Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

Вступ

§ 1. Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії

Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2. Початок Великої французької революції кінця XVIII ст.

§ 3. Завершення Великої французької революції кінця XVIII ст.

§ 4. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта

§ 5. Наполеонівські війни та їх наслідки

Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона

Розділ II. Європа та Америка в добу революцій і національного об'єднання (1815—1870 рр.)

§ 6. Початок становлення індустріального суспільства

Практичне заняття. Суспільні наслідки промислової революції (перевороту). Зміни в житті й побуті різних верств населення

§ 7. Велика Британія

§ 8. Франція. Бельгійська революція

§ 9. Німеччина та Італія

§ 10. Австрійська та Російська імперії

§ 11. Революції 1848—1849 рр.

§ 12. Об'єднання Німеччини. Об'єднання Італії

§ 13. Сполучені Штати Америки

§ 14. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Розділ III. Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 15. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки

Практичне заняття. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності

§ 16. Франція

§ 17. Німеччина

§ 18. Велика Британія

§ 19. Італія

§ 20. Сполучені Штати Америки

§ 21. Російська імперія

§ 22. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Розділ IV. Пробудження Азії. Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 23. Японія

§ 24. Китай

§ 25. Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Ірану (Персії). Революція 1905—1911 рр.

Практичне заняття. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

§ 26. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Розділ V. Розвиток культури (кінець XVIII — початок XX ст.)

§ 27. Наука і техніка

§ 28. Література та мистецтво

Практичне заняття. Зародження масової культури

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття

Основні терміни та поняття