Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття

Територіальне розташування та історичне походження рідного міста (села)

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке історична карта?

2. Які історико-етнографічні регіони існують на території сучасної України?

Мета: визначити просторове (територіальне) розташування історико-етнографічного регіону; характеризувати (за картою) природні умови окремих історико-етнографічних регіонів (за вказівкою вчителя/вчительки); позначити й підписати на контурній карті вказані вчителем/вчителькою історико-етнографічні регіони, територію рідного краю, рідне місто (селище, село).

Одяг селян. Кінець XIX — початок XX ст. Південь України.

Завдання для підготовки до практичного заняття

1. Уважно розглянути карту історико-етнографічних регіонів України (с. 30).

2. Ознайомитися з картою адміністративно-територіального устрою України (с. 34).

3. Підготувати контурну карту адміністративно-територіального устрою України.

Одяг селян. XIX ст. Полтавщина.

Хід заняття

І. Виконайте завдання за картою історико-етнографічних регіонів України (с. 30).

1. Покажіть історико-етнографічні регіони, що належать до Західної України.

2. Покажіть історико-етнографічні регіони Наддніпрянської України.

3. Знайдіть на карті назву регіону, у якому ви живете.

4. Які історико-етнографічні регіони розташовані в степовій частині України?

5. Упізнайте за описами історико-етнографічні регіони України й покажіть їх на карті.

1) Походження назви цього регіону деякі історики пов’язують зі слов’янським племенем галичів, інші — із невеликим чорним птахом галкою.

Святковий одяг селян. XIX ст. Буковина.

Святковий одяг селян. XIX — початок XX ст. Поділля.

Одяг селян. XIX — початок XX ст. Покуття.

2) Спочатку це слово означало «буковий ліс», а з кінця XV ст. так називали вкрите буковими лісами правобережжя річки Прут.

3) Назва земель, розташованих у пониззі Дніпра, за його порогами.

4) Походження цієї назви пов’язують із давньослов’янським топонімом, що означає «горбиста місцевість». Спочатку, на думку прихильників такого тлумачення, цю назву мало місто, розташоване на пагорбах.

5) Землі, розташовані за Карпатськими горами.

6) Землі, розташовані вздовж лівого берега Дніпра.

7) Землі, розташовані вздовж правого берега Дніпра.

8) Ця назва походить від слов’янського слова діл — пониззя, рівнина між горами, адже поруч починається Прикарпаття.

9) У давнину цей півострів так називали за народом таврів, які заселяли його гірську частину.

10) Назва походить від переселенців, які називали свої поселення «слободами».

II. Виконайте завдання за картою адміністративно-територіального устрою України (с. 34).

1. На скільки областей поділяється Україна?

2. Які держави є сусідами України?

3. Які області України є прикордонними?

4. Які області виходять до узбережжя морів?

5. Назви яких областей не збігаються з назвами обласних центрів?

6. Назвіть і покажіть на карті області, у яких вам довелося побувати.

III. Виконайте завдання на контурній карті адміністративно-територіального устрою України.

1. Зафарбуйте область, у якій ви народилися.

2. Заштрихуйте область, у якій ви живете.

3. Підпишіть назву історико-етнографічного регіону, до якого належить область, у якій ви живете (народилися).

IV. Визначте, що нового ви дізналися на занятті. Зробіть висновки.

Адміністративно-територіальний устрій України