Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 1

ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

§ 1. Календарний та історичний час

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• як здійснюється відлік часу в історії

• про систему літочислення, яку використовують в історії України

1. Історичний час. Ми часто чуємо словосполучення: «урочиста дата», «дата народження» тощо. Що означає слово «дата»? Це точний календарний час будь-якої події: день, місяць і рік. Так, історичним фактом, який належить до минулого, є дата вашого народження. Будь-який історичний факт відбувся в певний час у певній частині простору. Дата вашого народження — це початок вашої історії. День, місяць і рік вашого народження — це час, а місце, де воно відбулося, — це простір. Історія як наука про розвиток людства від найдавніших часів досліджує життєдіяльність людей, що відбувалася в певному часі й просторі.

Простір як місцевість ми можемо побачити. Той самий простір, що існував у минулому, відображає історична карта. Це ми вивчатимемо в наступній темі. Час же побачити не можна, але можна відчути. Тому постає питання: як саме люди відкрили існування часу і розпочали його вимірювати? Імовірно, це відбулося в результаті спостережень за навколишнім світом, який розвивається певними циклами. У природі день поступається ночі, а після неї розпочинається новий день і так далі. Змінюються фази Місяця, положення Сонця на небі, пори року тощо. Саме такі спостереження явищ дозволили людям створити календар, що поділив час на дні, місяці та роки. Календар дозволив упорядкувати окремі факти, визначити, яка подія відбувалася раніше, а яка — пізніше. Тобто стало можливим визначити її історичний час. Це вивчає наука хронологія. Перелік подій за датами називається хронологічною таблицею.

Календар — це спосіб підрахунку днів у році, система відліку часу. Вона заснована на періодичних явищах природи: змінах пір року, фаз Місяця, руху Сонця.

Слово «календар» походить від латинського слова «калео», яке означає «вигук», «сповіщення». У римлян була традиція, що про початок першого дня кожного місяця оголошувала спеціальна людина — глашатай. Цей день у римлян мав назву «календи». Звідси й походить слово «календар». Традиція також існує і в мусульман: про початок нового місяця сповіщає барабанний бій.

Зображення першого сонячного календаря. Єгипетський папірус.

Історичний час — часова характеристика історичного процесу (зміна пов'язаних між собою історичних подій). Хронологія — наука про вимірювання історичного часу.

2. Календар. Тривалий час людство не мало єдиного календаря. Перші відомі календарі були створені близько 7 тисяч років тому на Близькому Сході на основі спостережень за змінами фаз Місяця. Такий календар називають місячним. Перший сонячний календар винайшли давні єгиптяни. У ньому було 365 днів, які розподілялися на 12 місяців, день і ніч мали 12 частин. Календар єгиптян понад 2 тисячі років тому запозичили римляни, внесли до нього зміни й запровадили за часів правителя Давнього Риму імператора Юлія Цезаря. Тому він отримав назву юліанський. Однак цей календар не зовсім точно відображав реальний час на Землі. Виникла потреба створити новий. Календар, яким ми користуємося сьогодні, має назву григоріанський, тому що він був запроваджений 400 років тому Папою Римським Григорієм XIII.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТОЛІТЬ РОКАМ

Століття

Роки

1 ст.

1—100 рр.

2 ст.

101—200 рр.

12 ст.

1101—1200 рр.

13 ст.

1201—1300 рр.

20 ст.

1901—2000 рр.

21 ст.

2001—2100 рр.

У літочисленні, яким ми користуємося, роки об'єднують у десятиліття (10 років), а їх, у свою чергу, — у століття (100 років), або віки. Десятиліття є короткою миттєвістю в історії людства, але містять багато подій для окремої людини. Пригадайте, скільки подій відбулося в перші десять років вашого життя.

Історична тривалість століття відповідає трьом поколінням — дідусів/бабусь, батьків та онуків/онучок. Історики вимірюють час століттями і скорочено позначають їх «ст.». Десять століть становлять тисячоліття, яке скорочено позначають «тис.». Як рахують роки в межах століть? Зверніть увагу на таблицю. Перше століття починається 1-м роком, а закінчується 100-м роком. Друге століття починається 101-м роком, а закінчується 200-м роком і так далі.

Якщо дата є чотиризначним числом і після двох цифр стоять два нулі, то століттю відповідають перші дві цифри. Якщо замість нулів буде будь-яка інша цифра, то це дата наступного століття. Наприклад, 1200 р. — 12 ст.; 1201 р., 1245 р. — 13 ст.

