Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ до історії. 5 клас. Гісем - Нова програма

Підручник розкриває ключові питання історії України від давнини до сьогодення. В основу методичного апарату покладено системно-діяльнісний підхід у навчанні. Головним результатом опанування курсу історії України має стати формування в учнів української громадянської ідентичності та патріотизму.

Вступ. Що таке історія

Тема 1. Відлік часу в історії

§ 1. Календарний та історичний час

§ 2. Культурні епохи європейської історії та Україна

Практичне заняття. Відлік часу в історії

Тема 2. Де відбувається історія

§ 3. Географічний та історичний простір

§ 4. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування

§ 5. Походження назв народів і географічних об'єктів. Історико-етнографічні регіони України

Практичне заняття. Територіальне розташування та історичне походження рідного міста (села)

Тема 3. Джерела до вивчення історії

§ 6. Історичні джерела та їхні різновиди

§ 7. Робота з історичними джерелами

§ 8. Де зберігаються історичні пам'ятки

Практичне заняття. Про що можна дізнатися із сімейного фотоальбому

Тема 4. Історія України в пам’ятках

§ 9. Пам'ятки і пам'ятники історії

§ 10. Джерела, які зберігають пам'ять про історію княжої Русі-України

§ 11. Кримське ханство

§ 12. Козацька Україна

§ 13. Українські землі під владою двох імперій. Українське національне відродження

§ 14. Українська революція і боротьба за збереження державності (1917—1921 рр.)

§ 15. Політика більшовиків щодо України. Голодомор 1932—1933 рр.

§ 16. Україна в роки Другої світової війни

§ 17. Проголошення незалежності України

§ 18. Революція Гідності 2013—2014 рр.

Практичне заняття. Пам'ятки історії (пам'ятники рідного краю)

Тема 5. Дослідники історії

§ 19. Головні цілі пізнання минулого

§ 20. Історія, історики, письменники та поети

Практичне заняття. Родинне дерево. Історія моєї родини — частина історії України

Тема 6. Усе має минуле

§ 21. Праця і господарство: колись і сьогодні

§ 22. Міста й села в минулому й зараз

§ 23. Наука та освіта на українських землях

§ 24. Дозвілля, турбота про здоров’я колись і тепер

Практичне заняття. Ігри і дозвілля мої та моїх близьких

Основні поняття й терміниПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.