Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. Давня Індія

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • познайомитеся з Ведичною цивілізацією Індії;
  • дізнаєтеся про те, хто такі дравіди та арії;
  • отримаєте інформацію про давні індійські держави.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Хто такі індоєвропейці? Який спосіб життя вони вели?
  • 2. Якими були основні заняття людей Хараппської цивілізації?

1. Ведична Індія

У середині II тис. до н. е., приблизно через 400 років після того, як спорожніли міста Хараппської цивілізації, із північного заходу через територію сучасного Афганістану до Індостану почали переселятися індоєвропейські племена, які називали себе арії.

На чолі кожного племені аріїв стояв вождь — раджа. Приходячи в нове місце, арії будували укріплені поселення, засівали поля ячменем і пшеницею, на околицях випасали худобу. Коня та корову вони вважали священними тваринами. Коли пасовища та поля виснажувалися, арії переходили на нові землі. Поступово арії розселилися на більшій частині сучасної Індії. Вони підкорили місцеве населення, яке зобов’язали платити їм данину, але не втручалися в їхнє життя.

Спочатку арії відрізнялися від місцевого населення зовнішнім виглядом: вони були вищі на зріст, мали світлішу шкіру, ніж місцеве населення — дравіди. Поступово дравіди та арії змішувалися, і так сформувався єдиний індійський народ.

Помешкання на півночі Індії. Вчені припускають, що в таких будинках жили на початку епохи Ведичної Індії.

Поховальна урна часів Ведичної Індії. Музей мистецтв округу Лос-Анджелес (США).

Арії шанували велику кількість богів і складали про них міфи. Священними книгами аріїв були Веди (у перекладі із санскриту — «знання»), складені у II тис. до н. е. У них було зібрано не лише міфи та легенди, але й відомості про будову світу, історію, медичні знання. І зараз Веди є важливим джерелом відомостей про історію Давньої Індії.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Давньогрецький історик і географ Луцій Флавій Арріан (II ст.)

...Індійці, що живуть на півдні, більш схожі на ефіопів, темношкірі. Волосся в них чорне, але вони не такі кирпаті й кучеряві, як ефіопи. Ті, що живуть далі на північ, порівняно із цими зовні більше нагадують єгиптян.

...У давнину індійці нагадували скіфів*, що, блукаючи зі своїми возами, змінюють одну частину Скіфії на іншу, не населяючи міст і не шануючи святилищ богів. Таким чином, індійці не мали ні міст, ні святилищ, споруджених богам, але одягалися вони у звірині шкури тварин, яких вони вбивали, харчувалися ж вони корою дерев.

* Скіфи — кочовий народ, що в І тис. до н. е. жив на півдні України.

• Підрахуйте, скільки років минуло від смерті Рамзеса ІІ до описаної події.

Вивчали та тлумачили Веди жерці — брахмани. За назвою Вед період після приходу аріїв до Індії називають Ведичною цивілізацією.

Арії були місцевим чи прийшлим населенням для територій сучасних Індії та Пакистану?

2. Індійське суспільство

За часів Ведичної цивілізації індійське суспільство поділялося на різні верстви — варни. За життя людина не могла змінювати варну та укладати шлюб із представником або представницею іншої варни. Проте індійський народ вірив, що після смерті людина може переродитися в представника більш високої варни. Для цього потрібно було дотримуватися певних правил життя: сумлінно виконувати свої обов’язки, бути терплячими та справедливими, уміти прощати й стримувати свої почуття, знати священні тексти.

СЛОВНИК

Варна — верства в індійському суспільстві. Загалом налічувалося чотири варни: слуги, землероби, воїни, жерці. Належність до варни була спадковою.

ЦІКАВО ЗНАТИ

БРАХМА І ВАРНИ

Вважалося, що поділ на варни встановив сам бог Брахма, від різних частин тіла якого пішли всі люди. Найвище в ієрархії розташовувалися брахмани — жерці, далі йшли кшатрії — воїни та знать (раджі), вайшії — селяни, ремісники й купці. Найнижче стояли шудри — люди, які виконували важку фізичну роботу.

• 1. Назвіть частини тіла Брахми, від яких, як вважалося, походить кожна варна. 2. Поміркуйте, яким було основне заняття представників кожної варни.

