Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

До молодих людей не можна ставитися зверхньо. Цілком імовірно, що, ставши дорослими, вони стануть видатними людьми.

Конфуцій

Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо стараєтеся, якщо гуртуєтеся, якщо намагаєтеся спільно творити добро, жити чесно, жити творчо.

Любомир Гузар

Будь-яка круча в юності легка.

Джордж Байрон

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке асоціація?

2. Які міжнародні асоціації ви знаєте?

ТЕМА 6. ДИТЯЧІ Й МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

1. Свобода асоціацій

Свобода асоціації, а саме таку назву має право на об’єднання громадян у міжнародному законодавстві, означає право на об’єднання громадян для спільних дій і досягнення спільної мети на умовах дотримання певних правил поведінки (корпоративних норм). Таке об’єднання гарантоване як Конституцією України, так і міжнародними правовими актами.

Основним актом законодавства України, який регулює питання створення та діяльності формальних об’єднань громадян, визначає їхні права, встановлює порядок нагляду та контролю за їхньою діяльністю тощо, є Закон України «Про об’єднання громадян».

Згідно з ним, об’єднання громадян незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) можуть бути двох основних видів. Перший: політична партія — об’єднання прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування й представництво в їхньому складі. Другий: громадська організація — об’єднання для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів.

Про обмеження права на свободу асоціацій ідеться безпосередньо у статті 36 Конституції України, відповідно до якої такі обмеження можуть бути встановлені, по-перше, тільки законом, і, по-друге, лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Крім того, у статті 37 Конституції України уточнюється: «Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення — заборонено. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях».

Як ілюстрація відображає реалізацію свободи асоціацій в Україні?

Проте в цій же статті Основного Закону зазначено, що заборону діяльності об’єднань громадян здійснюють лише в судовому порядку.

Перешкоджання законній діяльності політичних партій, професійних спілок, громадських організацій тягне за собою кримінальну відповідальність (стаття 170 Кримінального кодексу України). Крім того, передбачено кримінальну відповідальність за такі дії, як пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознакою політичних переконань або за іншими ознаками (стаття 161 Кримінального кодексу України).

Свобода асоціації передбачає свободу як формального, так і неформального об’єднання.

Згідно ж із Законом України «Про об’єднання громадян», їхня легалізація (офіційне визнання) є обов’язковою і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. При цьому за реєстрацію стягують збір, розмір якого є значним.

Законом України «Про об’єднання громадян» передбачено, що не підлягають легалізації об’єднання громадян і забороняється в судовому порядку діяльність легалізованих об’єднань, якщо:

• їхньою метою є пропаганда фашизму та неофашизму або створення незаконних воєнізованих формувань;

• їхні керівні органи або структурні осередки розташовані за межами України;

• вони є структурними осередками політичних партій в органах виконавчої та судової влади, у Збройних силах та Державній прикордонній службі України, на державних підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах.

Одним із видів асоціацій є дитячі й молодіжні об’єднання та рухи.

Що передбачає свобода асоціацій?

2. Дитячі й молодіжні об'єднання та рухи

Дитячі й молодіжні об’єднання на українських землях почали активно з’являтися наприкінці XIX ст. На їхній розвиток мали значний вплив такі історичні процеси, як: розвиток українського національно-визвольного руху й насадження комуністичного тоталітарного режиму. Ці чинники сприяли значній політизації діяльності дитячих, молодіжних об’єднань і рухів. Активними учасниками українського національного руху стали організації «Сокіл», «Січ», «Пласт», Спілка української молоді (СУМ) тощо.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Серед розмаїття дитячих і молодіжних організацій, мабуть, найвідомішою є Українська скаутська організація «Пласт». Вона була заснована в 1911 р. Петром Франком, Іваном Чмолою та Олександром Тисовським, маючи своїм завданням усебічне патріотичне й національне виховання, розвиток моральних, духовних і фізичних рис юнаків та дівчат. У 1924 р. організація «Пласт» у колишній УРСР була заборонена як «дрібнобуржуазна виховна система, не сумісна з побудовою соціалізму». Після розгрому «Пласту» урядом Польщі в Західній Україні організація продовжувала діяльність серед української діаспори в Канаді, США, Австралії. Лише в 1989—1990 рр. «Пласт» відновив роботу у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, де поступово посів провідні позиції серед дитячих організацій. Офіційне відродження «Пласту» в Україні відбулося 13 квітня 1991 р.

В основі виховання організації — заборона політизації дитини. Метою «Пласту» є сприяння розвитку молодих людей для реалізації їх інтелектуального, громадянського та духовного потенціалу, виховання відповідальних громадян, учасників місцевих, національних та міжнародних співтовариств.

Скаутський рух ґрунтується на таких принципах:

• обов'язок перед Богом;

• обов'язок перед іншими;

• обов'язок щодо себе.

Хлопців і дівчат виховують окремо до 17 років. Старшим учасникам «Пласту» (із 17 до 30 років) дозволено працювати з дітьми, якщо вони не належать до політичних організацій. «Пласт» має чітку структуру, атрибутику (гімн, герб, розпізнавальні знаки та форму), присягу, у якій ідеться: «Присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові й Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу».

За часів перебування України у складі СРСР дитячі й молодіжні організації та рухи були складовою тоталітарної системи. Так, дитина із семи років ставала членом гуртків жовтенят, які мали нав’язати дітям комуністичну ідеологію та підготувати до вступу в піонери, із 9 років жовтенят приймали у Всесоюзну піонерську організацію, із 14 років — у Комсомол (Комуністичний союз молоді). Найвідданіші комсомольці згодом ставали членами Комуністичної партії.

