які переваги й проблеми існували в їхньому житті.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою виконаних завдань, обговоріть результати їх виконання й визначте найцікавіші роботи.

2. Представте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Презентуйте визначені в групах найцікавіші з підготовлених до уроку завдань.

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.

Узагальнення знань за розділом 3. Україна в період загострення кризи радянської системи

Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом 3. Україна в період загострення кризи радянської системи