Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Бронзовий вік на території України. Розселення індоєвропейців

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ:

  • ознайомитеся з різними людськими спільнотами, які жили на території України в бронзовий вік;
  • дізнаєтеся, хто такі індоєвропейці та визначати їхні спільні риси;
  • розвиватимете навички індивідуальної та колективної роботи.

ПРИГАДАЙТЕ

  • 1. Хто був сусідом трипільців на українських землях?
  • 2. Яким було господарство населення степової частини України в енеоліті?

1. Бронзовий вік на території України

У бронзовий вік на українських землях жили різні спільноти. Населення лісів і лісостепів займалося переважно землеробством, а для обробітку землі використовували рало. Люди мешкали в постійних поселеннях із дерев’яними будинками, вирощували пшеницю, ячмінь, бобові, льон, різні овочі, вишні та сливи. Скотарі, що займали степи між річками Дніпро та Дон, змінювали місце проживання принаймні двічі на рік, переганяючи величезні отари овець, череди корів і биків, табуни коней між зимовими та літніми пасовищами.

Жителі українських земель торгували із сусідами, вимінюючи в них усе необхідне. Також серед них були ремісники, які вміли обробляти метал.

• Між якими річками жили степові скотарі на території України?

На фотографії зображено обробіток землі за допомогою рала, яке тягнуть воли, у сучасній Індії. Ця технологія залишалася незмінною протягом тисячоліть.

Бронзові прикраси тшинецької археологічної культури, що зберігаються в Київському археологічному музеї. Це була переважно осіла культура, що поширилися в лісостепових регіонах України та Польщі.

2. Населення українських степів

Жителі степової частини займалися переважно тваринництвом. Вони носили одяг із вовни та шкіри, виготовляли луки з рогів і сухожиль, вживали багато м’яса та молочних продуктів. Степові мешканці облаштовували невеликі тимчасові поселення, навколо яких вирощували зерно, а пересувалися у возах із накриттями, які тягнули воли.

Населення українських степів не мало писемності. Можна лише здогадуватися, як вони себе називали. Історики іменують їх за назвами археологічних культур: ямної (середина IV — III тис. до н. е.), катакомбної (III тис. до н. е.) та зрубної (XVIII—XII ст. до н. е.). Ці племена розселилися з Причорономор’я на захід до річки Дунай та на схід до Каспійського моря. Назви цих культур пов’язані з типом поховань: відповідно у ямах, катакомбах або зрубах під великими земляними насипами — курганами.

Горщик і кам'яні сокири культури шнурової кераміки. Вона отримала свою назву тому, що візерунки на глиняних виробах виготовлялися за допомогою мотузки (шнурка). Ці люди ще не вміли виготовляти вироби із бронзи. Культура шнурової кераміки розвивалася одночасно з ямною культурою.

Колісниця, рештки якої були знайдені під курганом Тягунова Могила (село Мар'ївка, Запорізька область). Сучасна реконструкція. У першій половині II тис. до н. е. племена ямної культури винайшли колісницю. На той час запряжені кіньми колісниці були найшвидшим видом транспорту.

ТЕРИТОРІЯ ПОШИРЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ КУЛЬТУР у IІІ тис. до н. е.

Віз ямної культури. Сучасна реконструкція.

Гостродонний посуд ямної культури з Національного музею історії України в Києві.

Керносівський ідол, який було встановлено на верхівці кургану ямної культури.

Бронзові вироби зрубної культури.

3. Індоєвропейці

У II тис. до н. е. племена — нащадки ямної культури та культури шнурової кераміки розселилися як на захід, у європейському регіоні, так і на схід, у степах аж до Індії, започаткувавши величезну індоєвропейську спільноту.

Свідчення існування індоєвропейців спершу відстежували в мовах народів, що тут мешкали. У цих мовах вчені знайшли чимало схожих рис, які вказують на спільне походження. Сьогодні до індоєвропейських відносять багато мов, серед яких — німецька, англійська, литовська, грецька, українська, польська, гінді, фарсі та інші.

