Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття 1. Конституції УРСР: «сталінська» і «розвиненого соціалізму» (порівняння Основних Законів 1937 та 1978 рр.)

ПРИГАДАЙТЕ:

1. Що таке Конституція? 2. У якій історичній ситуації було прийнято Конституцію 1937 р.? 3. Назвіть особливості суспільно-політичної ситуації в республіці в період прийняття Конституції 1978 р.

МЕТА: на основі порівняльного аналізу визначити спільне й відмінне в Конституціях УРСР 1937 та 1978 рр.

Рекомендації щодо роботи на практичному занятті наведено на с. 253.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. За додатковими джерелами інформації ознайомитися зі змістом Конституцій УРСР 1937 та 1978 рр. Визначити спільне й відмінне в їхніх основних положеннях.

2. Підготувати есе за однією з наведених тем: 1) Конституція УРСР 1937 р. та реалії життя республіки за сталінських часів. 2) Конституція УРСР 1978 р. та реалії життя республіки періоду «застою».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених завдань, обговоріть результати їх виконання й визначте найцікавіші роботи.

2. Запропонуйте класу спільні висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих групах.

3. Презентуйте визначені в групах найцікавіші з підготовлених до уроку завдань класу.

4. Зробіть висновки відповідно до мети заняття.