Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

§ 3. Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

 • що таке суспільство;
 • які його функції;
 • про роль груп у суспільстві та житті людини.

ПРИГАДАЙТЕ

 • 1. Що називають суспільством?
 • 2. Які риси роблять людину людиною?

1. Суспільство. Різноманіття груп (спільнот) у суспільстві та їхні види.

Чи можна стверджувати, що головною метою утворення груп у суспільстві є спілкування?

Людина — істота соціальна й живе серед людей. Об’єднання людей заради здійснення разом певної діяльності або досягнення мети називається суспільством або спільнотою.

Спільноти, у яких конкретна людина є активним учасником, називають малими групами. Мала група налічує двох або більше учасників та учасниць, які об’єднуються спільними інтересами, спілкуються між собою, усвідомлюють свою належність до цієї групи та вважаються її членами з погляду інших.

Групами можна назвати сім’ю, шкільний клас, членів спортивної секції або гуртка за інтересами, спільноти в соціальній мережі тощо. Як правило, вони поділяють спільні погляди. Члени груп не обов’язково мають перебувати поряд, вони можуть навіть ніколи не бачити одне одного. Проте вони активно спілкуються заради спільної мети.

Здебільшого людина з’являється на світ у малій групі, і більша частина її подальшого життя проходить у ній.

Водночас існують і великі групи, або ще їх називають соціальними. Їх виділяють за певними ознаками — стать, вік, дохід, національність, місце проживання, освіта, професія, влада тощо. Вони є численними та розсіяні на значній площі.

За яким принципом створена мала група, що зображена на фотографії?

Вони виступають своєрідним посередником між окремою людиною й суспільством. Соціальні групи здійснюють відбір та утверджують основні звичаї, традиції, цінності, є носіями певної культури.

Поєднання малих і соціальних груп формує суспільство на визначеній території. Коли суспільство досягає певного етапу розвитку (економічного, політичного, соціального, духовного), виникають держави. Якщо взяти все людство, то це об’єднання великих і малих груп, спільнот, суспільств, держав.

Групи також поділяють на постійні та тимчасові. Члени постійних груп об’єднані спільними інтересами і тривалий час спілкуються між собою. До таких груп належать: сім’я, учнівський колектив, спортивна команда, колектив на роботі, жителі одного села тощо. Такі групи характеризуються стійкістю. Навіть коли людина з різних причин залишає цю групу, вона доволі часто підкреслює свою причетність до неї та намагається відновити хоча б епізодичні контакти.

Сім'я — приклад малої групи

• Охарактеризуйте сім'ю як малу групу.

Постійні групи й суспільства мають свою історію, яка складається з подій, що відбувалися всередині групи. Членів групи об’єднує пам’ять про них. Також у таких груп може виникнути власна мова: певні слова, словосполучення, жести, навіть погляди, які зрозумілі лише членам групи.

Словник

Держава — особлива форма організації співжиття спільнот людей, яка характеризується наявністю системи органів влади, законів, території тощо.

Тимчасові групи виникають, як правило, спонтанно, під час певних життєвих обставин (проїзд у громадському транспорті, відвідання магазинів, різних установ тощо). Вони швидко виникають і швидко припиняють своє існування. Проте можливе переростання тимчасової групи в постійну.

Туристична група

• Як ви вважаєте, на фотографії зображена тимчасова група чи постійна? Поясніть, за якими ознаками це можна визначити.

Основні ознаки суспільства

2. Життя людини в громаді.

Яку роль соціальна група відіграє в житті людини?

Людина потребує бути в групі та залежить від неї. У групах відбувається формування людини, складаються життєві цінності. Тут зароджуються правила й норми, звичаї та традиції, гармонізуються людські стосунки. Саме в групі людина може поділитися своїми переживаннями, тим, чим ніколи не поділилася б із незнайомими людьми.

Для того щоб потрапити в певну групу (наприклад, вступити до університету), людина докладає зусиль. Буває так, що групи нам обирають батьки або так складаються обставини.

