Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Практичне заняття

Про що можна дізнатися із сімейного фотоальбому

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке історичні джерела?

2. Які існують види історичних джерел?

3. Як дослідники використовують історичні джерела для відтворення минулого?

Мета: розповісти про те, як історики довідуються про минулі часи на основі фотографій із сімейного альбому; розвивати вміння аналізувати фотографію як історичне джерело за планом; розставляти фотографії у хронологічному порядку, добирати інформацію про минуле із сімейних фотографій та розповідати про окремі події родинного життя на основі фотографій.

Завдання для підготовки до практичного заняття

1. Підготувати добірку фотографій із сімейного альбому, на яких відображені історичні події.

2. Підготувати разом із рідними та близькими коротку розповідь про події, відображені на фотографіях.

Хід заняття

І. Прочитайте текст. Розгляньте фотографії і дайте відповідь на запитання.

Текст для читання

Фотографію винайшли в першій половині XIX ст. Перші фотоапарати були великими та громіздкими. Щоб зробити знімок, фотографу треба було докласти чималих зусиль. Нелегко було й тим, кого знімали. їм доводилося тривалий час нерухомо перебувати в певній позі. Відповідно перші фотографії були постановочними, тобто за своєю суттю вони більше нагадували картини художників. Однак люди прагнули швидко й зручно зафіксувати миттєвості життя. Таке видалося можливим лише на початку XX ст., коли фотоапарат став меншим і зручнішим, а проявлення плівки й друк фотографій — більш технологічними.

Технічне вдосконалення зробило фотографію одним із найважливіших видів історичних джерел.

Для чого люди винайшли фотоапарат? Що цікавого можна побачити на фотографіях? Чому фотографія є одним із найважливіших видів історичних джерел?

II. Проаналізуйте фотодокументи (с. 50) за планом.

За допомогою додаткових джерел складіть розповідь про історію фотоапарата.

Пам'ятка

Як працювати з фотографією як історичним джерелом

1. Визначте, кого або що зображено на фотографії.

2. Із якою метою було зроблено фотографію?

3. З'ясуйте, чи відображає фотографія якусь подію, явище. Зверніть увагу на деталі, які допоможуть з'ясувати час створення фотографії (написи, одяг, розташування об'єктів тощо).

4. Визначте, чи доповнює фотографія відому вам інформацію, чи є лише ілюстрацією відомих подій.

1. Київ початку XX ст. Розфарбована фотографія.

2. Початок Української революції. Демонстрація в Києві за участю 100 тисяч осіб. 19 березня 1917 р.

3. Харків часів Голодомору 1932—1933 рр.

4. Засідання Верховної Ради України 24 серпня 1991 р. Проголошення незалежності України.

III. Складіть історію за фотографією із сімейного фотоальбому на чотири-п'ять речень.

IV. Дайте відповіді на запитання.

1. У чому полягає цінність фотографій для істориків?

2. Про що ми можемо дізнатися з фотографій?

3. Чи можливо за сімейними фотографіями відобразити історію сім’ї?

САМООЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

Твердження

Кількість балів (максимальна кількість балів за кожне завдання — 4)

1. Я приніс/принеспа добірку сімейних фотографій із поясненнями до них.

2. Я склав/склала розповідь про окремі яскраві події з історії сімї.

3. Я навчився/навчилася описувати те, що зображено на фотографіях.

V. Визначте, що нового ви дізналися на занятті. Зробіть висновки.