Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Узагальнення за темою «Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя»

Запитання та завдання на узагальнення за темою «Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя»

1. Якими були причини та наслідки християнізації Європи?

2. Визначте хронологічну послідовність ключових подій історії християнської церкви у Європі.

3. Поясніть значення понять і термінів: «єретик», «інквізиція», «Відродження», «гуманізм», «теологія», «схоластика», «алхімія».

4. Складіть історичний портрет на вибір: Алкуїн, Абеляр, Фома Аквінський, Данте, Ґутенберґ, Петрарка, Боттічеллі, Боккаччо.

5. Наведіть приклади могутності католицької церкви у XIIXIІІ ст.

6. Виконайте завдання за історичною картою:

Проведіть межу поділу християнського світу між католиками й православними.

Назвіть землі, за які велася боротьба між християнами та мусульманами в середні віки.

Які регіони Європи були вражені масовими єретичними рухами.

7. Складіть докладний опис однієї з пам’яток середньовічної культури.

8. Заповніть таблицю «Культура Середньовіччя»

Галузь

Основні досягнення

Освіта

 

Література, літописання

 

Архітектура

 

Мистецтво

 

9. Між Східною та Західною церквами із самого початку існували відмінності. Чому з часом вони продовжували накопичуватися і в 1054 р. призвели до розколу?

10. Поясніть, навіщо Папі Римському була потрібна власна держава, якщо він і так був главою всіх християн-католиків.

11. Поясніть, чому колони для храму в Аахені, який будувався за часів Карпа Великого, довелося везти з Італії.