Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Завдання для тематичного оцінювання

1. Коли було створено Делійський султанат?

А 1206 р.

Б 1245 р.

В 1398 р.

Г 1453 р.

2. Верховна влада в Османській імперії належала...

А великому кагану.

Б імператору.

В хану.

Г султану.

3. Укажіть місце битви, у якій 1389 р. сербське військо було розгромлене турецькою армією...

А Косово поле.

Б Адріанополь.

В Мохач.

Г Белград.

4. Як називалися князі в Індії?

А мандарини.

Б самураї.

В раджі.

Г хани.

5. Переважна більшість літературних творів Індії доби середньовіччя створено мовою...

А арабською.

Б санскритом.

В перською.

Г хінді.

6. У середньовічній Європі уявлення про Китай сформувалися завдяки описам подорожі купця ...

А Афанасій Нікітін.

Б Марко Поло.

В Плано дель Карпіні.

Г Ібн Баттута.

7. Селяни в середньовічному Китаї були

А вільними.

Б залежними від феодала.

В залежними від держави.

Г як вільними, так і залежними.

8. Який із зазначених винаходів належить китайцям?

А компас.

Б вітряний млин

В механічний годинник.

Г колесо.

9. Яка гра була винайдена в Індії?

А футбол.

Б хокей.

В шахи.

Г карти.

10. Зображені картини доцільно використовувати для ілюстрації

А взяття турецькими військами Константинополя.

Б утворення Делійського султанату.

В захоплення Чингісханом Пекіну.

Г розгром Тимуром турецьких військ.

11. Щоб стати чиновником у Китаї необхідно було

А належати до імператорського роду.

Б скласти відповідні іспити.

В створити шедевр.

Г походити з родини чиновників.

12. Про що китайські ремісники часів династії Тан говорили наступне:

«(має бути) блискучим, як дзеркало, тонким, як папір, дзвінким, як гонг, гладким і сяючим, як озеро в сонячний день»?

А порцеляновий посуд.

Б шовк.

В зелений чай.

Г каліграфічне письмо.