Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Релігія та світогляд давніх римлян

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • ознайомитеся з релігією давніх римлян і сформуєте висновки про особливості їхнього світогляду;
  • відпрацюєте навички індивідуальної та проєктної роботи.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Яких давньогрецьких богів ви пам'ятаєте? Назвіть їхні імена та характеристики.
  • 2. Висловіть власні судження щодо того, як релігія впливала на світогляд давніх людей.

1. Боги та богині

Давні римляни вірили в існування богів, духів та інших надприродних істот. Чимало елементів із цих вірувань вони перейняли в етрусків та греків із колоній на півдні Апеннінського півострова. Пізніше, коли Рим завоював Єгипет і Східне Середземномор’я, частина населення імперії поклонялася й місцевим богам і богиням, таким як Мітра та Ісіда. Також тоді виник імперський культ — римських імператорів почали вшановувати як богів.

На честь Сатурна, батька бога Юпітера, римляни щороку влаштовували тривалі святкування — Сатурналії, у яких брали участь усі римляни. У ці дні на його честь приносили жертви, влаштовували святкові обіди та обмінювалися подарунками. Школярі звільнялися від занять, а рабам дозволяли не працювати та їсти за одним столом із господарями.

Більшість римських богів і богинь мають грецькі відповідники.

РИМСЬКІ БОГИ ТА БОГИНІ

Рим

Характеристика

Юпітер

Головний бог, повелитель грому та блискавки

Юнона

Богиня світла, покровителька Риму, а також породіль і дітей, дружина Юпітера

Нептун

Бог моря

Плутон

Бог підземного світу та померлих

Мінерва

Богиня мудрості

Геліос

Бог сонця

Діана

Богиня полювання

Марс

Бог війни

Вулкан

Бог-коваль

Вакх

Бог виноробства

Вікторія

Богиня перемоги

• Доповніть таблицю, вказавши грецькі відповідники римських богів та богинь. За потреби скористайтеся додатковими джерелами.

Пантеон у Римі — римський храм, присвячений одразу всім богам («пан теон» дослівно перекладається з латини як «усі боги»). Сучасний вигляд.

Римська статуя із чорного та білого мармуру, що зображає єгипетську богиню Ісіду. Пам'ятка зберігається в Музеї історії мистецтв у Відні (Австрія).

Мармурове погруддя Януса — давньоримського бога початку та кінця, а також входу та виходу. Його зображували із двома обличчями. Зараз «дволиким Янусом» називають нещиру людину. Пам'ятка зберігається у Ватиканському музеї.

1. Пригадайте зразки давньоєгипетського мистецтва. Чи подібна зображена статуя до них? Про що це може свідчити? 2. Який висновок можна зробити з того, що римляни виготовляли скульптури єгипетських божеств?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Давні римляни вірили, що людина може спілкуватися з богами. Для того щоб правильно вшановувати богів, римляни мали суворо дотримувати звичаїв і правильно виконувати всі ритуали. Вважалося, що в обмін на жертви та молитви боги мали дати людині те, що вона просила. У Давньому Римі визнавали існування богів й інших народів.

Яким було ставлення давніх римлян до богів і богинь?

2. Лари та пенати

У Давньому Римі вірили в різні надприродні сили, такі як лари, пенати, мани тощо. Лари — це охоронці дому та його господарів, а також перехресть і сільських громад. Вони допомагали тим господарям, які дотримувалися традицій, і карали тих, хто їх порушував. Статуетки ларів були в кожному римському помешканні, а так їхні вівтарі встановлювали на вулицях і перехрестях. Тричі на місяць їм робили підношення та прикрашали їх квітами.

Бронзова фігурка лара. Пам'ятка зберігається в Історичному музеї Берна (Швейцарія).

Ларарій — місце для вшановування ларів. Сучасна реконструкція в Музеї просто неба в Наймегені (Нідерланди).

Пенати — це охоронці сім’ї та дому. Їхні фігурки також зберігалися в будинках римлян. Як жертви їм підносили перші шматочки їжі з кожного обіду. Пенати були тісно пов’язані саме із сім’єю та слідували за нею в нові місця, у той час як лари були прив’язані до певного місця.

Яких духів вшановували давні римляни? Які функції вони виконували?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Дотепер зберігся римський вислів «повернутися до рідних пенатів», що означає «повернутися додому».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Гра «Правда — неправда». Установіть, які твердження є правильними, а які — ні.

1) Римляни поклонялися тим самим божествам, що і греки.

2) Римляни вважали, що людина може спілкуватися з богами й богинями.

3) Більшість римлян не шанувала ларів і пенатів.

4) Під час Сатурналій римляни відпочивали, розважалися та обмінювалися подарунками.

5) Під час Сатурналій римляни відпочивали, розважалися та обмінювалися подарунками.

2. Укажіть, кому з римських богів і богинь належить кожна із характеристик: 1) богиня мудрості; 2) бог-коваль; 3) її грецький відповідник — Артеміда; 4) бог підземного світу, де мешкали духи предків.

3. Донині збереглося чимало артефактів, пов’язаних із релігією, та залишків давньоримських культових споруд. Обговоріть у групі та виконайте завдання (на вибір):

  • 1) підготуйте матеріали для віртуальної екскурсії визначними давньоримськими релігійними пам’ятками, такими як храми й святилища;
  • 2) підготуйте матеріали для музейної експозиції «Релігія Давнього Риму».

4. Яких духів шанували в Давньому Римі?

5. За допомогою методу «Акваріум» обговоріть, як на світогляд римлян впливала віра в численних божеств і духів.

6. Складіть схему-кластер «Релігія Давнього Риму».

7. Робота в парах. Користуючись методом «Діаграма Венна», порівняйте релігії Давніх Греції та Риму.