Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Гісем

Матеріал підручника охоплює події, що відбувалися на українських землях від 1945 р. до нашого часу. Основу методичного апарату підручника становлять компетентнісний і діяльнісний підходи у вивченні предмета. Цьому сприяє наявність різнорівневих завдань, уривків з історичних джерел, тем для проектів і творчих робіт на практичних заняттях тощо.

§ 1. Вступ

Розділ 1. Україна в перші післявоєнні роки

§ 2. Адміністративно-територіальні зміни й зовнішньополітична діяльність УРСР

§ 3—4. Внутрішньополітична та економічна ситуація в УРСР

§ 5. Посилення радянізації та репресії в західних областях УРСР

§ 6. Культура в перші післявоєнні роки

Практичне заняття 1. Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР

Практичне заняття 2. «Війна пішла, а горе залишилось...»: повсякденне життя післявоєнних років

Практичне заняття 3. Вирвані з коренем. Депортації українців і українок у 1944—1951 рр.: причини, етапи, наслідки (на підставі дослідження документальних джерел)

Розділ 2. Україна в умовах десталінізації

§ 7. УРСР на початку десталінізації

§ 8—9. Суспільно-політичне життя в Україні

§ 10. Розвиток економіки

§ 11. Національно-визвольний рух. «Шістдесятництво»

§ 12—13. Культура та духовне життя в УРСР

Практичне заняття. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження документів)

Розділ 3. Україна в період загострення кризи радянської системи

§ 14. Наростання кризових явищ у суспільно-політичному житті республіки

§ 15. Економічна ситуація в УРСР

§ 16—17. Зміни у складі та соціальній структурі населення

§ 18—19. Дисидентський рух

§ 20. Розвиток культури й духовного життя

Практичне заняття 1. Конституції УРСР: «сталінська» і «розвиненого соціалізму» (порівняння Основних Законів 1937 та 1978 рр.)

Практичне заняття 2. Український «самвидав»: теми, ідеї, автори

Практичне заняття 3. Повсякденне життя в місті та селі: переваги і проблеми (на прикладі України 1970—1980-х рр.)

Розділ 4. Відновлення незалежності України

§ 21. Початок «перебудови» в СРСР і УРСР

§ 22—23. Поглиблення кризових явищ в економіці. Шахтарський страйк 1989 р. Політичні реформи

§ 24—25. Зростання громадської активності українського суспільства. Проголошення Декларації про державний суверенітет України

§ 26. Проголошення Україною незалежності

Практичне заняття. «За живе...»: непоправні наслідки Чорнобильської трагедії

Розділ 5. Становлення України як незалежної держави

§ 27. Державотворчі процеси в перші роки незалежності

§ 28. Україна в 1994—1999 рр.

§ 29—30. Політичні процеси в Україні в 1999—2005 рр. «Помаранчева революція»

§ 31. Економічний розвиток України в 1992—2005 рр.

§ 32. Етносоціальні процеси та рівень життя населення

§ 33. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки України в 1992—2010 рр.

§ 34. Суспільно-політичне та економічне життя України у 2005—2010 рр.

Практичне заняття. Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми

Розділ 6. Творення нової України

§ 35. Україна у 2010—2014 рр. Революція Гідності

§ 36. Україна в системі міжнародних відносин. Збройна агресія Росії

§ 37. Культурне та релігійне життя

Практичне заняття. Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібридних війн

Основні дати та події

Основні поняття й терміни

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою