Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ'ЯТКАХ

§ 9. Пам'ятки і пам'ятники історії

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• чим відрізняються історичні пам'ятки й пам'ятники

• про пам'ятки історії України, що є скарбом, гордістю та надбанням народу

1. Пам'ятки історії та культури. Україна має багатовікову історію та культуру. Свідченням цього є пам’ятки історії та культури, які допомагають зберегти історичну пам’ять. Вони є в кожному регіоні України. Це справжній скарб і гордість нашої Батьківщини. Завдяки пам’яткам місто або село стає відомим у світі. З усіх куточків земної кулі приїздять туристи, щоб побачити ці безцінні скарби. До наших днів збереглися замки, фортеці, палаци та садиби, парки, монастирі й храми, промислові підприємства та багато інших архітектурних витворів мистецтва. Іноді із сукупності пам’яток постають цілі ансамблі, які відтворюють атмосферу минулих часів. Найвідомішими з них, зокрема, є ансамблі пам’яток історичного центру Львова, старої частини міста Кам’янця-Подільського, Києво-Печерської лаври тощо.

Проте не лише споруди є пам’ятками історії. До них належать також пам’ятні місця й предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства й держави, твори матеріальної та духовної творчості, які становлять історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність. Це можуть бути археологічні пам’ятки (залишки давніх поселень, укріплень, поховань, кам’яні скульптури, наскельні зображення тощо).

Історична пам'ять — сукупність знань та уявлень суспільства про спільне минуле. Вона покликана передавати досвід та знання про минуле для самоусвідомлення. Важливу роль у збереженні історичної пам'яті відіграють пам'ятки історії.

Історична частина Кам'янця-Подільського.

Історична частина Луцька.

Києво-Печерська лавра.

Музей «Запорозька Січ» на острові Хортиця (Запоріжжя).

Руїни античного міста Херсонес (поблизу Севастополя).

Історичну цінність мають місця масових поховань померлих та загиблих у війнах і під час трагічних подій, місця загибелі бойових кораблів, залишки бойової техніки, озброєння. Цікавими є твори різних видів мистецтв, документальні пам’ятки — акти органів державної влади й управління, інші письмові та графічні документи, наприклад Остромирове Євангеліє, Пересопницьке Євангеліє, Руська правда, Конституція П. Орлика тощо. Цінними також є кіно-, фотодокументи й звукозаписи, стародавні рукописи й архіви, записи фольклору й музики, рідкісні друковані видання. Тобто все те, що становить історичну й культурно-мистецьку цінність.

«Кам'яна могила»

Одна з найзагадковіших пам'яток природи та історії — це «Кам'яна могила», розташована в Запорізькій області. Насправді це не поховання, а природне нагромадження каменів заввишки 15 метрів, які утворюють чимало гротів. Із давніх-давен люди вважали цю місцевість таємничою. Тут проходили релігійні обряди. Гроти розписані наскельними малюнками, які залишили жителі цих степів ще з Первісної доби. Вони є цінними історичними джерелами.

Меморіал — архітектурний ансамбль, скульптурна композиція, яка є витвором мистецтва і, як правило, увічнює трагічні події.

Пам'ятник — споруда, яка є витвором мистецтва, призначена для увічнення і створення образу людей, подій, об'єктів, іноді тварин, літературних і кінематографічних персонажів тощо.

1) Що таке пам'ятка історії? Дайте визначення цього поняття.

2) Поясніть твердження «Пам'ятки історії — скарб, гордість і надбання народу».

2. Збереження історичної пам'яті. Пам'ятники. Усі пам’ятки історії та культури, розташовані на території України, перебувають під охороною держави. Лише Державний реєстр нерухомих пам’яток України налічує близько 56 тисяч об’єктів історичної спадщини.

Пам’ятки історії та культури, що розташовані на території України, є невід’ємною складовою світової культурної спадщини. Вони є безцінними історичними джерелами, які допомагають розвитку науки, освіти й культури. Крім того, вони сприяють формуванню почуття патріотизму та естетичному вихованню.

У той самий час пам’ятки потребують охорони й захисту від руйнування та знищення. Це важливе завдання державних органів і громадських організацій. Дбайливе ставлення до пам’яток історії та культури — обов’язок кожного громадянина України.

Із давніх часів людина намагалася зберегти пам’ять про певні визначні події (перемоги, етапи розвитку, важливі зрушення в житті тощо). Ще із часів Античності склалася традиція увічнення подій у вигляді монументів (споруд), меморіалів (людині або події), пам’ятників. Кожен монумент не тільки зберігає, але й створює образ людини, події. Крім того, монументам належить важлива функція організації життєвого простору громади. Пам’ятники споруджували в центрі міста, площі, на пам’ятних місцях, вони були орієнтирами.

Проте не завжди символи й образи, які були відтворені в монументі, відповідали дійсності. Траплялися випадки, коли за допомогою монументів правителі намагалися нав’язати людям певну думку про минуле. Метою цього було бажання зміцнити владу, показати велич свого правління. Коли обман викривали й народ скидав правителів, то нищили і пам’ятники тієї доби. Також пам’ятники гинули під час іноземного вторгнення, коли загарбники для придушення опору намагалися знищити пам’ять підкореного народу.

Стела з викарбуваною клятвою жителів грецького міста Херсонес (тепер околиці Севастополя). III ст. до н. е.

Пересопницьке Євангеліє. Рукописна книга XVI ст., на якій президенти нашої країни складають присягу українському народу.

«Кам'яні баби». Дніпропетровський історичний музей імені Д. Яворницького.

Козацькі хрести.

Внутрішній вигляд могили Митридата VI Євпатора.

Пам’ятники на українських землях відомі з давніх часів. Із тих, що збереглися, виділяються ідоли. їх використовували під час релігійних обрядів. У кочових народів були поширені скульптурні зображення — «кам’яні баби». Вони були встановлені на курганних похованнях, у важливих місцях як орієнтири в степу. Перші «кам’яні баби» з’явилися близько 6 тисяч років тому. їх зводили вже перші жителі степів: кіммерійці, скіфи, сармати, половці та інші народи. Найбільшу кількість таких пам’ятників зібрано в Дніпропетровському історичному музеї імені Д. Яворницького. Там налічується 67 «кам’яних баб». Традицію кочівників продовжили й українські козаки у вигляді козацьких хрестів.

Також у грецьких містах-державах на узбережжі Чорного моря існували пам’ятники, які наслідували античну традицію. Проте після зруйнування міст загинули й вони, їхні залишки знаходять археологи. Найбільш величним пам’ятником Античної доби на українських землях є могила царя Митридата VI Євпатора в Керчі.

Масове поширення пам’ятників на українських землях у звичному для нас вигляді припадає на XVIII—XX ст. Із ними ми ознайомимося на сторінках підручника.

Скульптурне зображення царя.

Запитання та завдання

1. Які бувають історичні пам'ятки?

2. Як історичні пам'ятки зберігають історичну пам'ять?

3. Для чого створюють меморіали, пам'ятники?

4. Свідченням якої доби історії України є «кам'яні баби»?

5. Чи можна за пам'ятниками простежити взаємозв'язок різних епох історії України?