Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Гісем

Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Гісем

Цього року ви продовжите вивчати курс всесвітньої історії. Як ви вже знаєте з досвіду попередніх років, запорукою успішної роботи на уроках і вдома є вміння працювати з підручником. Перед тим як розпочати роботу, необхідно за змістом підручника познайомитися із його структурою.

Матеріал підручника поділений на шість розділів, кожен з яких містить декілька параграфів, які, у свою чергу, складаються з окремих пунктів. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати, а також тлумачення основних термінів і понять. На них слід звернути особливу увагу.

Вступ

РОЗДІЛ I. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН

§1. Відкриття європейців

§2. Завоювання Нового Світу

§3. Матеріальний світ і суспільство

§4. Повсякденне життя Західної Європи

§5. Практичне заняття «Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства» / «Цивілізації доколумбової Америки»

РОЗДІЛ II. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

§6. Гуманізм. Високе Відродження

§7. Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки

§8. Практичне заняття «Гуманістичні ідеї у творах Еразма Роттердамського» / «Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження»

§9. Реформація в Німеччині

§10. Поширення Реформації та Контрреформація

РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVI—XVII ст.

§11. Становлення абсолютної монархії у Франції

§12. Завершення формування абсолютної монархії у Франції

§13. Англія у XVI ст.

§14. Англійська революція

§15. Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна боротьба в Нідерландах

§16. Практичне заняття «Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи» / «Образ абсолютного монарха країн Західної Європи»

§17. Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

РОЗДІЛ IV. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVІ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

§18. Османська імперія

§19. Річ Посполита

§20. Московська держава

§21. Поява Російської імперії

РОЗДІЛ V. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

§22. Просвітництво і промислова революція

§23. Освічений абсолютизм

§24. Міжнародні відносини XVIII ст.

§25. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США

§26. Практичне заняття «Особливості державного устрою США» / «Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.»

РОЗДІЛ VI. СХІДНИЙ СВІТ У XVI—XVIII ст.

§27. Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.

§28. Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.

Словник понять і термінів