Підручник по Всесвітній історії. Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії. 9 клас. Гісем - Нова програма

§ 1. Вступ. Місце другої частини Нового часу у всесвітній історії

Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2-3. Початок Великої французької революції кінця XVIII ст.

§ 4. Завершення Великої французької революції

§ 5-6. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта

§ 7. Наполеонівські війни та їх наслідки

Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона

Розділ II. Європа та Америка в добу революцій і національного об'єднання (1815—1870 рр.)

§ 8. Початок становлення індустріального суспільства. Спроби осмислення нової дійсності: основні ідеологічні концепції

Практичне заняття. Суспільні наслідки промислового перевороту. Зміни в житті й побуті різних верств населення

§ 9. Велика Британія

§ 10-11. Франція. Бельгійська революція

§ 12-13. Німеччина та Італія

§ 14-15. Австрійська та Російська імперії

§ 16. Революції 1848—1849 рр.

§ 17-18. Об'єднання Німеччини. Об'єднання Італії

§ 19. Сполучені Штати Америки

§ 20. Утворення незалежних держав у Латинській Америці

Розділ III. Європа та Америка в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.

§ 21. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку провідних країн Західної Європи та Америки

Практичне заняття. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності

§ 22-23. Франція

§ 24. Німеччина

§ 25-26. Велика Британія

§ 27. Італія

§ 28. Сполучені Штати Америки

§ 29-30. Російська імперія

§ 31-32. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877—1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Розділ IV. Пробудження Азії. Міжнародні відносини (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 33. Японія

§ 34. Країни Азії. Китай

§ 35-36. Спроби модернізації Османської імперії. Молодотурецька революція 1908 р. Спроби модернізації Ірану (Персії). Революція 1905—1911 рр.

Практичне заняття. Британське володарювання в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів

§ 37. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Розділ V. Розвиток культури (кінець ХVIII — початок XX ст.)

§ 38-39. Наука і техніка

§ 40-41. Література та мистецтво

Практичне заняття. Зародження масової культури

Узагальнення до курсу. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття

Додатки

Плани-схеми для організації самостійної роботи

Основні терміни та поняття

Загальна хронологія подій