Принципово новий етап настав після здобуття Україною незалежності. В Україні сьогодні діє більш ніж 60 всеукраїнських молодіжних громадських організацій, 300 регіональних — вони мають досить широкий спектр діяльності (зокрема політичні, нейтральні до політики, культурологічні, спортивні, дозвільні).

Згідно із Законом України «Про молодіжні і дитячі громадські об’єднання» від 1 грудня 1998 р., молодіжні громадські організації — це об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення й захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших суспільних інтересів.

Дитячі громадські організації — це об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, а також соціальне становлення їх як повноправних членів суспільства.

Іншими словами, молодіжні організації — це те місце, де молоді люди можуть розвивати та представляти свої інтереси. Будь-яка молодіжна громадська організація має чотири головні ознаки:

• офіційно оформлене членство (причому в різних формах: видача членських квитків, нагрудних значків тощо);

• участь членів об’єднання у створенні його матеріальної бази, у тому числі шляхом сплати вступних і членських внесків;

• участь у самоуправлінні об’єднання (тобто участь у загальних зборах організації, можливість бути членом секретаріату або членом виконавчих органів — правління);

• обов’язкова наявність статуту об’єднання, інколи, можливо, програми або іншого програмового документа.

1) Чим відрізняються сучасні дитячі й молодіжні об'єднання та рухи від тих, що існували раніше?

2) Якими є основні завдання дитячих і молодіжних організацій і рухів?

Учасники національної скаутської організації України «Пласт»

3. Створення молодіжної громадської організації

Молодіжні організації можуть набувати різних форм. Останніми роками одним із напрямів роботи держави з молоддю стала підтримка розвитку мережі молодіжних центрів. Організатори цього руху стверджують: «Молодіжні центри — це унікальні установи, що сприяють розвитку молодих людей, громадянської освіти, популяризації здорового способу життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня мобільності молоді тощо. їхні напрями роботи формуються відповідно до потреб та інтересів молодих людей конкретного населеного пункту».

Підготуйте міні-проект «Як створити молодіжну громадську організацію».

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

№ з/п

Етапи роботи над проектом

Зміст діяльності

1

Діагностико-прогностичний етап. Визначення теми, мети та завдань проекту

Вивчення проблеми. Обговорення проблеми, пошук необхідної інформації, визначення мети й завдань

2

Етап моделювання

Створення описово-структурної моделі (словесної, графічної або понятійного аналогу) проекту; визначення критеріїв ефективності проекту; розробка моніторингової системи функціонування моделі (як і яким чином контролюватимуть та оцінюватимуть діяльність учасників проекту на різних етапах)

3

Планування

Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, розробка плану в цілому та конкретних дій; вибір способів збирання інформації, форм і методів, формування уявлень про результати (форма звіту), розробка критеріїв оцінки результату й процесу, розподіл завдань між членами групи

4

Дослідження

Збір інформації, аналіз, вибір стратегії і тактики, робота з літературою, проведення експерименту, анкетування

5

Етап визначення ефективності

Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків

6

Оформлення звіту

Показ результатів у формі звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту. Колективне обговорення

7

Оцінювання результатів і процесу

Самооцінювання результатів за встановленими критеріями і колективне обговорення

4. Молодіжні соціальні проекти

Розвиток громадянського суспільства передбачає активну участь громадян у суспільному житті. Однією із форм залучення до суспільного життя є реалізація різноманітних соціальних проектів. Частина цих проектів може мати й молодіжне спрямування. Ініціаторами таких проектів можуть виступати міжнародні організації, органи самоврядування, державні органи влади, приватні особи тощо.

Кожен проект має мету й конкретні завдання. Він реалізується через систему конкретних заходів. Проект має цільову аудиторію — це групи (структури), які зазнають безпосереднього позитивного впливу від проекту відповідно до його мети, а також ті, хто отримає довгострокову вигоду від упровадження проекту на рівні громадськості чи певної сфери управління. У проекті також слід визначити очікуваний результат.

Підготуйте опис молодіжного проекту за обраною вами темою. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

План

Характеристика

Примітки

Мета

Завдання

Партнери

На кого спрямовано проект (цільова група)

Для кого призначений проект

Очікуваний результат

Основні заходи

ВИСНОВКИ

Свобода асоціацій є важливим правовим інститутом демократичного суспільства.

Право створення об'єднань громадян поширюється на всі вікові групи.

Дитячі й молодіжні організації є важливим чинником сучасного життя, які забезпечують ці вікові категорії суспільства важливим соціальним досвідом і допомагають реалізувати здібності громадян.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Яку роль відіграють асоціації у громадсько-політичному житті суспільства?

2. Як регулюється діяльність асоціацій в Україні?

3. Які існують вимоги до створення дитячих і молодіжних асоціацій?

4. Із якою метою створюють дитячі й молодіжні організації?

5. Як епіграфи до теми допомагають краще зрозуміти її зміст? Поясніть свою думку.

6. Чому свободу асоціацій вважають важливим правовим інститутом демократичного суспільства?

7. Обговоріть у групах. Чому законодавчо заборонено політизацію дитячих організацій?

8. За допомогою додаткових джерел з'ясуйте, яку роль в історії України XX ст. відігравали молодіжні й дитячі організації.

9. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про історію Української скаутської організації «Пласт».

10. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте презентацію про дитячі й молодіжні об'єднання та рухи в інших країнах.

11. Напишіть есе на тему «У чому важливість молодіжних організацій для формування громадянського суспільства в Україні?»