Учнівський колектив — приклад малої групи

У малій групі формується особливий вид міжособистісних відносин — відносин, які виникають між добре знайомими людьми в процесі їх постійного особистого знайомства. За час існування людство з’ясувало закон міжособистісних відносин: те, як інші ставляться до людини, багато в чому залежить від того, як вона ставиться до себе. У міжособистісних відносинах головними є взаєморозуміння, взаємна довіра й солідарність. Людей, які з різних обставин випали зі своєї групи, називають ізгоями.

Цікаво знати

Групи, які утворюєте ви або ваші однолітки, мають низку особливостей. У таких групах формуються власні правила поведінки, які запозичуються в дорослих. У них високо цінуються вірність, чесність. Різко негативно сприймаються зрада, порушення даного слова, жадібність, егоїзм тощо.

Члени групи доволі різко й жорстоко оцінюють тих, хто не поважає себе, не вміє відстоювати свої інтереси.

У той самий час спостерігається таке явище, як конформізм — пристосуванство до всіх. Тобто намагання не йти на конфлікт із більшістю навіть у тих випадках, коли це може призвести до негативних наслідків.

Словник

Міжособистісні відносини — комплекс різних видів спілкування: вербальне і невербальне, міміка, жестикуляція, поведінкові особливості, емоційні прояви тощо.

За характером міжособистісні відносини поділяють на:

 • офіційні (формальні): встановлення обов'язкових норм, відсутність права вибору партнера для спілкування, низька емоційність;
 • неофіційні (неформальні): право вибору партнера, широка емоційна основа, відсутність чітких норм поведінки.

Зверніть увагу

Кілька порад щодо того, як навчитися спілкуватися:

 • цікавтеся тим, про що говорить співрозмовник;
 • вчіться слухати, стежте за мімікою, частіше посміхайтеся та називайте співрозмовника на ім'я (дослідники вважають, що звук власного імені — один із найбільш приємних для людського слуху);
 • позбавтеся слів-паразитів, оскільки вони роблять мову грубою і некомфортною для сприйняття;
 • розвивайте власну культуру мови. Уміння чітко формулювати свою думку гарантує те, що співрозмовнику вона також буде зрозумілою.

Розгляньте фотографію. Як складаються відносини між зображеними особами?

Чи погоджуєтесь ви з тим, що...

• Людина завжди живе серед людей. Усі люди різні. Одні приносять нам радість, інші — засмучують. Проте життя людини без інших людей неможливе.

• Людство складається із суспільств і різноманітних груп. Головним у групі є спілкування. Під час нього ми розкриваємося самі та дізнаємося про інших.

Запитання і завдання

1. Колективне обговорення. Навіщо людині людина?

2. Якою є головна умова об'єднання людей у групи? Як утворюються групи? Чим різні групи відрізняються одна від одної?

3. Яку роль у вихованні людини відіграють постійні групи?

4. Як з'ясували вчені, загальна кількість людських груп перевищує кількість населення світу у 1,5-2 рази. Так, на Землі проживає близько 7 млрд осіб, а груп — понад 10 млрд. Чим можна пояснити таке співвідношення?

5. Робота в парах. Обговоріть і наведіть приклади, як спілкування з іншими людьми допомагає вам у житті.

6. Робота в групах. Обговоріть і наведіть приклади тимчасових та постійних груп.

7. Які з перелічених спільнот можна вважати групами?

1) П'ятитисячний колектив заводу; 2) пасажирський склад туристичного автобуса; 3) пасажирський склад літака; 4) члени спортивної команди; 5) люди, що відпочивають на пляжі; 6) люди, що відвідують музей; 7) учасники та учасниці мітингу на майдані; 8) робочий колектив офісу; 9) учасники та учасниці спільноти в соціальній мережі.

8. Який існує зв'язок між поглядами й потребами людей та їхньою належністю до певної соціальної групи?

9. Поміркуйте, чи можливе тривале життя людини без людей.