Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Спадщина грецької культури

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • дізнаєтеся про особливості та здобутки давньогрецької культури;
  • зможете характеризувати давньогрецьку культурну спадщину;
  • розвиватимете навички індивідуальної та колективної роботи.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Як було влаштоване повсякденне життя греків?
  • 2. Що таке акрополь?

1. Періоди розвитку мистецтва Давньої Греції. Гомер

Усе грецьке мистецтво можна поділити на періоди розвитку:

  • Гомерівський період («темні віки») — XII—VII ст. до н. е.
  • Архаїчний період — VII—IV ст. до н. е.
  • Класичний період — VI—IV ст. до н. е.

Кожен період мав свої особливості. Вершина розвитку грецької культури припадає на класичний період. Далі грецьку культуру успадкували елліністична і римська культури.

Найвидатнішим митцем греки вважали поета Гомера, якому приписують авторство поем «Іліада» та «Одіссея». Вони розповідають про героїчне минуле грецьких предків. Сам Гомер жив у «темні віки».

• Пригадайте, який період в історії Греції отримав назву «темні віки». Якими є його ключові характеристики?

2. Філософія та історія

Намагання пояснити, як влаштований світ, стало причиною появи такої галузі людських знань, як філософія (у перекладі з давньогрецької — любов до мудрості). Вважають, що першим філософом був Фалес Мілетський, а серед найбільш видатних називають Піфагора, Сократа, Платона та Арістотеля. Вони намагалися створити цілісну картину світу та зрозуміти його будову, з’ясувати природу людини, суть її взаємозв’язків із державою.

Піфагор.

Платон.

Геродот.

Багато інформації про тогочасний світ до нас дійшло завдяки праці «батька історії» Геродота, що жив у V ст. до н. е. Він побував у багатьох частинах відомого на той час світу: Єгипет, Дворіччя, Ханаан, Фінікія, відвідав грецькі міста-колонії на території сучасної України, північне узбережжя Африки, більшість островів Середземного моря. На основі розповідей місцевого населення та власних спостережень Геродот написав дев’ять книг «Історії».

• Хто такі Гомер, Геродот і Піфагор? Яким був їхній внесок у розвиток людської цивілізації?

3. Театр

Греки винайшли такий вид розваг, як театр. Він виник на основі сценок, які влаштовували під час Діонісій — святкувань на честь бога Діоніса. Пізніше театральні вистави відбувалися і під час інших свят, із часом для них почали зводити спеціальні споруди. У середині V ст. афінський театр вміщував до 20 тис. глядачів.

Давньогрецький театр.

ЦІКАВО ЗНАТИ

У виставі брали участь від одного до трьох акторів, а також хор із 15 осіб. Акторами були лише чоловіки. Вони виконували всі ролі, у тому числі й жіночі. Для того щоб глядачам було зрозуміло, кого саме вони зображують, актори надягали великі яскраво розфарбовані маски. Хор пояснював глядачам, що відбувається на сцені.

• Спираючись на текст підручника та користуючись поданим вище зображенням, складіть розповідь про власні відвідини театру від імені мешканця або мешканки давньої Еллади.

Переважна кількість вистав були трагедіями. Вони розповідали про героїв, богів або ж реальні історичні події. Трагедії здебільшого не мали щасливого кінця, а головний герой часто помирав у кінці історії.

Найвідомішими авторами трагедій були Есхіл та Евріпід, які жили в VI—V ст. до н. е. Комедійні вистави з’явилися пізніше та вважалися менш почесним жанром, але теж були популярними. У комедіях висміювали нечесних політиків, а також вади пересічного населення: глупоту, жадібність, марнославство тощо. Відомим автором комедій був Арістофан, який жив у V ст. до н. е.

Назвіть відмінності давньогрецьких вистав від сучасних.

4. Мистецтво

Давньогрецьке мистецтво прагнуло досягти досконалої гармонійної краси. Її вираженням була фізично досконала та наділена високими моральними якостями людина. Людське тіло виступало одним із основних мірил творів мистецтва. Гармонія його пропорцій була зразком для наслідування. Прагнення досягти цієї гармонії яскраво проявилося в архітектурі та скульптурі.

Під час проєктування будівель використовувалися вироблені протягом століть принципи гармонійного розміщення частин цілого. Система цих правил мала назву ордер. Існували три основні ордери: доричний, іонічний та коринфський.

Доричний (1), іонічний (2), коринфський (3) ордери.

Що зумовило появу ордерів в архітектурі? Скільки ордерів виділяють дослідники? Які ордери виникли в архаїчний період, а які — у класичний?

Будівництво храму.

За ілюстрацією складіть розповідь про будівництво храму.

Скульптурами й барельєфами прикрашали громадські будівлі та храми. У класичний період скульптури зображали досконалі чоловічі та жіночі фігури. Їх виготовляли з піщанику, мармуру, дерева, виливали з бронзи і в більшості випадків яскраво розфарбовували. Одним із найвидатніших грецьких скульпторів був Фідій. Його 17-метрова статуя Зевса в Олімпії вважається одним із семи чудес світу.

Богиня з гранатом.

Бронзова статуя богині Афіни.

Дискобол. Римська копія бронзової статуї скульптора Мирона.

5. Гончарство

Великої майстерності досягли грецькі гончарі. У IX—VII ст. до н. е. вони прикрашали свої вироби геометричним орнаментом. У VII ст. до н. е. гончарі Коринфа почали використовувати килимовий стиль. Для нього були характерні запозичені орнаменти з посуду східних цивілізацій, що містили зображення грифів, сфінксів, левів.

У VI ст. до н. е. винайшли стиль, який став «візитною карткою» Греції: на червоній глині малювали фігури чорною фарбою (чорнофігурний стиль). У V ст. до н. е. весь фон зафарбовували в чорний колір, а для фігур залишали червоний незафарбований колір глини (червонофігурний стиль). Проте не весь посуд розфарбовувався, більшість мала природний колір запеченої глини.

Ваза у геометричному стилі (характерний для кінця «темних віків»).

Глечик у килимовому стилі.

Чорнофігурна амфора.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які періоди вчені виділяють у розвитку давньогрецької культури?

2. Робота в парах. Спільно сформуйте перелік характерних рис давньогрецького мистецтва.

3. Складіть схему-кластер «Давньогрецький театр».

4. Пошуково-проєктне завдання. Уявіть, що ви працюєте в музеї, й ваше завдання — підготувати експозицію на тему «Мистецтво Давньої Греції». Створіть добірку артефактів, обґрунтуйте свій вибір.

5. Пошукове завдання. В українських музеях можна знайти зразки давньогрецького мистецтва. Підготуйте невелику презентацію про такі експонати українських музеїв.

6. До якого етапу розвитку грецького мистецтва належить кожен із зображених творів мистецтва?