Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29. Піднесення Македонії. Александр Македонський та його Східний похід

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • дізнаєтеся, коли, як і чому відбулося піднесення Македонії;
  • ознайомитеся з її видатними правителями Філіпом II та Александром Македонським;
  • розвиватимете навички роботи з картою.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Чим завершилися персько-грецькі війни для Афін?
  • 2. Які реформи провів Перікл в Афінах?

1. Пелопоннеські та інші війни між полісами Греції

Після персько-грецьких війн, як відомо, відбулося піднесення Афін, що об’єднали навколо себе значну кількість грецьких полісів. Основою могутності Афін було домінування на морі. Зрештою така ситуація стала обтяжливою для полісів, які теж мали розвинені ремесло й торгівлю. Вони знайшли підтримку в Спарти, яку не влаштовувало, що афіняни були противниками олігархічних порядків. Спалахнули Пелопоннеські війни — боротьба між Афінами та Спартою за панування в Елладі. Пізніше до неї приєдналися інші поліси — Коринф та Фіви. Це протистояння тривало з середини V до середини IV ст. до н. е. Афіни та Спарта були знекровлені та втратили колишню могутність.

Штурм спартанцями «Довгих мурів». Сучасний малюнок.

2. Македонія. Реформи Філіпа II

На північ від Греції розташована гориста область — Македонія. Тут розвивалося Македонське царство. Від моря воно було відрізане грецькими містами-колоніями, від яких і перейняло культуру еллінів.

У 382—336 рр. до н. е. правителем Македонії був цар Філіп II — хитра й розумна людина. Він розширив кордони держави, відвоював вихід до моря та провів низку перетворень. Для подальшого піднесення Македонії важливими стали карбування власної монети та реформування війська.

Філіп II змінив традиційне для греків бойове формування — фалангу. Із боків її прикривала сильна кіннота — гетайри. Поки фаланга стримувала наступ противника, кіннота завдавала вирішального удару в спину.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Філіп II збільшив кількість рядів у фаланзі до 16—24. У першому та останньому ряду стояли досвідчені воїни, які контролювали дисципліну. Перші шість рядів були озброєні списами різної довжини — так, що вони могли одночасно завдавати ударів противнику. Таку фалангу назвали македонською.

Македонська фаланга. Сучасний малюнок.

Крім того, македонці мали у війську спеціальних ремісників, які могли звести тарани, катапульти, балісти. Важливі знаряддя перевозилися на мулах або виготовлялися на місці напередодні бою. Також македонці возили із собою обладнання для переправ через річки.

Як у македонському війську взаємодіяли піхота та кіннота? Враховуючи, що грецькі поліси зазвичай не мали кінноти, висловіть припущення про переваги, які мали македонці завдяки її застосуванню.

3. Підкорення Греції

Деякі жителі полісів вважали Філіпа II таким самим елліном, як і вони. Вони сподівалися, що він зможе об’єднати всю Грецію в єдину міцну державу. Філій II використовував ці настрої на свою користь, щоб здобути вплив у різних полісах. Також він вдавався до підкупів, а іноді й до застосування сили, і йому вдалося підкорити більшу частину полісів.

Не всі грецькі міста-держави погоджувалися визнати владу Філіпа II. Коринф, Фіви та Афіни об’єдналися для того, щоб протистояти завойовнику. Вирішальна битва відбулася в 338 р. до н. е. поблизу міста Херонея. Македонці завдали нищівної поразки об’єднаним грецьким силам. Проте Філіп II не став розграбовувати ці землі. Він прагнув продемонструвати, що не завоював, а об’єднав Грецію. Тому наступного року в Коринфі Філіп II організував з’їзд представників грецьких полісів, на якому було прийнято важливі рішення:

  • в Елладі встановлено загальний мир;
  • заборонено змінювати політичний устрій полісів;
  • проголошено свободу торгівлі й мореплавства;
  • оголошено війну Персії (командувачем грецьких військ став Філіп II).

Ці події завершили класичний період в історії Греції — час існування незалежних полісів.

