Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Завдання для тематичного оцінювання

1. Назвіть регіон, який став центром катарської єресі.

А Північна Німеччина

Б Східна Англія

В Південна Франція

Г Південна Італія

2. Влада Папи Римського сягнула вершини своєї могутності в... .

А VIX ст.

Б Х—ХІІ СТ.

В ХІІ—ХІІІ ст.

Г XIVXV ст.

3. Якою мовою велося богослужіння у католицьких храмах?

А старогрецькою

Б латиною

В національними мовами

Г арабською

4. Зображений винахід пов’язують з діяльністю... .

А П’єра Абеляра

Б Роджера Бекона

В Йогана Ґутенберга

Г Лева Математика

5. Найбільший вплив на розвиток середньовічної культури у Західній Європи мала... .

А християнська церква

Б світська влада

В народна культура

Г культурні впливи зі Сходу

6. Відродження античної культури при дворі франкських королів називають... .

А меровінзьким

Б каролінзьким

В капетинзьким

Г вельфським

7. Пошуками «філософського каменю» в середні віки займалися... .

А алхіміки

Б інквізитори

В схоласти

Г жонглери

8. Мандрівних студентів-школярів, які блукали Європою в пошуках знань і створили окремий шар середньовічної культури, називали... .

А трубадурами

Б мінезинґерами

В вагантами

Г скальдами

9. Середньовічна філософія, яка ставила за мету науково обґрунтувати релігійний світогляд, мала назву... .

А алхімія

Б інвеститура

В схоластика

Г індульгенція

10. Який із зображених храмів збудований в готичному стилі?

11. Головними прикрасами готичних храмів були... .

А вітражі і скульптури

Б картини та ідоли

В ікони і фрески

Г орнаменти і в’язь

12. Зображену репродукцію доцільно використати як ілюстрацію до твору... .

А «Декамерон» Дж. Боккаччо

Б «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі

В «Вступ в теологію» П’єра Абеляра

Г «Книга пісень» Франческо Петрарки