Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Досліджуємо історію і суспільство. 6 клас. Гісем

У 5 класі ви ознайомилися із тим, що таке історія і суспільство, як здійснюються історичні дослідження. Сьогодні ви починаєте вивчати історію країн та народів, історію всього людства, яку змогла на теперішній час дослідити історична спільнота. Основна увага буде приділена дослідженню історії Стародавнього світу — це перший період всесвітньої історії. Він починається від появи людства і, на думку більшості, умовно закінчується падінням Західної Римської імперії у 476 р. Перший період у розвитку людського суспільства історична спільнота назвала первісністю (деякі поділяють його на два періоди: дикунство і варварство), наступний період — цивілізацією. Основними ознаками цивілізованості вважається наявність міст, писемності та держави. Історія Стародавнього світу вивчає життя первісного суспільства й перших цивілізацій.

Вступ

Розділ І. Первісні часи: людина, громада, зародження суспільства

§ 1. Походження людини

§ 2. Зміна форм господарювання людей у різні етапи первісного суспільства

§ 3. Розвиток людських спільнот у первісні часи

§ 4. Духовна культура та вірування людей за первісних часів

Розділ ІІ. Зародження перших цивілізацій. Людина і держава. Українські землі на зорі цивілізаційного розвитку

§ 5. Природно-географічні умови Близького Сходу та Єгипту. «Родючий півмісяць»

§ 6. Початок доби металів в історії людства

§ 7. Поширення землеробства та скотарства в Європі. Трипільська та середньостогівська археологічні культури

§ 8. Бронзовий вік

§ 9. Виникнення перших цивілізацій. Месопотамія

§ 10. Культура Месопотамії. Клинопис

§ 11. Вавилонська держава. Закони Хаммурапі

§ 12. Хети

§ 13. Єгипет за часів Давнього (Старого) царства

§ 14. Культура Давнього Єгипту

§ 15. Фінікія. Фінікійська колонізація

§ 16. Ізраїльсько-Юдейське царство

§ 17. Мінойська і Мікенська цивілізації

§ 18. Хараппська (Індська) цивілізація

§ 19. Ведійська цивілізація

§ 20. Зародження Китайської цивілізації

§ 21. Становлення кочового способу життя в причорноморських степах. Кіммерійці

Розділ ІІІ. Розквіт перших цивілізацій і держав та їхній вплив на території України

§ 22. Перехід від бронзового до залізного віку

§ 23. Ассирія

§ 24. Халдейське (Нововавилонське) царство. Розквіт Вавилону

§ 25—26. Єгипет — «світова держава»

§ 27. Перська держава

§ 28. Скіфи

§ 29. Будда та його вчення. Поява першої світової релігії. Держава Маур’їв. Ашока

§ 30. Утворення єдиної держави в Китаї

§ 31. Культурні надбання Давнього Китаю

Розділ ІV. Античний світ: зародження демократії. Античність на українських землях

§ 32. Поняття Античної цивілізації. Природа і населення Давньої Греції

§ 33. «Темні віки» історії Греції. Становлення грецьких полісів

§ 34. Афіни і Спарта

§ 35. Грецьке суспільство та повсякденне життя

§ 36. Персько-грецькі війни

§ 37. «Золотий вік» Афін. Перікл

§ 38. Грецька релігія та міфологія. Олімпійські ігри

§ 39. Видатні здобутки і представники культури античної Греції

§ 40. Велика грецька колонізація

§ 41. Пелопоннеські війни. Піднесення Македонії. Підкорення Греції Філіппом II

§ 42. Александр Македонський. Елліністичні держави

§ 43. Зміни в суспільному і повсякденному житті. Культура елліністичної доби

§ 44. Рим

§ 45. Римська республіка

§ 46. Повсякденне життя за часів республіки. Поява римської вілли

§ 47. Військові завоювання Риму. Пунічні війни

§ 48. Криза республіки. Диктатура Юлія Цезаря. Громадянські війни

§ 49. Пантеон римських богів. Римське право. Мистецтво Давнього Риму

§ 50. Октавіан Август. Римська імперія в період розквіту

§ 51. Північне Причорномор’я за часів римського панування. Сармати. Кримська Скіфія

§ 52. Кризові явища в Римській імперії. Поділи імперії

§ 53. Повсякденне життя населення Римської імперії

§ 54. Виникнення і поширення християнства

§ 55. Культура доби імперії

§ 56. Народи — сусіди Риму. Кельти і германці

§ 57. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії

§ 58. Походження (витоки) слов’янських народів

Світ стародавньої історії. Підсумки

Словник