Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 6

УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

§ 21. Праця і господарство: колись і сьогодні

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• про роль праці в житті людини

• що таке господарство, економіка

• як виникло ринкове господарство і якою є його роль у сучасному світі

1. Типи господарювання. Для людства праця е головним засобом існування, основою господарської діяльності. Щоб зробити свою працю і, відповідно, господарство більш ефективними, людина винайшла різноманітні знаряддя праці. У процесі господарської діяльності між людьми виникали певні відносини. Вони допомагали більш раціонально забезпечити суспільство всім необхідним і покращити добробут. Систему відносин із використання ресурсів у господарській діяльності називають економікою.

Основою господарювання (економіки) первісних людей були збиральництво та полювання. Так, вони збирали різноманітні їстівні рослини, плоди, ягоди тощо і полювали на тварин і птахів. Згодом вони навчилися ловити рибу — рибалити. Такий тип господарювання називається привласнювальним. Тобто людина брала (привласнювала) у природи те, що та їй давала. Проте близько 10 тисяч років тому в розвитку господарства сталися зміни, які вплинули на подальше становлення людства. Виникло відтворювальне господарство (землеробство, скотарство, ремесло), тобто людина почала сама вирощувати рослини і тварин, виготовляти різноманітні предмети побуту (посуд, тканини, меблі тощо). Людство відкрило собі шлях до осілого способу життя, появи міст, держав, усього того, що нас оточує і чим ми користуємося.

Спочатку люди намагалися забезпечити себе всім необхідним (їжею, одягом, предметами побуту) із власного господарства. Вони нічого не обмінювали, не купували й не продавали. Такий вид самодостатнього господарювання називається натуральним.

Поступово натуральне господарство змінило товарне виробництво як більш розвинена та ефективна форма організації суспільного виробництва.

Чому воно виникло? Не кожна людина може робити все однаково добре. Одна, наприклад, краще ліпить горщики, інша — виготовляє тканину. До того ж у степу доцільніше було займатися скотарством, а в лісостеповій зоні — землеробством. Тобто в когось виникав надлишок певних речей, які були необхідні іншим. Люди почали обмінюватися. Згодом обмін призвів до появи торгівлі, коли людство винайшло гроші — особливий товар, який вимірює вартість інших товарів. Речі, якими обмінюються або які продають, називаються товаром. Під час купівлі-продажу товарів виникають товарно-грошові відносини. Господарство, засноване на таких відносинах, називають ринковим.

Господарство — діяльність, яка забезпечує потреби людини.

Праця — свідома цілеспрямована діяльність, докладання людиною розумових здібностей і фізичних зусиль для отримання корисних результатів у задоволенні своїх потреб.

Натуральне господарство — тип організації виробництва, за якого люди виробляють продукти для задоволення лише власних потреб.

Товарне виробництво — форма організації суспільного господарства, за якої продукти виробляють не для власного споживання, а для обміну або продажу.

Срібні монети Володимира Великого.

Гривні часів Русі.

Гривні Української Народної Республіки.

Сучасний грошовий знак.

1) Як традиція грошового обігу в Україні втілена в сучасних грошових знаках?

2) У багатьох країнах світу існує традиція на грошових знаках зображувати видатних людей зі свого історичного минулого. Кого зображено на сучасних грошових знаках України? За допомогою додаткових джерел дізнайтеся, чим вони уславилися.

Товарне виробництво пов’язало між собою різні регіони світу завдяки обміну товарами й послугами. Товарне господарство зародилося ще в Первісні часи. Заснована на ньому ринкова форма господарства стала панівною лише декілька сотень років тому. Стрімкий розвиток ринкових відносин забезпечили зміни в техніці, які сприяли значному збільшенню обсягів виробництва товарів. Справжньою революцією стало винайдення наприкінці XVIII ст. парового двигуна. Це призвело до появи промислових підприємств, розвитку міського життя, освоєння людиною всіх куточків Землі.

Збір урожаю за Первісної доби.

Збір урожаю в XIX ст.

Збір урожаю в наш час.

Розгляньте малюнки. Складіть розповідь про розвиток сільського господарства на українських землях. Якими є основні відмінності між минулим і сьогоденням?

2. Сьогодення господарського життя. Новий етап у розвитку економіки країн світу був пов’язаний із поширенням комп’ютерних технологій, які почали стрімко розвиватися з 1960-х рр. Вони змінили навіть ті галузі господарства, які, здавалося, були незмінними.

Ринкова економіка — одна з вершин цивілізаційного розвитку людства. Хоча в різні часи вважали, що начебто вона породжує несправедливість. Були спроби її ліквідувати, зокрема за часів Радянського Союзу. Однак відкидання й заперечення основ ринкової економіки призводить до руйнування системи господарства, стрімкого погіршення життя. Таким чином, однією з передумов для налагодження заможного і щасливого життя є опанування законів ринкової економіки.

СКЛАДОВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ремісник-гончар за роботою.

Мануфактурне виробництво.

Паровий двигун XIX ст.

Сучасне роботизоване виробництво.

Простежте за малюнками, як змінювалася діяльність людини у виробництві товарів: від ремесла до сучасного роботизованого виробництва. Якими були наслідки цих змін?

Уже декілька тисячоліть основою господарського життя на українських землях є сільське господарство. Воно базується на високорозвиненій землеробській культурі. Саме це заняття обумовило традиційний побут, матеріальну культуру, систему головних свят і обрядів, світогляд, духовні цінності нашого народу. Поряд із землеробством активно розвивалися скотарство і традиційні промисли: рибальство, мисливство, бджільництво. І зараз Україна є одним із найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції, але вже на новій технологічній основі.

Запитання та завдання

1. Чому праця є основою життя людства?

2. Що таке економіка?

3. Коли з'явилося натуральне господарство? Якими є його ознаки? Чому воно було панівним більшу частину історії людства?

4. Який особливий товар виник після появи ринкової економіки?

5. Що вплинуло на швидкий розвиток ринкової економіки?

6. Обговоріть у групах. Чому ринкову економіку вважають вершиною цивілізаційного розвитку?

7. Чим відрізняється натуральне господарство від товарного?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.