Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Плани-схеми для різних форм роботи

Як працювати з параграфом підручника

1. Прочитайте параграф, щоб скласти загальне уявлення про його зміст.

2. Розгляньте ілюстрації і прочитайте підписи до них. З’ясуйте значення слів і термінів, які ви не зрозуміли. Зверніть особливу увагу на виділені слова.

3. Складіть розгорнутий план до параграфа — він полегшить підготовку до уроку.

4. Спробуйте пов’язати матеріал параграфа з інформацією, яку ви отримали на уроці.

5. Якщо в тексті є посилання на зміст уже вивчених параграфів, перегляньте їх.

6. Поясніть висновки до параграфа, використовуючи його зміст.

7. Якщо після опрацювання параграфа у вас виникли запитання або ви не згодні з наведеним тлумаченням деяких понять, оцінкою явищ тощо, зверніться до додаткових джерел.

8. Для того щоб зрозуміти, чи добре ви засвоїли матеріал параграфа, спробуйте викласти його зміст, не користуючись підручником. Можна переказувати параграф, спершу спираючись на складений план, а потім без нього.

9. Підготуйте відповіді на запитання до параграфа та виконайте завдання.

Робота з підручником

Як працювати з поняттям

1. Уважно прочитайте формулювання поняття.

2. Якщо воно містить терміни й слова, у значенні яких ви не впевнені, то з’ясуйте його за відповідними словниками (тлумачними, іншомовних слів, спеціальними тощо).

3. Порівняйте формулювання, яке ви аналізуєте, з іншими визначеннями цього поняття.

4. Перекажіть визначення поняття своїми словами. Поміркуйте над тим, чи змінить ваше визначення зміст поняття.

Як працювати в парах

1. Оберіть партнера/партнерку.

2. З’ясуйте зміст завдання, яке вам необхідно виконати. У разі його нерозуміння порадьтеся в парі або зверніться по допомогу до вчителя/вчительки.

3. Опрацюйте матеріал, запропонований для виконання завдання.

4. Обговоріть із партнером/партнеркою свої думки щодо виконання завдання. Не перебивайте одне одного. Не намагайтеся нав’язати свою точку зору партнеру/партнерці. Якщо ви не розумієте його/її думку, попросіть пояснити.

5. За результатами обговорення презентуйте спільне рішення.

Робота в парі

Як працювати в малих групах

1. Сформуйте групу та розподіліть повноваження. Виберіть того, хто інформуватиме аудиторію про результати роботи групи.

2. Ознайомтеся із завданням, яке вам необхідно виконати.

3. Відповідно до повноважень, розподілених між членами групи, виконайте завдання. Не забувайте про дотримання поваги до думок інших і взаємну відповідальність за роботу групи.

Робота в малій групі

4. Ознайомте аудиторію з результатами виконання завдання. За наявності різних точок зору повідомте про них.

5. Заповніть оціночний лист роботи в групі.

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ РОБОТИ В ГРУПІ

Кожна позиція оцінюється від 0 до 2 балів.

№ з/п

Критерії оцінювання

Бали

1

Ви брали активну участь у роботі групи

2

Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група

3

Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочуючи їх до роботи

4

Ви висунули нову ідею, що сподобалася та була оцінена іншими

5

Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед

6

Ви доповідали класу про результати спільної роботи

Як підготувати навчальний проєкт

Проєкт — це будь-яка самостійна справа, яка передбачає:

 • 1) оригінальний задум (мету);
 • 2) виконання роботи за певний проміжок часу;
 • 3) конкретний результат, що демонструється (предмет, зроблений своїми руками; захід, підготовлений самостійно; вирішення суспільно важливої проблеми; результат самостійних досліджень тощо).

Правила проєктної діяльності

1) Кожен/кожна може розпочати власний проєкт.

2) Кожен/кожна може об’єднатися з іншими під час роботи над проєктом.

3) Кожен/кожна може вийти з проєкту, якщо при цьому він не підводить інших.

4) Кожен/кожна може не брати участь у жодному проєкті.

Як проводити дискусію

Дискусія — обговорення будь-якого суперечливого питання, проблеми, у процесі якого стикаються різні, часто протилежні точки зору.

1. Під час дискусії дотримуйтеся правил:

 • 1) Необхідно критикувати ідеї, а не людей, які їх висловлюють.
 • 2) Мета дискусії полягає не в тому, щоб визначити переможця, а в тому, щоб дійти згоди.
 • 3) Усі учасники дискусії мають бути залучені до обговорення.
 • 4) Кожен має рівні право й можливість висловити свою думку.
 • 5) Виступи мають відбуватися організовано за дозволом учителя/учительки.
 • 6) Будь-яка точка зору підлягає обговоренню та не може відкидатися без нього.
 • 7) Упродовж дискусії її учасники під впливом фактів та аргументів можуть змінювати свою позицію.
 • 8) Під час дискусії необхідно підбивати проміжні й остаточні підсумки.

2. Перш ніж виступати, чітко визначте, якою є ваша позиція. Переконайтеся, що ви розумієте сутність проблеми, яка обговорюється.

3. Якщо ви хочете щось зауважити на виступ того чи іншого учасника дискусії, спочатку уважно дослухайте його та лише після цього висловлюйте свою точку зору.

Проведення дискусії

4. Пам’ятайте, що найкращим способом доказу або спростування є досконала логіка, беззаперечні факти та аргументи. Висловлюйтеся чітко й зрозуміло.

5. Сперечайтеся чесно й відверто, не намагаючись викривити висловлювання інших учасників дискусії. Не використовуйте образливих слів ні щодо них, ні щодо їхньої позиції.

6. Якщо під час дискусії було доведено хибність вашої позиції, визнайте це.

7. Завершуючи свій виступ, підбийте підсумки та сформулюйте висновки.

У разі виникнення труднощів під час роботи зверніться по допомогу до вчителя/вчительки