ПРИКЛАДИ ПОДІБНИХ СЛІВ У РІЗНИХ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ

Українська

Прото-Індоєвропейська

Англійська

Санскрит (давня індійська мова)

Давньогрецька

Латина (мова, якою розмовляли в Римській імперії)

Литовська

Фарсі (мова, якою розмовляють в Ірані)

двері

двер, дур

дор

дварах

дхура

форес

дурус

дар

сніг

снієґ

сноу

снеха

ніпха

нівіс

снєґас

барф

ярмо

юґом

йоук

юґам

зуґон

іуґум

юнґас

юг

Проаналізуйте порівняльну таблицю. Чи погоджуєтеся ви із тим, що індоєвропейські мови подібні між собою?

Недавно вчені підтвердили, що люди, які досі живуть у різних куточках Європи, на Близькому Сході, півночі Індії, мали спільних предків.

ПАМ'ЯТКА

Особливості цивілізації індоєвропейців:

  • вози, запряжені волами;
  • бронзова металургія;
  • приручений кінь;
  • колісниці;
  • протоіндоєвропейська мова.

• Завдяки чому вчені змогли довести існування індоєвропейців, яких можна вважати спільними предками багатьох сучасних європейських та азійських народів?

Зображення запряженої кіньми колісниці з легкими колесами, знайдене на півдні Швеції. Датується 1000 р. до н. е.

ПРИБЛИЗНА ТЕРИТОРІЯ РОЗСЕЛЕННЯ ІНДОЄВРОПЕЙЦІВ близько 1500 р. до н. е.

4. Вірування індоєвропейців

Сучасні дослідники намагаються відтворити, якими були вірування індоєвропейців. Відомо, що вони мали богів, серед яких одним із найголовніших був бог грому та блискавки (грози). Індоєвропейці також поклонялися сонцю і вогню, вірили, що сонце пересувається небом у золотій колісниці.

Давні скотарі приносили своїм богам жертви: зазвичай це були свійські тварини. Їх спалювали, щоб дим досягнув неба й богів, які там мешкають, згідно з віруваннями індоєвропейців. Цьому є своє пояснення: для скотарів найціннішою була їхня худоба, тому вони віддавали богам найкраще, що мали.

Чому, на вашу думку, давні індоєвропейці вірили, що сонце переміщується небом у золотій колісниці?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Визначте, які із перелічених характеристик стосуються степового населення українських земель, а які — населення лісостепу:

1) займалися орним землеробством;

2) пересувалися на великих возах, запряжених волами;

3) організовували тимчасові поселення;

4) влаштовували поховання під курганами;

5) мали постійні поселення;

6) жили переважно із землеробства.

2. Гра «Ланцюжок». Один за одним, не повторюючись, назвіть якомога більше характеристик спільноти індоєвропейців.

Довідка. Кожен учасник/учасниця групи по черзі висловлює по одному реченню, так, щоб у результаті утворився цілісний текст.

3. Укажіть, які з перелічених археологічних культур існували на українських землях у бронзовий вік: 1) трипільська, 2) середньостогівська, 3) ямна, 4) зрубна, 5) катакомбна.

4. Гра «Правда — неправда». Визначте, які з наведених тверджень про індоєвропейців є правдивими.

1) Індоєвропейці були землеробами, що мешкали вздовж річки Інд на території сучасної Індії.

2) Індоєвропейці пересувалися на возах та колісницях, у які запрягали коней.

3) Українська мова належить до індоєвропейських мов.

4) Давні індоєвропейці вірили в єдиного бога, що створив увесь світ.

5. Складіть перелік можливих причин, чому індоєвропейцям вдалося порівняно швидко заселити великі території — від Європи до Індії.

6. Напишіть коротке повідомлення на тему «Бронзовий вік на українських землях».

7. Робота в парах. Обговоріть, як природні умови, у яких мешкали індоєвропейці, сформували їхні господарство та спосіб життя. Результати свого обговорення ви можете представити у вигляді схеми, наприклад, степ → скотарство, можливість відносно легко пересуватися на возах.