Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Узагальнення за темою «Середньовічний Схід»

Запитання та завдання на узагальнення за темами «Слов'яни та їхні сусіди», «Індія. Китай»

1. Який шлях зв'язував Європу з Китаєм?

2. Складіть розповідь про битву на Косовому полі та взяття турками-османами Константинополя.

3. Підготуйте історичний портрет одного з визначних історичних діячів: Мехмед II. Чинґісхан.

4. Дайте визначення понять і термінів: імперія, касти, варни, санскрит, турки-османи, сипахи, яничари, султан.

5. Виконайте завдання за історичною картою:

імперії Гуптів, Делійського султанату, імперії монголів, китайських держав (імперій Суй, Тан, Юань, Мін).

прослідкуйте етапи османських завоювань. Які території займала Османська імперія станом на кінець середніх віків?

6. Складіть хронологію подій історії середньовічного Китаю.

7. Опишіть одну з визначних пам'яток культури Китаю та Індії.