• Чому саме перси оголошувалися спільним ворогом греків?

4. Александр Македонський

Філіп II мав сина на ім’я Александр. Правитель приділяв значну увагу його вихованню, запросивши вчителем найвідомішого грецького філософа Арістотеля. Щоправда, царевича більше цікавили подвиги героїв минулого, зокрема Ахілла.

У 20 років Александр став царем після раптової смерті батька. Справою всього його життя став похід проти Персії (334—324 рр. до н. е.), проголошений ще Філіпом II. Перша битва походу відбулася на річці Гранік. Під керівництвом Александра греко-македонські війська захопили майже весь відомий на той час світ на Сході.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Вирішальною в подальшій долі Персії стала битва під Гавгамелами, у якій Александр Македонський здобув рішучу перемогу. Перський цар Дарій ІІІ утік із поля бою, але незабаром був підступно вбитий. Перська імперія фактично припинила існування.

Александр Македонський прагнув створити імперію, яка б об’єднала відомий на той час цивілізований світ. Усі регіони цієї імперії зберігали традиційну соціальну структуру та політичний устрій. Більшість народів, чиїми землями пройшов Александр, не чинили спротиву його армії — він бився лише з військом перського царя. Прихильність місцевого населення він здобував завдяки або зменшенню податків, або збереженню привілеїв знаті й жерців. Проте народи, які раніше мали власну державність, щосили опиралися македонцям: фінікійське місто Tip, населення долини Інду, деякі грецькі поліси.

ЦІКАВО ЗНАТИ

У 332 р. до н. е. Александр Македонський під час свого Східного походу підійшов до міста Tip. Воно розташовувалося на острові та було головною базою перського флоту. Македонським військам удалося захопити його лише після того, як від берега до нього було збудовано дамбу. Підкорене місто піддали розграбуванню та руйнуванню, а його населення продали в рабство.

Планував Александр Македонський і похід на захід. Проте в 323 р. до н. е. він помер від малярії (за іншою версією, його було отруєно). Досягнення Александра Македонського настільки вразили сучасників, що його назвали Великим.

Яку імперію завоював Александр Македонський?

СХІДНИЙ ПОХІД АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО

Дата

Подія

334 р. до н. е.

Початок Східного походу Александра Македонського. Перехід македонських військ через чорноморські протоки (Геллеспонт) до Азії

Битва на річці Гранік. Перемога військ Александра Македонського

333 р. до н. е.

Битва поблизу міста Ісс. Перемога військ Александра Македонського

332 р. до н. е.

Облога та взяття міста Tip македонськими військами

332—331 р. до н. е.

Підкорення Єгипту. Проголошення Александра Македонського рівним богам

331 р. до н. е.

Битва під Гавгамелами, унаслідок якої Перська імперія фактично припинила існування

329 р. до н. е.

Підкорення Александром Македонським Середньої Азії

327—326 рр. до н. е.

Індійський похід Александра Македонського. Вирішальна битва відбулася на річці Гідасп, у якій македонські війська здобули перемогу. Проте військо відмовилося рухатися далі на схід

326—324 рр. до н. е.

Повернення Александра Македонського до Вавилону. Частина військ рухалася суходолом уздовж Перської затоки, а частина — на кораблях. У результаті походу постала величезна імперія від Балкан до річки Інд

Співвіднесіть події на карті (див. с. 232) з таблицею.

СХІДНИЙ ПОХІД АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСЬКОГО

5. Елліністичні держави

Створена нова імперія не була міцною. Деякі народи не бажали коритися новій владі. Невдовзі після смерті Александра Македонського його воєначальники — діадохи — розпочали між собою війну за право володіти завойованими землями. У результаті імперія розпалася на низку держав, якими правили нащадки діадохів. Тому ці держави називають за іменем правлячої династії, а їхня спільна назва — елліністичні держави. Наймогутнішими були держави Селевкідів (Сирія) і Птолемеїв (Єгипет).

