Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття за розділом І. Людина, природа, суспільство та історія

Як працювати на практичному занятті

  • 1. Ознайомтеся з темою заняття.
  • 2. З’ясуйте мету заняття й засоби, за допомогою яких її планується досягти.
  • 3. Виконайте завдання для підготовки до заняття. Повторіть рекомендований матеріал.
  • 4. На занятті уважно працюйте над завданнями самостійно або в групах, аналізуйте матеріали, підготовлені вчителем/вчителькою та однокласниками й однокласницями.
  • 5. Завершуючи роботу на занятті, з’ясуйте, якою мірою реалізовано його мету.

Мета: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання розділу, розвивати практичні вміння із систематизації матеріалу, роботи з аналізу інформації.

Завдання для підготовки до заняття

1. Підготувати мінідослідження за темою «Чим я залежу від природи й суспільства».

2. Скласти розповідь із презентацією за темою «Як діяльність людини впливає на навколишнє середовище в сучасній Україні (на прикладі свого населеного пункту)».

Пригадайте

1. Хто така людина? Що таке природа, суспільство?

2. Що більше впливає на життя людини — її біологічна чи соціальна складова?

3. Назвіть прояви глобального потепління, які ви помічаєте.

ХІД РОБОТИ

І. Робота в малих групах

Учні та учениці у складі малих груп обговорюють підготовлені ними до заняття мінідослідження й узагальнюють роботу у вигляді таблиці.

Чим я залежу від природи

Чим я залежу від суспільства

II. Робота з презентаціями

1. Перегляд окремих презентацій.

2. Визначення переліку проблем із навколишнім середовищем, які існують у населеному пункті.

3. Вироблення рекомендацій з усунення наявних проблем.

III. Підсумки заняття

Спільне формулювання висновків про те, як проведене практичне заняття сприяло поглибленню знань та уявлень за розглянутою темою.