Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом І. Світ і Україна на зорі цивілізаційного розвитку

1. Поясніть значення термінів і понять: цивілізація, іригаційне (зрошувальне) землеробство, фараон, політеїзм, місто-держава.

2. Перелічіть великі річки, у яких зародилися перші цивілізації.

3. Як називається виділений на картосхемі регіон?

4. Назвіть звід законів, чиїм головним принципом був «око за око».

5. На якому малюнку зображено трипільську кераміку?

6. Розподіліть зображення за темами: «Цивілізація Месопотамії», «Цивілізація Давнього Єгипту», «Українські землі в бронзовий вік», «Цивілізація Давньої Індії», «Мінойська та Мікенська цивілізації».

7. Укажіть, де на малюнках: 1) давньоєгипетські ієрогліфи; 2) давньокитайські ієрогліфи; 3) клинопис.