Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 11 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії (рівень стандарту). 11 клас. Гісем - Нова програма

В 11 класі ви завершуєте вивчення курсу всесвітньої історії. Запорукою успішної роботи на уроках і вдома, як і в попередні роки, залишається вміння працювати з підручником. Перш ніж розпочати, необхідно ознайомитися з його змістом та структурою.

Матеріал об’єднано в шість розділів, кожен із яких містить параграфи, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів.

§ 1. Вступ

Розділ I. Облаштування післявоєнного світу

§ 2. Створення нової системи міжнародних відносин

§ 3. Формування біполярного світу

Розділ ІI. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства

§ 4. Тенденції економічного і соціального розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

§ 5. Тенденції політичного розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

§ 6. США та Канада

§ 7. Велика Британія та Франція

§ 8. ФРН та Італія

Розділ ІIІ. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

§ 9. Особливості розвитку країн Центрально-Східної Європи в другій половині 1940 — першій половині 1950-х рр.

§ 10. Країни Центрально-Східної Європи в другій половині 1950 — 1960-х рр.

§ 11. Країни Центрально-Східної Європи в 1970—1980-х рр.

§ 12. Країни Центрально-Східної Європи в 1990-х рр. — на початку XXI ст.

Розділ ІV. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

§ 13. Японія

§ 14. Китай

§ 15. Індія

§ 16. Близькосхідний конфлікт і спроби його врегулювання

§ 17. Країни Африки

§ 18. Країни Латинської Америки

Розділ V. Міжнародні відносини

§ 19. Міжнародні відносини в 1950—1980-ті рр.

§ 20. Завершення «холодної війни». Міжнародні відносини наприкінці XX — на початку XXI ст.

Розділ VI. Повсякденне життя і культура

§ 21. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Розвиток науки і техніки

§ 22. Основні тенденції розвитку літератури і мистецтва у другій половині XX — на початку XXI ст.

Узагальнення до курсу

Основні події