Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Культурні епохи європейської історії та Україна

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• про культурні епохи європейської історії

• як ці епохи співвідносяться з історією України

1. Періоди історичного розвитку України. Протягом свого тривалого існування людство подолало кілька ключових періодів розвитку. У європейській історії виокремлюють такі періоди (епохи): Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий і Новітній часи. Історія України повністю відповідає цим періодам. Для подій на українських землях характерні всі ті процеси, що відбувалися і в інших регіонах Європи.

2. Зародження людського життя на українських землях. За Первісної доби (епохи) наші давні пращури освоювали простори континенту. Європа не була батьківщиною людства, проте на її землях людина зробила важливі кроки до виділення з тваринного світу. На українських землях перші люди з’явилися близько 1 мільйона років тому. Найдавніші залишки їхнього перебування на території України виявлено в Закарпатті, поблизу селища Королеве. Тогочасні люди жили невеликими групами й постійно пересувалися в пошуках їжі. Вони збирали їстівні плоди, пагони й корінці та полювали на дрібних тварин. Головним знаряддям праці й зброєю одночасно було ручне рубило. Його виготовляли з каменю, оббитого або сколеного з обох боків. Тому цей період у житті найдавніших людей назвали кам’яним віком. Він був найдавнішим і найдовшим в історії людства. До кінця кам’яного віку люди вже навчилися не лише збирати дари дикої природи, а й самостійно вирощувати їх завдяки появі землеробства та скотарства. Також люди одомашнили чимало тварин: собаку, велику і малу рогату худобу, птицю тощо. Великим досягненням стало будівництво жител, створення керамічного посуду тощо. Українські землі були одним із регіонів, де за Первісної доби на Землі зародилися й розвивалися землеробство та скотарство. Нові господарські умови потребували більш міцних знарядь праці.

На стоянці первісних людей.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПЕРІОДІВ ІСТОРІЇ ЄВРОПИ

У поселенні трипільців.

Розгляньте малюнки на с. 12 і 13. Що спільного й відмінного в житті людей було на початку й наприкінці кам'яного віку?

Близько 6 тисяч років тому люди навчилися виготовляти знаряддя праці з металів. Першою почали обробляти мідь. Однак вона виявилася надто м’яким металом і тому не змогла задовольнити господарських потреб людей. Вони й надалі користувалися кам’яними знаряддями праці. Проте навіть за таких умов розвиток господарства сягнув високого рівня. Свідченням цього є племена, що жили на українських землях у IV—III тис. до н. е. Вчені назвали їх трипільцями. Згодом люди навчилися виготовляти сплави різних металів. Першим таким сплавом, що замінив камінь, стала бронза (поєднання міді та олова).

Скіфи біля Ольвії. Кочівники спостерігають, як греки облаштовуються на нових землях

Князь Святослав зі своїм військом після чергової перемоги.

3. Кочівники на українських землях. Удосконалення знарядь праці й природні умови на українських землях за тих часів більше сприяли розвитку скотарства. На тривалий час скотарі, які перейшли до кочового способу життя й ведення господарства, встановили своє панування на українських землях. Землеробів було витіснено в більш північні лісові регіони. Приручення коня, винайдення колеса, використання металів для створення зброї зробили кочівників господарями українських степів майже на три тисячоліття (до XVIII ст.). За цей час на українських землях проживало багато кочових народів: арії, кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, булгари, хозари, печеніги, половці, монголи, кримські татари тощо. Усі вони вплинули на розвиток сусідніх народів Європи та Азії.

4. Від Античності до Середньовіччя. Тим часом на Чорноморському узбережжі засновували свої міста-держави греки. Вони принесли на ці землі здобутки Античної доби.

Антична доба (епоха) — це період зародження, розвитку й загибелі держав Середземномор’я. Він тривав із III тис. до н. е. до середини І тис. н. е. Провідну роль в Античну добу відігравала Давня Греція, а згодом Рим.

ЕТАПИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Хрещення киян у 988 р.

Розгляньте малюнок. Чому хрещення Русі вважається однією з найважливіших подій в історії України? Висловіть свої припущення.

Їм вдалося поширити вплив на більшість регіонів Європи (крім Північної), Близького Сходу та Північної Африки.

Проте для розвитку народів, які населяли в ті часи українські землі, вплив Античності не став визначальним. Хоча кіммерійці, скіфи, сармати не цуралися переймати деякі технічні досягнення, вірування своїх більш розвинених сусідів. Грецькі та римські поселення на узбережжі Чорного моря були лише невеличкими острівцями серед «моря» народів, яких греки і римляни називали варварами. Зрештою навала варварів зруйнувала Римську імперію, яка об’єднувала Античний світ.

Із цього часу для народів Європи й, відповідно, українських земель настав період, який історики назвали Середні віки. Саме за часів Середньовіччя (V—XV ст.) на українських землях існували могутні утворення. Це княжа Київська держава (Русь-Україна, IX—XIII ст.) і Королівство Руське (Галицько-Волинська держава, XIII—XIV ст.), які заклали підвалини української державності. У X ст. українці приєдналися до народів, що сповідували християнство. Більш детально про епохи Середньовіччя, Нового і Новітнього часів ми дізнаємося з інших тем підручника. Також ми зупинимося на деяких ключових моментах доби Первісного суспільства на українських землях.

Король Данило Галицький.

Запитання та завдання

1. Які періоди (епохи) виділяють історики в розвитку Європи?

2. Чи відповідає цим періодам історія України?

3. Коли розпочалася історія на українських землях?

4. Із чого виготовляли знаряддя перші люди на українських землях?

5. Який метал людство почало обробляти першим?

6. Якими були здобутки людей Первісної доби?

7. Як позначилася Антична доба на історії українських земель?

8. Які державні утворення існували на українських землях у Середні віки?