Однак православна церква продовжує користуватися юліанським календарем. До цього часу між двома календарями накопичилася розбіжність у 14 днів.

Проте яким би точним не був календар, для історії важливо те, від якої події ведеться відлік часу. Саме рух від події до події є історичним процесом, який вимірюють історичним часом. Тобто історичний час рухається лінійно: від події до події. Так, ми можемо знати точний опис окремих подій, але не знати, коли вони відбувалися. Відповідно вони втрачають сенс для розуміння історії.

3. Як обчислюють час в історії. У різні часи різні народи обирали для початку відліку різні важливі для них події. Наприклад, давні греки вели відлік років від перших Олімпійських ігор, а давні римляни — від заснування міста Рим. Для єврейського народу такою датою стало створення світу Богом, а для всіх прибічників християнства — народження Ісуса Христа. Для мусульман це день переселення пророка Мухаммеда (Магомета) з Мекки в Медину 16 липня 622 р.

У Китаї, Японії, Кореї та країнах Східної Азії вже кілька тисяч років користуються 60-річним циклічним календарем. Уперше його запровадили в Китаї, де три тисячоліття тому існувала астрономічна обсерваторія.

В основу циклу покладено співвідношення часу обертання планет-гігантів Юпітера й Сатурна навколо Сонця. Цикл було розділено на 12 частин, кожній із яких дали назву тварини: миша (пацюк), бик (корова, віл), тигр, заєць (кролик), дракон (крокодил), змія, кінь, вівця (баран), мавпа, курка (півень), собака, свиня (кабан). Розпочинається цикл роком Миші, оскільки, за легендою, саме ця тварина першою прибігла на заклик Будди. Теперішній 60-річний цикл триває з 1984 р.

«Шкала часу» (умовний напрямок руху часу, накреслений зліва направо).

На сторінках історичних праць ви зустрічатимете звичні вам цифри, які називають арабськими, і цифри з прямих рисок, що називають римськими. У повсякденному житті ми використовуємо арабські цифри, запозичені європейцями в арабів. Проте є також цифри, винайдені давніми римлянами. В історичній науці римські цифри використовують для позначення століть і тисячоліть. У римських цифрах ключовими є І (одиниця), V (п'ять) та X (десять). Зверніть увагу, як позначаються римські й арабські цифри від 1 до 20.

Римські

цифри

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Арабські

цифри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Римські

цифри

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Арабські

цифри

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Давньоримський календар, висічений на камені. Угорі зображені боги, які керують днями тижня, починаючи із суботи. У центрі зображений зодіак, а ліворуч і праворуч — числа місяця.

В Україні заведено користуватися літочисленням, яке бере свій відлік від народження Ісуса Христа. Для того щоб краще зрозуміти його, зверніть увагу на «шкалу часу».

У християнській системі літочислення час після народження Ісуса Христа називають «нашою ерою» (скорочено н. е., або після Р. X.).

Про те, що відбувалося до цієї події, кажуть «до нашої ери» (скорочено до н. е., або до Р. X.). Роки нашої ери, як правило, вказують без додавання слів «нашої ери».

Слово «ера» в перекладі з латинської мови означає «вихідне число». У хронології історики називають ерою систему літочислення, що ведеться від певної початкової події. Якщо подія відбулася до нашої ери, а потрібно визначити, скільки років тому це було, то до кількості років до нашої ери додають кількість років нашої ери. Наприклад, якщо перський цар Дарій І здійснив свій похід у Північне Причорномор’я в 514 р. до н. е., то для того, щоб підрахувати, скільки років тому це відбулося, необхідно до 2018 р. додати 514 р. Отже, ця подія відбулася 2532 роки тому.

Сонячний годинник давніх греків.

Запитання та завдання

1. Яку назву має точний календарний час будь-якої події?

2. Від якої події розпочинається відлік нашої ери?

3. Як історики називають десять століть?

4. У якому тисячолітті ми живемо зараз?

5. Як здійснюється відлік часу в історії?

6. Поясніть значення термінів і понять: століття, до нашої ери, наша ера.

7. Розкажіть про систему літочислення, якою користуються в Україні.

8. Завдання з хронології.

1) Яке це століття: 1237 р.; 988 р.; 800 р.?

2) Який рік буде наступним після 133 р. до н. е.?

3) Палац збудовано у 200 р. до н. е. Скільки років цій споруді?

9. Чи може, на вашу думку, історична наука існувати без системи відліку часу? Поясніть свою точку зору.

10. Як ви розумієте пояснення, що історія — це описані дослідниками дії людей, які жили в певний час у певному просторі?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.