Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

ВИСНОВКИ

Епоха Середньовіччя тривала понад тисячу років і докорінно змінила життя людей. Вона ввібрала в себе велике переселення і змішання народів, хрестові походи, піднесення й занепад великих імперій, звичаї сільського життя та бурхливий розквіт міст. Цей час породив криваві війни й періоди мирної праці, великих святих і вогнища інквізиції, видатні винаходи й переслідування вільнодумців.

За десять століть склалося нове суспільство, повністю змінився вигляд Європи та Азії, зародилася європейська християнська цивілізація. Саме за доби Середньовіччя виникли народи та країни, які існують і зараз. Навіть звичний для наших сучасників розподіл Європи на Західну і Східну відбувся вже тоді.

Навала варварів знищила античний світ, його господарство й культура занепали. Проте коріння європейської цивілізації збереглося, давши життя для нового піднесення.

Заступивши язичництво, постало християнство — сила, яка об'єднувала Європу. Виник і перетворився на одну зі світових релігій іслам. Однак, на відміну від християнства, він не став єдиною релігією Сходу, а існував поряд з індуїзмом, конфуціанством тощо. Тому східні суспільства помітніше відрізнялися одне від одного, ніж європейські.

У середні віки виникли і зросли міста з їхніми ремеслами, торгівлею, соборами, університетами та особливим способом життя. Вони стали центрами формування нової європейської цивілізації, становлення і розвиток якої ви вивчатимете в наступних класах.

Середньовічне суспільство виявило здатність постійно вдосконалюватися, знаходити нові форми розвитку. Воно засвідчило потяг до активності та прагнення розширити свої життєві горизонти. Подорожі Колумба й відкриття Америки перегорнули чергову сторінку світової історії. Проте це вже інша, нова історія.

Плани-схеми для самостійної роботи учня з підручником і додатковою літературою

І. Як написати реферат

1. Уважно розберіться, на яку тему слід підготувати реферат.

2. Вивчіть літературу з цієї теми.

3. Визначте, в якій послідовності будете висвітлювати. Складіть план реферату.

4. Реферат пишеться за таким планом:

у вступі ви пояснюєте важливість і актуальність обраної теми. Звертаєте увагу на те, що і як будете описувати:

в основній частині розкриваєте зміст реферату;

у закінченні формулюєте головні підсумки та висновки, яких ви дійшли;

наприкінці реферату подається список літератури, яку ви використовували.

II. Як скласти історичний портрет?

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча?

Де і коли він народився?

Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?

Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.

Як особисті якості діяча впливали на його діяльність?

Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні?

3. Діяльність історичного діяча.

Схарактеризуйте основні справи його життя.

Які успіхи й невдачі були в його справах?

Які верстви населення підтримували його діяльність, а які ні, і чому?

Хто був його друзями, а хто ворогами, і чому?

Якими були наслідки його діяльності:

для сучасників;

для нащадків.

За що людство пам'ятає цю людину?

4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?

Які почуття викликає у вас його діяльність?

Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обгрунтуйте свою позицію.

III. Як скласти тези?

(Тези — стисло сформульовані основні положення статті, лекції, повідомлення, доповіді.)

1. Прочитайте текст, тези якого необхідно скласти.

2. Переділіть його на логічно завершені частини і дайте їм назву, тобто складіть план.

3. Знайдіть у тексті основні положення, які дають відповідь на запитання плану.

4. Як порівнювати різноманітні оцінки історичних явищ?

1. Визначте сутність кожної оцінки історичної події або явища.

2. Спробуйте з’ясувати, на що спирався автор, даючи цю оцінку, і визначте об’єктивність його висновків.

3. Проаналізуйте наведені аргументи і логіку наведених доказів.

4. Зробіть свій вибір на користь однієї з наведених оцінок і поясніть, чому ви зробили саме такий вибір.

5. Як скласти повідомлення?

1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого ви складаєте повідомлення.

2. Прогляньте літературу, за якою ви будете його готувати.

3. Складіть план своєї розповіді.

4. За планом запишіть зміст повідомлення або складіть його тези.

5. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати.

6. Під час виступу з повідомленням не забувайте про виразність і правильність своєї мови.

6. Як працювати з історичним документом?

1. З’ясуйте походження документа

Хто його автор?

За яких історичних обставин він з’явився?

Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події сучасником, оцінка події істориком, законодавчий акт тощо).

2. З’ясуйте, яке завдання до документа ви повинні виконати і що для цього потрібно.

Якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, подію чи особу, — пригадайте, що вам уже відомо про це.

3. Прочитайте текст документа, визначте значення понять і термінів, що містяться в ньому.

4. Спробуйте виконати завдання. Якщо ви не можете це зробити, визначте, що вам заважає.

Зверніть увагу на те, як сформульовано завдання; можливо, ви не зрозуміли поставленої задачі.

Прочитайте уважно й повільно документ іще раз, звертаючи увагу на зміст окремих речень.