Елліністичні держави поєднали грецький світ зі східним. З’явилися нові та розширилися старі торговельні шляхи як між Європою та Азію, Африкою, так і у внутрішніх регіонах. Ремісники, архітектори, вчені та філософи, митці приїздили на запрошення правителів. Також люди вирушали в подорожі, щоб побачити далекі землі. Відбувався обмін культурними й технічними здобутками, звичаями та традиціями, релігійними вченнями та ідеями.

Що таке елліністичні держави? Хто в них правив?

6. Елліністична культура

Рух людей сприяв появі нової культури, заснованої на мистецьких, господарських, політичних, релігійних традиціях Європи та Азії. Вона об’єднувала елліністичні держави. На схід поширилися грецька філософія, література та архітектура, на основі грецької мови сформувалася мова загального спілкування між народами — койне. Негрецька за походженням знать елліністичних держав поступово перейняла грецький спосіб життя, почала носити грецький одяг.

Скульптури елліністичної доби. Ніка Самофракійська (1) та «Лаокоон і його сини» (2).

• Порівняйте наведені скульптури із творами мистецтва архаїчної та класичної Греції. Що можна сказати про розвиток мистецтва в елліністичну добу?

Перські царі накопичили величезну кількість золота, яка ніяк не використовувалася. Греки, отримавши доступ до цих багатств, почали карбувати монету в небаченій до цього часу кількості. Це сприяло розвитку торгівлі та ремісничого виробництва. Елліністичні правителі витрачали ці гроші на фінансування діяльності вчених і митців, зведення розкішних храмів, палаців, громадських споруд, проведення різних святкувань.

Як називалася мова загального спілкування за часів еллінізму?

ЦІКАВО ЗНАТИ

Зі сходу на захід поширилися різноманітні магічні та містичні вчення. Із Вавилону прийшла мода на астрологію, популярними стали віра у фортуну, тлумачення сновидінь; набули поширення культи богинь Ісіди та Кібели, бога Мітри. До Греції дійшли східні уявлення про царів як земних втілень богів та ідея бога-людини.

Символом еллінізму стало місто Александрія, розташоване в дельті Нілу. Вона уславилася унікальними спорудами, такими як Фароський маяк та Александрійська бібліотека, а також великою кількістю вчених і філософів, що в ній мешкали.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Єгипетські царі боялися, що бібліотека в Пергамі перевершить Александрійську. Тому вони заборонили вивозити папірус за межі Єгипту. Для заміни папірусу в Пергамі винайшли інший матеріал для письма — пергамент, який робили з телячої шкіри. Однак попри всі зусилля царів Пергаму їхня бібліотека все одно поступалася Александрійській.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Закінчіть речення. Унаслідок тривалих війн усередині Еллади колись могутні Афіни та Спарта станом на середину IV ст. до н. е. ...

2. Висловіть припущення, якими були загальні наслідки внутрішніх війн між полісами для Еллади. Яким був загальний наслідок цих війн для Греції?

3. Які реформи здійснив Філій II? Якими були наслідки цих реформ?

4. Завдяки чому Філіпу II вдалося підкорити грецькі поліси?

5. Чим завершився класичний період в історії Греції?

6. Як ви вважаєте, чому Александра Македонського назвали Великим?

7. Гра «Навчаючи — вчуся». Уявіть, що ваше завдання — провести урок, присвячений Александру Македонському та формуванню елліністичного світу. Підготуйте план такого заняття, ілюстративний матеріал та кілька запитань для самоперевірки.

8. Складіть схему-кластер до поняття «еллінізм».

9. Пошукове завдання. За допомогою додаткових джерел підготуйте короткі повідомлення або презентації про винаходи, відкриття та наукові досягнення елліністичних вчених, митців і філософів.

10. Проєкте завдання. Уявіть, що ви працюєте в історичному музеї. Ваше завдання — підготувати матеріали виставки, присвяченої культурі еллінізму. Представте власну добірку експонатів, яку ви вважаєте доречною для такої виставки, та поясніть свій вибір.