Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 42. Давні слов'яни

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • дізнаєтеся про давніх мешканців українських земель;
  • отримаєте уявлення про складову Великого переселення народів — Велике розселення слов'ян;
  • дізнаєтеся, у що вірили давні слов'яни.

ПРИГАДАЙТЕ

  • Чи відоме вам поняття «слов'яни»? Із чим воно у вас асоціюється?

1. Предки слов'ян

Існує кілька теорій щодо місця розташування прабатьківщині слов’ян і шляхів їхнього розселення. За найпоширенішою з них, в античний період на території сучасних України та Польщі у лісостеповій зоні між річками Дніпро та Вісла розпочалося формування спільноти слов’ян — великої кількості племен, що мали подібні мови, звичаї, господарство та релігійні уявлення. Люди, які тут жили, були місцевим (автохтонним) населенням. Вони переважно займалися землеробством і скотарством, також були поширені полювання, рибальство й бортництво (збирання меду та воску диких бджіл). Предки слов’ян мешкали в невеликих поселеннях, що розташовувалися на верхівках пагорбів або в долинах річок на значній відстані одне від одного.

Приблизно в ті самі часи, коли в степовій зоні України панували сармати, у лісостеповій зоні України мешкали носії зарубинецької археологічної культури. Згодом на її основі сформувалася київська археологічна культура. Історики вважають, що саме цих людей римляни називали венедами. Імовірно, вони були безпосередніми предками слов’ян.

• Охарактеризуйте господарство предків слов'ян.

Coxa. Сучасний малюнок.

Посуд зарубинецької археологічної культури. Пам'ятка зберігається в Національному музеї історії України в Києві.

Фібула (застібка для одягу) київської археологічної культури. Пам'ятка зберігається в Національному музеї історії України в Києві.

2. Початок розселення слов'ян

Зараз точно невідомо, чи розвинули слов’яни та їхні предки власну писемність. Тому сучасні історики спираються на писемні джерела з Риму, Візантії та інших країн, а також матеріали археологічних досліджень.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У II—VII ст.

• 1. У долинах яких річок розташована прабатьківщина слов'ян? У яких напрямках вони розселилися в V—VII ст.? 2. Як називалися найбільші слов'янські племена VI ст.? 3. Назвіть напрямки переселення гунів і готів. 4. Знайдіть на карті межі розселення антів. У долинах яких річок вони жили?

Коли в III—IV ст. на українські землі з півночі переселилися готи, вони підкорили частину місцевого населення. За цією спільнотою закріпилася назва анти. Вони мешкали між Дніпром і Дністром, згодом розселилися на території сучасних Молдови та Румунії, а в VI—VII ст. — на Балканах. Частина антів осіла в Паннонії (сучасна Угорщина), і там їх у VI ст. підкорили кочові племена аварів, утворивши Аварський каганат.

Ще частина місцевого населення, яка не була підкорена готами, рушила на захід, заселивши Правобережну Україну, а також території сучасних Чехії, Словаччини, Угорщини, частково — Сербії, Хорватії та Словенії. Їх почали називати склавинами.

Частина місцевого населення залишилася в Подніпров’ї. Вона не об’єдналася у великі союзи, як анти чи склавини, а так і жила окремими племенами.

Отже, унаслідок переселення готів місцеві спільноти, які мешкали на території сучасної України, почали процес розселення Центрально-Східною Європою, що тривав у V—VII ст. Він має назву Велике розселення слов’ян та є складовою Великого переселення народів.

Поясніть, у чому полягала різниця між антами та склавинами.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Історик Прокопій Кесарійський про слов'ян та антів (VI ст.)

Адже племена ці — слов'яни та анти, не керуються однією людиною, а здавна живуть у народоправстві. Тому всі справи в них — вигідні й невигідні — ведуть спільно... Є в тих і інших єдина мова, абсолютно варварська... Та й зовнішністю вони один від одного не відрізняються: усі високі й сильні, волоссям не дуже світлі й не руді, але й не чорнокосі... ім'я у склавинів і антів колись було одне.

...Живуть вони в убогих хатинах, розташовуючись далеко один від одного й міняючи часто місця своїх поселень.

Вступаючи в битву, більшість іде пішою, маючи невеликі щити та списи, броні вони ніколи не надягають...

Спосіб їхнього життя невибагливий... у простоті вони зберігають грубий норов.

