Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом II. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

Завдання та дидактичні ігри

1. Конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому наведіть найбільшу кількість правильних визначень.

Орієнтовний перелік термінів і понять: особистість, особа, соціалізація, спільноти, правила, гідність, співпереживання, емоція, закон, особистий простір, громадський простір, публічний простір.

2. Оцініть, які якості для успішної діяльності добре розвинені у вас. Над чим потрібно ще працювати? Про які якості особистості говорять такі прислів’я та приказки: «Десять разів міряй, а раз утни», «Щоб рибу їсти, треба у воду лізти»?

3. Робота в малих групах. Навчальна гра «Три зупинки». Формуються три зупинки під назвами: «Особистий простір», «Публічний простір», «Громадський простір». На кожній зупинці покажіть свої знання на визначену тематику, відповівши на запитання у формі бліцопитування.

Зупинка «Особистий простір»

 • 1. Що називають особистим простором?
 • 2. Як виміряти особистий простір?
 • 3. Чи однаковий особистий простір у різних людей?
 • 4. Де можна зіткнутися з порушенням особистого простору?
 • 5. Як впливає на людину порушення її особистого простору?
 • 6. Як захистити свій особистий простір?

Зупинка «Публічний простір»

 • 1. Що називають публічним простором?
 • 2. Якими є межі публічного простору?
 • 3. Чи можна його порушити?
 • 4. Коли виник публічний простір?
 • 5. Яке значення в житті людини має публічний простір?
 • 6. Наведіть приклад публічного простору.

Зупинка «Громадський простір»

 • 1. Де в наш час проживає більшість населення Землі: у місті чи селі?
 • 2. Для чого існує громадський простір?
 • 3. Що створює позитивне або негативне уявлення про сучасне місто?
 • 4. Користування громадським простором платне чи безплатне?
 • 5. Коли виник громадський простір?
 • 6. Назвіть одне з місць, що є громадським простором міста.

4. Навчальна гра «Так чи ні?». Дайте короткі відповіді на запитання.

 • 1) Формування особистості відбувається завдяки поєднанню впливів сім’ї, однолітків, школи та суспільства загалом. Так чи ні?
 • 2) Фізична складова особистості — найбільш стійкий компонент особистості. Так чи ні?
 • 3) Набір якостей (мудрість, емоції, воля, рішучість, навички, уміння тощо) визначає індивідуальність особистості. Так чи ні?
 • 4) Розрізняють такі типи особистості: пересічна, історична, видатна. Так чи ні?
 • 5) Видатними особистостями називають тих, хто своїми вчинками, творчістю, справами здобув історично-негативну суспільну оцінку. Так чи ні?
 • 6) Рушійною силою розвитку особистості є суперечність між її прагненнями та можливостями. Так чи ні?
 • 7) Кожна людина має свій особистий простір. Так чи ні?
 • 8) Громадський простір охоплює сфери життя людини, які пов’язані з виробництвом і транспортною мережею міста. Так чи ні?
 • 9) Щоб стати повноправним членом суспільства, кожна людина має засвоїти певну систему знань, норм і цінностей, тобто набути соціального досвіду. Так чи ні?
 • 10) Якщо людині не вдається своєчасно вирішити завдання з формування ідентичності, у її житті може виникнути чимало проблем і конфліктів. Так чи ні?
 • 11) Головне правило, якого треба дотримуватися в різних спільнотах, — це повага. Так чи ні?
 • 12) Патріотизм — це любов до своєї Батьківщини. Так чи ні?

5. Робота в парах. Розподіліть ролі та відтворіть уявні діалоги, що демонструють приклади правил поведінки в групі:

 • 1) під час гри;
 • 2) під час екскурсії;
 • 3) під час походу до лісу.

6. Робота в малих групах. Обговоріть наведені проблеми та презентуйте спільні висновки класу:

 • 1) Що є вирішальним у формуванні особистості: соціальне середовище, у якому вона живе, виховання, навчання?
 • 2) Чи є особистий простір сталою величиною? Від чого залежить його розмір? Чи існують люди без особистого простору?
 • 3) Скільки часу триває соціалізація людини? Поясніть свою думку.

7. Дослідницький проєкт.

 • 1) «Я — особистість». Підготуйте розповідь про себе (захоплення, інтереси, досягнення, плани на майбутнє тощо). Доведіть, що кожна людина може бути особистістю.
 • 2) Підготуйте пропозиції, як влаштувати громадський простір у місцевості, де ви живете, для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом II. Людина як особистість rnk.com.ua/101501