ЦІКАВО ЗНАТИ

«НЕДОТОРКАНІ»

Існувала одна верства, яка, за легендою, не була створена з тіла Брахми, — парії, що означає «недоторкані». Їх не відносили до жодної варни. Вони жили за межами селищ і міст. Представники інших варн не мали торкатися їх, щоб не осквернити себе. «Недоторкані» носили одяг, який залишився після померлих, шматки заліза замість прикрас, їли з розбитого посуду.

3. Держава Маур’їв

У VIII ст. до н. е. в Індії виникли численні держави. У 320-х рр. до н. е. полководець Александр Македонський заволодів усією Західною Індією. Визвольний рух проти завойовників очолив Чандрагупта з роду Маур’їв. Завдяки створеному професійному війську він зруйнував побудовані Александром Македонським фортеці, завоював майже всю Індію, а також територію сучасного Афганістану та став засновником могутньої держави Маур’їв. Він будував дороги, якими можна було швидко переміщувати війська та перевозити вантажі, сприяв розвитку землеробства і ремесла.

Капітель (верхня частина) кам'яної колони, що була встановлена за наказом Ашоки в місті Сарнатх. Подібні колони встановлювались по всій країні.

Онук Чандрагупти Ашока, який жив у III ст. до н. е., підкорив майже всю Індію, крім крайнього півдня. Індійські перекази приписують йому велику будівничу діяльність, розширення зрошувальних робіт і заснування численних лікарень. Держава була поділена на великі області, на чолі яких стояли члени сім’ї правителя.

Ашока прагнув перетворити населення своєї держави на єдиний народ із єдиною релігією — буддизмом. Для цього він підтримував буддійські громади, будував храми, але не нав’язував цю релігію і вимагав з однаковою пошаною ставитися до всіх релігій та вчень.

Однак об’єднати своїх підданих за допомогою релігії Ашоці не вдалося. Більшість індійців вважала себе належними насамперед до своїх племен і прагнула вшановувати місцевих богів. Тому держава Маур’їв, яка не мала внутрішньої єдності, проіснувала недовго. Уже в II ст. до н. е. вона розпалася.

Вправа «Акваріум». Одна група виступає за вшанування місцевих богів в Індії, інша — за те, що всі мають почати сповідувати буддизм. Кожна група має навести переконливі аргументи на користь своєї позиції.

ДЖЕРЕЛА ПОВІДОМЛЯЮТЬ

Давньогрецький історик і географ Луцій Флавій Арріан (II ст.)

Одяг індійці носять із льону. Одягаються вони в хітон* нижче колін, а на плечі накидають накидку, якою прикривають і голову. Носять індійці й сережки зі слонової кістки, але не всі, а лише ті, хто дуже заможний... Індійці розфарбовують собі бороди в найрізноманітніший спосіб... Взуття носять із білої шкіри, і воно чудове — підошва яскраво розмальована й дуже висока, щоб людина здавалася вищою... Індійці високі на зріст і худорляві. Їздять вони на верблюдах, конях та віслюках, а найзаможніші — на слонах...

* Хітон — широка сорочка з льону.

Користуючись наведеним уривком, назвіть якомога більше фактів про побут давніх індійців.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Гра «Правда — неправда». Укажіть, які твердження є правдивими.

1) Арії були місцевим населенням Індостану.

2) Арії вважали слона священною твариною.

3) Раджі спершу були правителями окремих племен аріїв.

4) Індійський народ вірив, що після смерті людина може переродитися в іншу істоту.

5) Ашока зміг об’єднати всю Індію завдяки буддизму.

2. Поміркуйте, чому давню індійську цивілізацію сучасні вчені називають Ведичною.

3. Створіть асоціативний кущ до теми «Правління Ашоки».

4. Робота в парах. Запишіть на окремих аркушах два-три нові факти, які ви дізналися на уроці. Порівняйте свої записи із записами партнера/партнерки. Які висновки ви можете зробити?

5. Поясніть значення терміна «варни». Скільки варн існувало у Ведичній Індії? Які вірування були пов’язані з існуванням варн? Обговоріть у парах, як це могло впливати на індійське суспільство.

6. Заповніть пропуски в піраміді, що має відображати ієрархію суспільства Ведичної Індії.