• 1. Як ви розумієте твердження про те, що «ім'я у склавинів і антів колись було одне»? Чого воно може стосуватися? 2. Свідченням чого, на вашу думку, є наявність у племен однієї мови? 3. Які відомості про повсякденне життя слов'ян можна отримати з уривка?

Срібна фібула пеньківської археологічної культури, яку співвідносять з антами. Пам'ятка зберігається в приватній колекції.

Залишки кам'яних ідолів, що, імовірно, зображують слов'янських богів Велеса, Триглава та Перуна, знайдені в селі Іванківці Хмельницької області. Музей старожитностей Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

Збручанський ідол, який, імовірно, зображує слов'янського бога Рода-Світовида. Краківський археологічний музей.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Візантійський імператор Маврикій про слов'ян (VІ ст.)

Племена слов'ян і антів близькі за способом життя, за своїми звичаями, за своєю любов'ю до волі, їх жодним чином не можна схилити до рабства або покори у своїй країні. Вони численні, витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ, нестачу їжі.

• Якими описано слов'ян в уривку?

3. Релігія

Достовірних відомостей про вірування та релігію давніх слов’ян мало. У IX—XIII ст. у Центрально-Східній Європі активно насаджувалося християнство, унаслідок чого попередні релігійні уявлення були забуті.

Вчені намагаються досліджувати традиції та звичаї сучасних слов’янських народів, що збереглися до наших днів. У такий спосіб вони сподіваються дізнатися про певні деталі вірувань їхніх далеких предків.

Відомо, що давні слов’яни вірили в різні надприродні сили, особливо шанували духів предків, а також вірили в численних богів. Щоб їх задобрити, підносили жертви, найчастіше тварин або зброю переможених ворогів. Імовірно, на честь богів установлювали їхні дерев’яні статуї — ідоли. Ці давні вірування традиційно називають язичництвом.

ОСНОВНІ СЛОВ'ЯНСЬКІ БОГИ

Стрибог

Бог-«батько»; уособлює похмуре небо, силу, що може бути як доброю, так і злою

Верхній, «небесний», світ

Сварог

Бог-«син»; уособлює ясне небо, доброзичливий до людей, покровитель ковалів

Перун

Бог блискавки, покровитель воїнів; вважається богом, якого шанували всі слов'яни, а також племена балтів

Середній, «людський», світ

Дажбог

Син Сварога; бог сонця, «бог спеки»

Велес

Господар підземного світу, покровитель тварин, згодом — ще й торгівлі

Нижній, «підземний», світ

Род

Володар землі та всього живого

Чи відомі вам боги з подібними ролями в інших релігіях? Наведіть приклади.

У слов’янських племен були жерці — волхви. Давні люди вірили, що волхви могли пророкувати майбутнє та лікувати рани.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Про Перуна розповідали, що він їздить небом у колісниці, а грім — це звук, який вона видає. У різних регіонах, де поклонялися цьому богу, знаходять його зображення або фігурки у вигляді вусатого чоловіка, що поставив руки в боки.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У якій природній зоні здебільшого мешкали предки слов’ян? Охарактеризуйте їхнє господарство.

2. Складіть «асоціативний кущ» на тему «Слов’яни та їхні предки».

3. Як утворилися спільноти антів і склавинів? Від якої з них згодом постали західні слов’яни?

4. Поясніть, чому зараз важко отримати достовірні відомості про релігійні уявлення давніх слов’ян?

5. Складіть схему розселення слов’ян. У межах якого більшого історичного процесу воно відбувалося?

6. Пошукове завдання. Дізнайтеся, які сучасні народи належать до слов’янських. Чи мають вони щось спільне в мові, традиціях, звичаях тощо?

7. Чому під час Великого переселення народів серед усіх богів слов’яни найбільше почали шанувати Перуна — покровителя воїнів?

8. Дізнайтеся про експозиції українських музеїв, присвячені давнім слов’янам і їхнім предкам. Ознайомтеся з доступною інформацією та за можливості відвідайте такий музей. Поділіться в класі отриманою інформацією.

9. Робота в групах. Проведіть мінідослідження «Слов’яни та інші сусіди Римської імперії». Порівняйте господарство, побут, військову справу, релігію. Що спільного, а що відмінного ви помітили? За потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації.

10. Висловіть припущення, як дослідження народних звичаїв і традицій може допомогти у відтовренні давніх вірувань.