Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

З усіх аморальних стосунків ставлення до дітей, як до рабів, є найаморальнішим.

Георг Гегель

Пропоную менше говорити про обов'язки дітей, а більше про їхні права.

Жан-Жак Руссо

Ми не маємо права підноситися над дітьми, ми гірші за них. І якщо ми навчаємо їх будь-чого, щоб зробити кращими, то й вони роблять нас кращими, спілкуючись із нами.

Федір Достоєвський

Зворотна сторона будь-якого права — це завжди обов'язок.

Симона де Бовуар

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке соціалізація людини? Коли вона починається та як довго триває?

2. Що таке права людини?

ТЕМА 4. ПРАВА ДИТИНИ

Права дитини — система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини.

1. Поняття прав дитини

Як ви вже знаєте, становлення особистості відбувається від народження, і дитинство є тим часом, коли закладаються основи характеру та світогляду людини. Для забезпечення щасливого гармонійного дитинства було розроблено окрему ідею прав дитини. Ці права покликані захищати як дітей у розумінні людей, так і специфічні характерні особливості дитинства. За міжнародно-правовими актами дитиною визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку».

Шлях до усвідомлення людством того, що дітям необхідний особливий захист, був тривалим. До середини XVIII ст. дітей сприймали як «маленьких дорослих», які від власне дорослих, крім розмірів, нічим не відрізняються, але поряд із тим батько має майже необмежену владу над життям власних дітей. Уперше про фізичні, а головне, про психологічні відмінності дитини від дорослого широко заговорили у Франції та Англії у XVIII ст. До цього питання звернулися відомі тогочасні філософи, які обговорювали концепцію прав людини: Жан-Жак Руссо, Джон Локк, Мері Волстонкрафт. Вони виступали за те, що дітей не варто карати фізично, вони мають право на дозвілля, і що гра е необхідністю для дитини, батьки мають забезпечувати їх гармонійний фізичний, духовний та розумовий розвиток, ставитися до них як до окремої особистості.

Проте ці ідеї не набули загального поширення. До кінця XIX ст. права дітей не були забезпечені. Дитяча праця на фабриках (заводах), шахтах була звичайним явищем у багатьох промислово розвинених країнах Європи та Америки. Діти працювали нарівні з дорослими до 14—18 годин на добу (іноді з 5—6-річного віку), причому їм платили за це в кілька разів менше, ніж дорослим. Існувало безліч правил внутрішнього розпорядку, наприклад, заборонялося дивитися у вікно на робочому місці (для чого на вікнах висіли решітки або заглушки), гратися в обідню перерву. Повністю цю ситуацію не було викорінено до середини XX ст. Лише після загального зростання добробуту населення Європи та Північної Америки, розвитку руху за права людини розпочалася масштабна та ефективна боротьба за захист прав дітей.

ДОКУМЕНТ

Із Декларації прав дитини 1959 р.

1. Дитині мають належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій...

2. Дитині законом або іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та в соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні із цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

3. Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.

4. Дитина має користуватися благами соціального забезпечення. їй має належати право на здорове зростання й розвиток; із цією метою спеціальні догляд і охорона мають бути забезпечені як їй, так і її матері...

5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта й піклування, необхідні з огляду на Ті особливий стан.

6. Дитина для повного й гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння...

7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях...

8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими отримують захист і допомогу.

9. Дитина має бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації...

10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації...

1) Чи погоджуєтеся ви з наведеними принципами?

2) Запропонуйте власні доповнення до цього переліку.

Першим документом, який офіційно проголосив перелік прав дитини, стала Загальна Женевська декларація, прийнята в 1924 р. Лігою Націй. Вона стверджувала, що діти мають право на забезпечення нормального фізичного й духовного розвитку, отримати першими допомогу у важкі часи, зростати й розвиватися в любові, не зазнавати експлуатації, бути впевненими, що риси характеру та якості, які виховуються в них, будуть корисними людям. Одним із перших кроків Генеральної Асамблеї ООН щодо захисту прав дітей було створення в 1946 р. Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 20 листопада 1959 р. Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено Декларацію прав дитини, що визначала принципи, за якими має функціонувати правовий захист дітей та дитинства.

В Україні дитина набуває прав поступово. Крім передбачених Конвенцією прав дитини, народившись, вона отримує право на громадянство, право жити й виховуватися в сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я дитини може бути відкрито рахунок у банку.

Дитина віком 1,5 року має право відвідувати ясла.

У 3 роки дитина має право відвідувати дитячий садок.

Із 6 років дитина має право:

• відвідувати школу;

• самостійно укладати дрібні побутові угоди.

Із 10 років дитина може:

• давати згоду на зміну свого імені та прізвища;

• давати згоду на своє всиновлення або передачу в прийомну родину або відновлення батьківських прав своїх батьків;

• висловлювати свою думку про те, із ким із його батьків після розірвання шлюбу вона хотіла б жити;

• бути заслуханою в ході будь-якого судового або адміністративного розгляду;

• вступати до дитячих громадських об’єднань. Із 14 років дитина:

• має право отримати паспорт (ID-картку);

• може вибирати місце проживання (за згодою батьків);

• має право за згодою батьків укладати будь-які угоди;

• має право самостійно розпоряджатися своїм доходом, зарплатою, стипендією;

• може здійснювати свої авторські права як результат своєї інтелектуальної діяльності;

• може отримати дозвіл взяти шлюб як виняток, якщо склалися особливі обставини (при цьому настає повна дієздатність);

• може вступати на роботу з дозволу батьків (на легку працю не більше ніж 4 години на день);

• має право вимагати скасування усиновлення;

• може навчатися водінню мотоцикла;

• мае право керувати велосипедом під час руху дорогами;

• несе кримінальну відповідальність за найтяжчі види злочину;

• несе матеріальну відповідальність за укладеними угодами, а також за завдану майнову шкоду;

• може бути виключена зі школи за порушення.

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЮНІСЕФ (United Nations Children's Fund (unicef) — Дитячий фонд ООН) — підрозділ ООН, який працює в понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й підтримки дітей із моменту їх народження і до початку дорослого життя. Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, фондів та урядів. Передусім зусилля ЮНІСЕФ спрямовані на забезпечення права кожної дитини виховуватись у родинному середовищі, захист молоді, дітей і жінок від ВІЛ-інфекції та СНІДу, забезпечення здоров’я та розвитку дітей, поліпшення їх харчування, захист дітей від насильства та жорстокого поводження, інформування про права дитини і підтримку ефективної політики в інтересах дітей. В Україні Представництво ЮНІСЕФ було відкрито в 1997 р.

Як ви розумієте вислів «Єднаймося заради дітей», запропонований ЮНІСЕФ?

Із 15 років дитина має право вступу на роботу (24-годинний робочий тиждень).

Із 16 років дитина:

• може взяти шлюб за наявності поважних причин;

• має право керувати мопедом під час руху на дорогах;

• може навчатися водінню автомобіля на дорогах за присутності інструктора;

• має право укладати трудовий договір (контракт), робочий тиждень не може перевищувати 36 годин;

• підлягає адміністративній та кримінальній відповідальності за правопорушення.

Приклади соціальної реклами ЮНІСЕФ

Із якою метою, на вашу думку, ЮНІСЕФ поширює таку рекламу?

У 17 років громадянина мають початково поставити на військовий облік (видасться приписне свідоцтво).

У 18 років настає повна дієздатність громадянина.

2. Конвенція ООН про права дитини

У 1989 р. в результаті подальшого осмислення прав дітей і переосмислення існуючих норм із цього питання ООН прийняла Конвенцію про права дитини, у 54 статтях якої викладені права, що належать кожній дитині без винятку. Конвенція ООН про права дитини — міжнародний правовий документ, що визначає права дітей у державах, які її ратифікували. Конвенція про права дитини є першим та основним міжнародно-правовим документом обов’язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Учасниками Конвенції про права дитини є Ватикан і всі країни — члени ООН, крім США, Південного Судану й Сомалі.

Конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 р. та набула чинності для України 27 вересня 1991 р. У 2003 та 2005 рр. відповідно Верховна Рада ратифікувала два факультативні протоколи до Конвенції:

• про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії;

• щодо участі у збройних конфліктах.

ДОКУМЕНТ

Із Конвенції про права дитини 1989 р.

...Стаття 6. Кожна дитина має невід'ємне право на життя.

Стаття 7. Дитина має право на ім'я і набуття громадянства, а також право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Стаття 8. Дитина має право на збереження своєї індивідуальності та громадянства.

Стаття 9. Дитина має право не розлучатися з батьками...

Стаття 12. Дитина має право вільно висловлювати свої погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага.

Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати свої думки, це право включає свободу шукати, отримувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду.

Стаття 14. Має поважатися право дитини на свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 15. Дитина має право на свободу асоціацій і мирних зборів.

Стаття 24. Дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я...

Стаття 27. Дитина має право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку.

Стаття 28. Дитина має право на освіту...

Стаття 30. Дитина має право користуватися своєю культурою...

