Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття 2. Український «самвидав»: теми, ідеї, автори

ПРИГАДАЙТЕ:

1. Що таке «самвидав»? 2. Коли він з'явився? 3. Наведіть факти, що характеризують розвиток «самвидаву». 4. Як влада реагувала на поширення «самвидаву»?

МЕТА: на основі аналізу творів українського «самвидаву» цього періоду визначити особливості його тематики, ідей та складу авторів.

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті наведено на с. 253.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

За додатковими джерелами інформації ознайомитися зі змістом творів «самвидаву» періоду «застою» і виконати завдання:

1. Проаналізуйте тематику творів тогочасного українського «самвидаву».

2. Проаналізуйте ідейне навантаження творів українського «самвидаву» цієї доби.

3. Проаналізуйте склад авторів українського «самвидаву» періоду «застою».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених завдань, обговоріть результати їх виконання й визначте найцікавіші роботи.

2. Представте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Презентуйте визначені в групах найцікавіші з виконаних до уроку завдань.

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.