Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Родинний бюджет

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке раціональне споживання?

2. Для чого існує бюджет?

3. Що таке домогосподарство?

4. Яке місце в економіці належить домогосподарствам?

МЕТА:

• отримати уявлення про механізм раціонального використання доходів на основі ознайомлення з витратами домогосподарства своєї родини.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Ознайомитися зі структурою витрат домогосподарства своєї сім’ї.

2. Підготувати матеріал, необхідний для проведення розрахунків бюджету домогосподарства своєї сім’ї.

ХІД РОБОТИ

1. Обчисліть витрати своєї сім’ї протягом місяця, трьох останніх місяців, на:

1) продукти;

2) відвідування закладів громадського харчування;

3) комунальні послуги;

4) податки та виплати кредитів;

5) транспортні витрати (громадський транспорт, витрати на обслуговування автомобіля, якщо він є);

6) одяг та взуття;

7) освіту (позашкільні заняття, канцелярські товари, книги тощо);

8) медицину;

9) спорт;

10) розваги;

11) інші потреби;

12) заощадження.

2. Дайте відповіді на запитання.

1) Чому ми витрачаємо стільки коштів на певну категорію? Чи можна витрачати менше?

2) Чи не варто обмежити певну категорію витрат?

3) Які витрати видаються непотрібними?

4) Які способи економії ви можете запропонувати?

3. Обчисліть, скільки грошей від ваших щомісячних витрат становить 7 %. Якщо завдяки бюджету ви заощадите цю суму й щомісяця почнете відкладати її на банківський рахунок під 18 % річних у гривні, то скільки коштів накопичиться через п’ять років?

4. Обговоріть у групах: що більш ефективне — збільшення доходів чи зменшення видатків?

5. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ

1. Яку потребу ви задовольнили, переглянувши цікавий кінофільм?

А матеріальна, особиста

Б духовна, особиста

В матеріальна, суспільна

Г духовна, групова

2. Яка з груп виробничих ресурсів найкраще ілюструє три їх основні види?

А заробітна плата, працівники, гроші

Б нафта, таксисти, ціни

В родовище вапняку, вчителі, верстати

Г фермери, інвестори, виробники

3. Продукт має корисність, якщо він

А потребує значних ресурсів для виробництва

Б попит на нього на ринку завжди однаковий

В здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача

Г є доступним за ціною для споживача

4. Економічна раціональність передбачає таку поведінку людей, за якої

А кожен суб’єкт економічних відносин ощадливо витрачає гроші

Б кожна людина робить вибір відповідно до своїх вигод

В кожен суб’єкт ринкових відносин має діяти відповідно до інструкцій

Г усі люди діють однаково в однакових умовах

5. Під економічною категорією «власність» розуміють

А належність людини до об’єкта власності

Б відносини між державою та фізичною особою стосовно привласнення державного майна

В відносини між суб’єктами стосовно привласнення економічних благ

Г відносини між людьми з приводу використання споживчих благ

6. Основними перевагами ринкової економіки є

А забезпечення ефективного використання ресурсів та економічної свободи

Б рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості

В забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів

Г ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення довкілля

7. У схемі економічного кругообігу (с. 136) плата за електроенергію власника сімейної кав’ярні Свиридюка відображає рух

А грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів

Б грошових потоків від підприємств на ринок товарів і послуг

В грошових потоків від підприємств на ринок ресурсів

Г грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до підприємств

8. Ринкова система — це

А система господарювання, заснована на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції

Б система, де поєднуються державні важелі регулювання економіки з монополістичною конкуренцією

В складний механізм взаємоузгодження економічних відносин між державою й приватними підприємствами

Г економічна система, яка заснована на приватній власності та традиційних методах господарювання

9. Яке із тверджень є правильним?

А у зв’язку з подорожчанням бензину його пропозиція на ринку зменшилася

Б обсяг попиту на автомобілі зріс у зв’язку з підвищенням цін на бензин

В на ринку апельсинів зросли ціни, тому підвищився попит на мандарини

Г унаслідок зниження ціни на канцелярські товари зменшився обсяг попиту на них

10. Причиною дефіциту товару на ринку є те, що

А ціна на товар перевищує рівноважну ціну

Б ціна на товар нижча від рівноважної ціни

В товар не відповідає державному стандарту якості

Г обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту

11. Ситуація в Україні, наближена до досконалої конкуренції, швидше за все буде характерна для ринку

А зерна

Б легкових автомобілів

В послуг викладачів

Г послуг мобільного зв’язку

12. Обмеженість трудових ресурсів зумовлена

А загальною кількістю населення і часткою працездатних людей

Б загальною кількістю безробітних у країні

В загальною кількістю робочих місць на підприємствах

Г зменшенням потреб виробництва в робочій силі