Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні п'ятикласники і п'ятикласниці!

Цього навчального року ви вивчатимете новий предмет — вступ до історії. Разом із ним ви зможете розпочати знайомство з минулим нашої держави, дізнатися про окремі найважливіші події з історії Батьківщини, пам’ять про які зберігає український народ.

Надійним помічником у цьому стане підручник, який ви тримаєте в руках. Тож пропонуємо кілька порад, дотримання яких стане запорукою успішної роботи на уроках і вдома. Спочатку необхідно ознайомитися зі змістом підручника, щоб знати, як він побудований. Матеріал підручника об’єднано в шість тем, кожна з яких містить декілька параграфів. Кожен параграф має свою мету. Вона стисло розкриває те, про що ви дізнаєтеся після опрацювання теми.

У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. Це означає, що на них слід звернути особливу увагу. На полях підручника розміщено тлумачення термінів і понять. Важливу роль для розуміння навчального матеріалу мають численні ілюстрації та карти. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи до них. Вони пояснюють зміст зображеного. Історичні карти допоможуть вам з’ясувати, де саме відбувалися події, про які йдеться в тексті, або які зміни вони спричинили. Обов’язково опрацьовуйте включені до параграфів уривки з історичних джерел (спогади сучасників, документи тощо) і цікаві факти. Вони сприятимуть кращому розумінню матеріалу загалом.

Після кожного параграфа подано запитання та завдання. Вони допоможуть вам зрозуміти, чи добре ви запам’ятали матеріал.

Крім звичайних параграфів, підручник містить практичні заняття. їхня мета — допомогти краще опанувати знання, розвинути вміння та навички.

Отже, перегорніть сторінку й розпочніть знайомство з історією нашої Батьківщини.

Бажаємо вам успіхів!

Вступ. Що таке історія

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:

• що таке історія, чи є вона наукою

• як співвідносяться минуле, сучасне та майбутнє з історією

• що вивчає історія України, а що — всесвітня історія

1. Для чого потрібно вивчати історію? Напевно, ви замислювалися над цим питанням. Відповідь на нього здається простою й очевидною — вивчаючи минуле, ми будуємо своє майбутнє, керуючись досвідом поколінь, які жили до нас. Проте чи так це? Можна сказати собі: я ж, мовляв, не знаю минулого, і нічого зі мною не сталося і не станеться. У той самий час усі ми хочемо, щоб наші невдачі, помилки й розчарування залишилися в минулому, а в майбутньому нас супроводжували успіх і багатство. Однак майбутнє й минуле — це час, куди ми не можемо потрапити від помаху чарівної палички. Нас завжди оточує сьогодення, коли треба приймати рішення, які вплинуть на майбутнє. Події сьогодення — це факти, які вже завтра, через тиждень, місяць або рік вважатимуться минулим. Таким чином, усі ми походимо з минулого, воно є частиною нашого життя. Минуле може бути героїчним, великим, трагічним, прекрасним або таким, яке хочеться забути. Із минулого випливають сьогодення й майбутнє. Минуле — це наше життя й наша історія.

Давні греки, які винайшли історію як науку, називали її «наставницею життя».

Зображення і статуя музи історії Кліо.

Тривалий час історію розглядали не як окрему науку, а як частину літератури та мистецтва. Не випадково в грецькій міфології покровителькою історії вважалася одна з муз. Її зображували у вигляді молодої жінки із сувоєм папірусу або пергаменту в руці. Ім'я музи історії Кліо походить від грецького слова «прославляю». І дійсно, перші історичні твори, як правило, прославляли правителів. Проте згодом історики намагалися розібратися в подіях, дати їм пояснення, відповісти на питання: чому відбулося саме так, чим керувалися у своїх діях правителі.

2. Історія як наука. До історії слід ставитися не лише як до науки. Її можна розглядати як захоплюючий спосіб пізнання світу. Тут кожен знайде для себе щось цікаве. До того ж історія не раз дивувала людство своєю властивістю повторюватися. Це відбувається й зараз.

Також історію слід вивчати і розуміти, щоб бути по-справжньому освіченою людиною. Ми маємо знати й пам’ятати, як зароджувалася й розвивалася державність нашої країни, який шлях пройшов її народ, як розвивалася культура людства. Це ті знання, які роблять людину громадянином і патріотом.

Одного разу розпочавши вивчати історію, людина не може зупинити цей довгий і такий цікавий процес. Часто він триває все життя. Історія оточує нас у наших містах і селах, вона живе в пам’яті наших бабусь і дідусів, у нашому сьогоденні. Треба тільки мати бажання долучитися до її таємничого і захоплюючого змісту. За підрахунками вчених, історію вивчають і досліджують майже 90% людства. Іноді вони про це навіть не здогадуються.

Наша планета — це спільний дім усіх народів, що її населяють. Кожен народ має своє минуле. Історики різних країн ретельно досліджують події минулого. Історію всіх народів світу називають всесвітньою історією.

Історія розвитку людського суспільства на землях, які тепер об’єднує наша держава, має назву історія України. Вона є невід’ємною частиною європейської та всесвітньої історії.

Вчених, які досліджують минуле людських спільнот, називають істориками. Ці люди вивчають його за правдивими подіями минулого, або історичними подіями. їхня праця є цікавою, але водночас дуже складною. Вона має важливе значення для всіх нас. Історія не закінчиться до того часу, поки на нашій планеті існує людство. Своїми вчинками й діями ми продовжуємо її. Тому саме від нас залежить, якою буде історія нашої Батьківщини.

Розгляньте малюнок. Які предмети, що асоціюються у вас зі словом «історія», ви б додали до зображеного набору? Поясніть свій вибір.

Історія — наука, що вивчає минуле людства.

Історія України — наука, що вивчає події, пов'язані з розвитком людського суспільства на українських землях, відповідно до послідовності, у якій вони відбулися.

Історична подія — сукупність пов'язаних між собою важливих фактів життя суспільства.

Таким чином, слово «історія» мае давньогрецьке походження й перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Цим терміном також називають науку, що вивчає минуле людських спільнот, які заселяли нашу планету від найдавніших часів.

Ознайомившись із поняттям «історія», розпочнімо її вивчення. Ключовою ланкою в історії є історичні події.

Розгляньте схему. Проаналізуйте за її допомогою одну з важливих подій свого життя.

ОПИС ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ

ЗВ'ЯЗОК ІСТОРІЇ ІЗ ЖИТТЯМ

Спробуйте пояснити наведену схему.

Запитання та завдання

1. Що таке історія? Що означає слово «історія»?

2. Наведіть приклад історичної події.

3. Що вивчає історія України? Що вивчає всесвітня історія?

4. Чи правильне твердження, що всесвітня історія є складовою історії України?

5. Навіщо нам знати про минуле? Поясніть, як ви розумієте вислів «Історія — наука про минуле людства».

6. Чому, на вашу думку, потрібно знати історію своєї держави?

7. У чому полягає головний здобуток праці істориків?

8. Що чекає на народ, у якого відсутня інформація про події минулого? Поясніть свою думку.

9. Запишіть три аргументи на користь того, навіщо вивчати історію.

10. Запишіть події з вашого життя, які пов'язують минуле, сьогодення і майбутнє.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст