Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Де зберігаються історичні пам'ятки

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• із якою метою створюють музеї, архіви, бібліотеки та як вони працюють

1. Музеї. Як ви вже знаєте, відшукати свідчення минулого й дізнатися за ними про життя людей дуже складно. Однак усе знайдене потрібно також зберегти для нащадків. Для того щоб люди могли побачити надбання минулого, створюють спеціальні установи — музеї. Речі, які виставлені в музеях для огляду відвідувачами, називають експонатами. Сукупність речей, об’єднаних певною темою, має назву експозиція. У музеї може бути одна або кілька експозицій.

Термін «музей» походить від давньогрецького слова «мозейон», «мусейон» — місце, присвячене музам, храм муз. Перші зібрання цінних речей з’явилися ще в III тис. до н. е. в палацах правителів Вавилону та Єгипту. Перший музей — Дім муз — був заснований в Александра Єгипетській понад 2 тисячі років тому.

Перший музей старожитностей в Україні почав діяти в 1810 р. у Феодосії. Згодом музеї з’являлися в інших містах. Поширеними також були приватні збірки старожитностей.

У нашій країні найбільша кількість пам'яток минулого зберігається в Національному музеї історії України в Києві — понад 600 тисяч експонатів. За ними можна простежити розвиток людського суспільства на українських землях від появи перших людей і до сьогодення.

Національний музей історії України в Києві.

Музей — культурно-освітній заклад, призначений для вивчення, збереження й використання пам'яток природи, матеріальної та духовної спадщини.

За своїм призначенням музеї поділяються на історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо. Як приклад можна згадати Національний музей історії України, Дніпропетровський історичний музей імені Д. Яворницького, Музей археології Середнього Подніпров’я, Музей археології та печерних міст, Музей трипільської культури та багато інших. «Найсолодшими» можна назвати музей цукру на Вінниччині та музей бджільництва на Полтавщині. У кожній області, районі, місті існують краєзнавчі музеї. Загалом в Україні налічується близько 5 тисяч різноманітних музеїв.

Дуже важливою в музеях є робота екскурсоводів. У своїй розповіді вони намагаються привернути увагу до найбільш цікавих експонатів, наголосити на їхній важливості та цінності для науки.

Найбільше за площею сховище культурних пам'яток в Україні — Музей народної архітектури в селі Пирогове під Києвом. На території в 150 гектарів розміщено понад 300 пам'яток народної архітектури з усіх регіонів України.

Розгляньте малюнки, на яких зображено шлях документів до архіву і роботу з ними. Складіть розповідь.

2. Архіви та бібліотеки. У музеї демонструють переважно речові джерела. Для писемних джерел існують окремі установи — архіви.

Найбільше документів в Україні зберігається в центральних державних історичних архівах Києва та Львова. Лише в Києві налічується понад 1,5 мільйона одиниць архівних матеріалів. Існують окремі спеціалізовані архіви, обласні тощо. Збережені в цих архівах документи допомагають відповісти на чимало запитань минулого.

Перш ніж документи потрапляють на зберігання, співробітники архівів проводять ретельну перевірку фізичного й технічного стану документів. Виявлені пошкодження усувають шляхом реставрації. Потім документам присвоюють номери та виставляють їх у відповідному порядку. Так працівники архіву зможуть швидко знайти необхідний документ та видати його відвідувачу.

Писемні історичні джерела, переважно книги, зберігаються і в бібліотеках. Бібліотека — культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, книг. Співробітники бібліотеки опрацьовують видання й заносять у каталог, організують відповідне зберігання, а також обслуговування читачів.

Архів — установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів із метою їх використання для подальших досліджень.

Реставрація — відновлення пам'ятки, історичного джерела, раніше втраченого, зіпсованого, для подальшого збереження.

Читальна зала бібліотеки.

Стелажі книг у бібліотеці.

Електронний пристрій для читання книг.

Бібліотека імені В. Вернадського в Києві.

Найстарішою з діючих в Україні бібліотек є Наукова бібліотека Львівського університету, заснована в 1608 р. Найбільшою бібліотекою нашої держави є Центральна наукова бібліотека Академії наук України імені В. Вернадського в Києві. У її фондах налічується 12 мільйонів одиниць книг. Зараз бібліотечна мережа України налічує близько 40 тисяч бібліотек. До них належать бібліотеки публічні (у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва); технічні, сільськогосподарські, медичні, академічні, освітянські; бібліотеки вищих навчальних закладів; бібліотеки для сліпих.

Останнім часом усе більше книг переводять в електронну форму (оцифровують). Це дає змогу зберігати їх в електронних бібліотеках, до яких можна потрапити через мережу Інтернет за допомогою відповідних електронних пристроїв й отримати доступ із будь-якого куточка світу.

Запитання та завдання

1. У яких установах зберігають археологічні пам'ятки?

2. Що означає слово «музей»?

3. Хто працює в музеї?

4. Чим займаються екскурсоводи?

5. Де зберігають писемні історичні джерела?

6. Що таке реставрація?

7. Для чого існують бібліотеки?

8. Створіть вдома з речей минулого та фотографій музейну експозицію на певну тему. Під кожним експонатом зробіть підпис. Складіть коротку розповідь для екскурсовода. Сфотографуйте й наступного уроку покажіть учителю та однокласникам.

9. Відвідайте краєзнавчий музей. Підготуйте коротку розповідь за його експозицією. Розкажіть, що вас найбільше вразило.

10. Обговоріть у групах. Для чого так ретельно зберігають пам'ять про минуле?

11. У Києві бібліотеку імені В. Вернадського іноді за зовнішній вигляд і призначення називають «зубом мудрості». Чи доречне таке порівняння?