Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Завдання для тематичного оцінювання

1. У якому місті в 843 р. був підписаний договір про розподіл Франкської держави між онуками Карла Великого?

А Аахен

Б Париж

В Верден

Г Равенна

2. Які племена створили наймогутнішу варварську державу у Західній Європі, що згодом трансформувалася на імперію?

А остготи

Б вандали

В бургунди

Г франки

3. Яка подія дала поштовх Великому переселенню народів у IVVI ст.?

А навала кочових орд гунів

Б поділ Римської імперії на Західну і Східну

В утвердження християнства в Римській імперії

Г захоплення готами Риму

4. Який король навернув франків до християнства?

А Хільперик

Б Хлодвіг

В Піпін Короткий

Г Карл Великий

5. На фото зображено кінну статую засновника... .

А Арабського халіфату

Б Франкської імперії

В Священної Римської імперії

Г Візантійської імперії

6. Який народ чинив найдовший опір Карлу Великому під час його завойовницьких походів?

А сакси

Б авари

В готи

Г лангобарди

7. У період правління якого імператора Візантія досягла максимального територіального розширення?

А Юстиніана І

Б Константина Багрянородного

В Олексія І Комніна

Г Константина XI

8. Біля якого міста турки-сельджуки у 1071 р. розбили візантійські війська, що дозволило їм утворити свою державу — Іконійський султанат?

А Анкара

Б Манцикерт

В Антіохія

Г Едеса

9. Зображений храм був окрасою столиці...

А Візантійської імперії

Б Арабського халіфату

В Франкської імперії

Г Священної Римської імперії

10. Від якого року мусульмани ведуть своє літочислення?

А 622 р.

Б 632 р.

В 661 р.

Г 732 р.

11. На якій карті зображено Східну Римську імперію?

12. Одним із наслідків арабських завоювань стало поширення... .

А християнства

Б ісламу

В буддизму

Г поганства