Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Загибель Стародавнього світу: навала гунів і Велике переселення народів

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • дізнаєтеся, як завершилася історія цілісної Римської імперії;
  • ознайомитеся з можливими причинами слабкості Риму в IV—V ст.;
  • сформуєте власне ставлення до подій, що призвели до падіння Західної Римської імперії.

ПРИГАДАЙТЕ

  • Назвіть народи та племена, що були сусідами Римської імперії.

1. Гуни і готи

Далеко на схід від Римської імперії в III ст. до н. е. — І ст. в степах на північний захід від Китаю мешкали різні кочові племена, об’єднані загальною назвою хунну (сюнну). Вони мали власну державу, яка воювала з Китаєм династії Хань. Багато істориків вважає, що племена хунну були предками кочового народу гунів. Приблизно в II—III ст. вони рушили на захід і в 375 р. вперше з’явилися на кордонах Римської імперії. У 377 р. гуни отаборилися в римській провінції Паннонія (територія сучасної Угорщини). Кочівники обрали ці рівнинні землі тому, що вони були зручними для випасу коней, кіз та овець.

Прямуючи на захід, гуни завоювали різні племена й народи. Серед них були германські племена готів, що в IV ст. мешкали на території сучасної України.

Так розпочалося Велике переселення народів, що тривало в IV—VII ст.

ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ. ЗАГИБЕЛЬ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

• 1. Простежте напрямок просування гунів територією Римської імперії. 2. Знайдіть місце битви на Каталаунських полях. 3. Укажіть, до складу якої — Західної чи Східної Римської імперії — входили такі землі: Іспанія, Італія, Галлія, Африка.

Причини Великого переселення народів:

  • перенаселення;
  • кліматичні зміни;
  • брак ресурсів;
  • тиск інших племен та народів, що переселялися або розширювали свої володіння;
  • політична слабкість Римської імперії;
  • пошук кращих умов для життя.

Готські пряжки, знайдені в Криму. Пам'ятка зберігається в Київському археологічному музеї.

Гунські прикраси до кінської збруї. Пам'ятка зберігається в Художньому музеї Волтерс у Балтіморі (США).

Готів, що залишилися жити під зверхністю гунів, називали остготами, а тих готів, що рушили на захід і вторглися на територію Римської імперії, називали вестготами. У 410 р. вестготи пограбували та спалили спочатку саме місто Рим, а згодом — міста в провінціях. Пограбування столиці мало велике значення для всієї імперії, оскільки до того ніхто не міг уявити, що «вічне місто» Рим буде захоплено.

Так само Рим мав протистояти гунам. Спочатку римляни платили їм відкуп золотом, щоб вони не нападали на римські землі. Проте в 40-х рр. V ст. гунів об’єднав вождь Аттіла, який забажав більшого. У 451 р. він рушив на захід, дорогою розорюючи поселення племен варварів, які вважалися союзниками Риму. Ті звернулися по допомогу до римлян.

Аттіла (фрагмент фрески). Художник Е. Делакруа. Близько 1843—1847 рр.

У результаті було створено об’єднане військо, що дало бій гунам у битві на Каталаунських полях (біля сучасного французького міста Труа в регіоні Шампань). У цій битві з обох сторін було багато загиблих. Історики називають її однією із найкривавіших битв Стародавньої історії. Гуни повернулися в Паннонію.

Перемога над гунами не припинила нападів інших племен. Невдовзі в 455 р. Рим був пограбований германськими племенами вандалів.

Висловіть припущення, яке враження на всю імперію справило пограбування Рима вестготами в 410 р.

2. Падіння Західної Римської імперії

Навіть після реформ Діоклетіана Римська імперія не позбулася численних проблем в управлінні, фінансах, політиці, суспільному житті та господарстві. У IV—V ст. вони поглибилися. У Римі не змогли створити ефективну систему управління величезними територіями, а також утримувати їх без надходження багатств із нових підкорених земель. Постійні війни виснажили римські війська. У них тепер служили переважно вихідці з варварських племен.

Клімат став більш посушливим і холодним, що мало значний негативний вплив на сільське господарство країни. Єгипет і Північна Африка більше не могли забезпечувати весь Рим продовольством, як раніше.

Золота монета останнього імператора Риму Ромула Августула з його зображенням. Пам'ятка зберігається в колекції Американського нумізматичного товариства в Нью-Йорку (США).

Зображення Одоакра на монеті. Пам'ятка зберігається в Британському музеї в Лондоні.

Різноманітне населення величезної Римської імперії не відчувало єдності, крім того, існував величезний розрив у світоглядах багатих і бідних, процвітало хабарництво у владі. Була відсутня система підготовки чиновників, які могли б виконувати свої обов’язки в різних куточках імперії.

У 395 р. римський імператор Феодосій І, намагаючись спростити управління імперією та захист кордонів, поділив її на Західну Римську імперію (столиця Рим) і Східну Римську імперію (столиця Константинополь, що розташовувався над протокою Босфор).

Західна Римська імперія мала значну частку варварського населення — у Галлії, Іллірії та Британії, а також величезні кордони, які потрібно було охороняти. Постійно відбувалися напади германських племен та іраномовних аланів.

Водночас цілі варварські племена заселяли римські землі. Могутність і вплив варварів зросли настільки, що в 476 р. вождь готів Одоакр змусив 16-річного імператора Ромула Августула зректися престолу, а його регалії (символи імператорської влади) він надіслав до Константинополя.

Так завершилися історія Західної Римської імперії, Античності та Стародавнього світу. Східна Римська імперія, відома під назвою Візантія, змогла проіснувати майже на тисячу років довше — до 1453 р.

• Із якою метою імператор Феодосій І поділив Римську імперію на дві частини?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У якому столітті гуни вперше з’явилися на кордонах Римської імперії? Яку роль у її історії вони відіграли?

2. Як на території Римської імперії опинилися вестготи? Чим вони відзначилися в історії Риму?

3. Ким був Аттіла?

4. Поясніть значення поняття «Велике переселення народів». Із чого воно розпочалося?

5. Коли та з якою метою відбувся поділ Римської імперії на Західну та Східну? Як ви вважаєте, чи було досягнуто цю мету?

6. Укажіть дату падіння Західної Римської імперії. Який історичний період завершився цією подією?

7. За допомогою методу «Фішбоун» обговоріть причини слабкості та занепаду Римської імперії.

8. За допомогою методу «Прес» поясніть, які причини ви вважаєте найбільш вагомими в падінні Західної Римської імперії.

9. Висловіть припущення, чи могла Західна Римська імперія проіснувати довше, ніж це сталося. Обґрунтуйте свою думку.