Історія України. 7 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Гісем

Книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбувалися на українських землях у період середньовічної історії. Ви зможете сформувати уявлення про те, як після Великого переселення слов’ян розпочалося становлення східнослов’янської державності. Ви дізнаєтеся, як виникла та розвивалася найбільша держава європейського Середньовіччя — Русь-Україна, а також про Королівство Руське (Галицько-Волинську державу) та його місце в розвитку української державності. Ви простежите, як руські удільні князівства опинилися у складі сусідніх держав, та з’ясуєте особливості їх розвитку.

§ 1. Вступ

Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України

§ 2. Східні слов'яни у V—IX ст.

§ 3. Русь-Україна за перших князів

§ 4. Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава

§ 5. Суспільно-політичний устрій і господарське життя Русі-України

Розділ ІІ. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 6. Русь-Україна за Володимира Великого

§ 7. Русь-Україна за правління князя Ярослава Мудрого

§ 8. Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі-України

§ 9. Культура Русі-України

Розділ ІІІ. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст.

§ 10. Русь-Україна у 1054—1113 рр.

§ 11. Русь-Україна в період правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого

§ 12. Політична децентралізація Русі-України. Розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького і Волинського князівств

§ 13. Культура Русі-України в другій половині XI — першій половині XIII ст.

§ 14. Кочові народи українських степів X—XIII ст. Крим у складі Візантійської імперії

Розділ ІV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави

§ 16. Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)

§ 17. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період піднесення і стабілізації (друга половина XIII ст.)

§ 18. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період поступового занепаду (перша половина XIV ст.)

§ 19. Культура Королівства Руського (Галицько-Волинської держави) XIII — першої половини XIV ст.

Розділ V. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 20. Інкорпорація руських удільних князівств до складу інших держав

§ 21. Кревська унія 1385 р. та українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки

§ 22. Утворення Кримського ханства. Суспільний устрій та культура ханства. Держава Феодоро в Криму

§ 23. Суспільне й церковне життя на українських землях у XIV—XV ст.

§ 24. Сільське господарство. Ремесла й торгівля. Міста і магдебурзьке право

§ 25. Культура українських земель у другій половині XIV — XV ст.

Узагальнення до курсу. Історія Русі-України в контексті епохи Середніх віків

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.