Стаття 31. Дитина має право на відпочинок і дозвілля...

Стаття 32. Дитина має право на захист від економічної експлуатації...

Стаття 33. Дитина має бути захищена від незаконного зловживання наркотичними засобами...

1) Якими є основні права дитини відповідно до наведеного документа?

2) Наведіть приклади реалізації положень Конвенції про права дитини в сучасній Україні.

3. Захист прав дитини

Крім уже згаданих, ООН було розроблено цілу низку законодавчих актів, які забезпечують правовий захист дітей у різних ситуаціях. Також варто знати про такі документи, як Декларація ООН про захист жінок і дітей у надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів 1974 р., Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальний вік для прийому на роботу 1973 р., Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») 1985 р., Декларація ООН про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту й благополуччя дітей, особливо в разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях 1986 р.

Україна, як й інші держави — члени ООН, приділяє багато уваги захисту прав дітей. Українське законодавство захищає права дитини за допомогою таких механізмів:

• Конституція України (ст. 24, 51, 52, 92);

• Сімейний кодекс України (глави 13, 14 та ін.);

• Цивільний кодекс України (ст. 295, 1261 та ін.);

• Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»;

• Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

• Закон України «Про охорону дитинства». Сімейний кодекс України передбачає, що у випадках порушення прав дитини її родичі, один із батьків, сама дитина можуть звернутися до органів опіки й піклування або до суду. Батьки або один із батьків, що порушують права дитини, можуть бути позбавлені батьківських прав. Справами дітей опікуються Служба у справах неповнолітніх, державні соціальні служби при місцевих державних адміністраціях, громадські організації, які опікуються проблемами захисту прав дітей. Шляхи захисту прав дитини:

• самозахист дитини;

• захист із боку батьків;

ЦІКАВО ЗНАТИ

День захисту дітей

Щорічно 1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. Він був запроваджений у листопаді 1949 р. у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше Міжнародний день захисту дітей відзначали в 1950 р. в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. В Україні цей день відзначається з 1998 р. На честь свята для дітей влаштовують різні розважальні заходи.

• звернення до органів опіки та піклування;

• звернення до суду;

• звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування;

• звернення до громадських організацій. У 2010 р. у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему «Законодавче закріплення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні». На них було визначено, що в Україні створено основні засади законодавчого забезпечення у сфері захисту прав дітей й визначено проблеми, яким необхідно приділити першочергову увагу. Це:

• висока дитяча смертність;

• рівень забезпечення охорони дитячого здоров’я;

• недоступність оздоровлення та відпочинку для всіх дітей;

• неефективна система захисту дітей від насильства, у тому числі в системі кримінального провадження.

ВИСНОВКИ

Захист прав дитини — неодмінна частина захисту прав людини. Невід'ємні права дитини перелічені в Конвенції про права дитини. Її принципи втілені в законодавстві країн, які ратифікували цю Конвенцію. Україна належить до них. Основними правами дитини є право на життя, ім'я, громадянство, відсутність дискримінації, право на свободу совісті та релігійних переконань, життя з батьками, працю, відпочинок, захист життя та здоров’я, освіту, відсутність рабства, житло, свободу слова, отримання інформації, користування досягненнями культури.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке права дитини? Перелічіть основні права дитини.

2. Кого вважають дитиною?

3. Що таке Декларація прав дитини?

4. Що таке Конвенція про права дитини? Коли вона була затверджена?

5. У чому полягає важливість Конвенції про права дитини?

6. Як історично формувалися міжнародні стандарти з прав дитини?

7. Ознайомтеся з текстами Декларації прав дитини 1959 р. та Конвенції про права дитини 1989 р. Хто, на вашу думку, має забезпечувати дотримання перелічених прав дитини?

8. Які ви знаєте механізми захисту прав дитини в Україні?

9. Ознайомтеся з епіграфами до теми. Як ви їх розумієте? Чи є серед цих висловлювань ті, із якими ви не погоджуєтеся, або ті, які вам подобаються більше за інші? Свою позицію аргументуйте.

10. Нещодавно ЮНІСЕФ представила «15 ключових повідомлень», де було перелічено основні проблеми дітей в Україні та можливі шляхи їх подолання. За допомогою пошукових систем в Інтернеті ознайомтеся із цим переліком. Поміркуйте, як особисто ви можете долучитися до їх вирішення.

11. Робота в групах. Підготуйте повідомлення на тему «Діяльність організацій із захисту прав дитини в Україні».

12. Напишіть есе на тему «Права дитини в Україні: здобутки і проблеми».