Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ

Минулого навчального року ви вивчали наукову теорію походження людини, розбиралися, яке місце посідає людина в сучасному світі, знайомилися з тим, як жили та у що вірили найдавніші люди.

Цього року ваше знайомство продовжиться. Ви дізнаєтеся про те, як у різних куточках світу та на території сучасної України зокрема жили люди тисячі років тому. Також ви зможете побачити, як сучасний світ завдячує своїм різноманіттям і тим далеким епохам також. На історичних прикладах ви простежите, як формувалися ті поняття, що відомі зараз: держава, громадянство, демократія тощо. Давні люди ще не будували міст, не мали письма та не користувалися писаними законами.

У 6 класі ви дізнаєтеся, як виникла писемність та із чим це було пов’язано, як виглядали найдавніші держави, які права та обов’язки мали їхні жителі, і зможете порівняти їх зі становищем сучасних українців та українок. Також ви з’ясуєте, як давні люди розуміли світ і своє місце в ньому, отримаєте змогу самостійно поміркувати над питанням: чи були ці люди схожими на вас.

У вивченні цього курсу вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Він містить вступну й заключну частини, а його основний матеріал поділений на три розділи. Кожен розділ складається з певної кількості параграфів, а в межах параграфа виділено кілька пунктів, що висвітлюють окремі питання. Текст підручника доповнено ілюстраціями, картами та схемами. Заголовки, підписи та пояснення до них допоможуть вам краще зрозуміти матеріал.

У підручнику є різні рубрики. Так, рубрика «Цікаво знати» надасть додаткові відомості про події, що вивчаються, рубрика «Пам’ятка» допоможе узагальнити матеріал. Рубрика «Джерела повідомляють» пропонує ознайомитися із фрагментами текстових джерел і виконати завдання до них або відповісти на запитання. У «Словнику» пояснюються нові терміни та поняття. По тексту параграфів вам траплятиметься такий значок •. Тут розміщені завдання і запитання, що стосуються того пункту параграфа, який ви опрацювали.

Наприкінці кожного параграфа є рубрика «Запитання та завдання», яка допоможе перевірити, як ви засвоїли новий матеріал. Також тут запропоновані колективні завдання, що можна виконувати в класі, а також творчі й проєктні завдання, які зазвичай виконуються вдома. Довідка щодо правил виконання деяких із них уміщена в електронному додатку до підручника. Ви зможете перейти до нього за допомогою QR-коду або короткого посилання.

Електронні матеріали до підручника доступні за QR-кодом або посиланням

rnk.com.ua/102413

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Пригадайте, що вивчає наука історія.

2. Якими джерелами можуть скористатися вчені, що вивчають історію?

3. Що називають історичною пам’яткою?

4. Розмістіть історичні періоди у хронологічній послідовності: від найдавніших до сучасних.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ

5. Які історичні події вам відомі? Чи існує така історична епоха, у яку вам хотілося б жити?

6. Гра «Ланцюжок». По черзі назвіть по одному факту або відомості, які ви пам’ятаєте з минулорічного курсу «Україна і світ».

7. Робота в малих групах. Опишіть, яким для вас є ідеальне суспільство. Як у такому суспільстві люди ставляться одне до одного? А як почувається сама людина?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст