Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Гісем - Нова програма

Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу

У 6-му класі ми, вивчаючи історію Стародавнього світу, дізналися про життя первісних людей, історію Стародавнього Єгипту та Передньої Азії, Індії та Китаю, античних Греції та Риму.

Ми ознайомилися з поступовим розвитком людської цивілізації від появи людини на Землі до виникнення перших держав.

Упродовж цього часу люди навчилися виготовляти перші знаряддя праці, розводити вогонь, одомашнювати тварин, ліпити глиняний посуд, виплавляти метали, прясти тканини тощо.

Згодом з’явилися писемність, гроші, держава, право, податки, армії, релігії, наука, література, шедеври мистецтва й архітектури — словом все те, без чого не можна собі уявити цивілізацію.

Розгляньмо малюнки і пригадаймо основні віхи історії Стародавнього світу.

1. Який період розвитку людства відображено на малюнку?

2. Якими знаряддями праці користуються люди?

3. Які їх основні заняття?

1. Що на малюнку свідчить про прогрес у житті людей? Які знаряддя праці зображені на малюнку?

2. Який період розвитку людства намагався відобразити художник?

1. Які нові заняття людей відображено на малюнку?

2. Чому зміни відображені художником, отримали назву «неолітична революція»?

1. Що дає підстави стверджувати, що на малюнку зображено часи Стародавнього Єгипту?

2. З якою метою здійснюється зображене будівництво?

1. На малюнку зображено зиккурат. Яку роль вони відігравали у житті суспільства Межиріччя (Месопотамії)?

2. Які заняття зображено на малюнку?

1. За якого імператора почалось будівництво зображеної споруди?

2. З якою метою вона будувалась?

1. Які елементи проведення народних зборів в Афінах зображено на малюнку? Хто мав право брати в них участь? Які питання вирішувалися на народних зборах?

2. Коли відбувається розквіт афінської демократії?

1. Яке місце зображена подія займала в історії Стародавньої Греції?

2. Коли вперше відбулась зображена подія?

1. Яка битва Александра Македонського зображена на малюнку?

2. Що стало наслідком завойовницьких походів Александра Македонського?

1. На малюнку зображено тріумф римського полководця. З якого приводу вони влаштовувалися? Які завоювання здійснив Рим за часів республіки, а які — за часів імперії?

2. Складіть опис зображеної процесії.

1. Що зображено на малюнку?

2. Де відбувалися ці дійства?

3. Як ставали учасниками цих подій?

1. На малюнку зображена одна з перших християнських громад.

2. Коли зародилось християнство?

3. Які причини його швидкого поширення в Римській імперії?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст