Підручник з Географії. 9 клас. Гілецький - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

РОЗДІЛ IV

ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Транспорт

Тема 2. Торгівля

Тема 3. Туризм

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування

ТЕМА 1

Транспорт

§ 35. Транспорт, його види та роль у національній і світовій економіці

СПРОБУЙТЕ ВІДПОВІСТИ

1. Що таке транспорт?

2. Яке значення має транспорт у народногосподарському комплексі України?

3. До якої сфери народногосподарського комплексу належить транспорт?

1. Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства

Транспорт — специфічна складова господарства. На відміну від видів економічної діяльності первинного і вторинного секторів, він не створює нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту є послуги, які полягають у переміщенні вантажів і людей.

Своєю діяльністю транспорт забезпечує зв’язки між секторами економіки, видами економічної діяльності, підприємствами, регіонами країни, навіть державами. Без транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого необхідні зв’язки щодо постачання сировини, комплектуючих, готової продукції.

Розвиток транспорту в XIX ст. відіграв дуже важливу роль у формуванні світової системи господарства (мал. 1). Усі подальші зміни в секторальній структурі світової економіки, її просторовій організації також досить тісно пов’язані з удосконаленням транспортних засобів і шляхів сполучення.

Оскільки виробничим процесом у транспорті є переміщення вантажів і людей, то для кількісної оцінки значення ролі транспортного комплексу у світовому або національному господарстві використовується спеціальна система показників. Одним із них є обсяг перевезень, тобто маса перевезених вантажів (кількість пасажирів) за певний проміжок часу (добу, місяць, рік). Однак обсяг роботи, виконаної транспортом, залежить не тільки від кількості перевезених вантажів, але й від відстаней, на які здійснюються перевезення. Тому основним показником роботи, виконаної транспортом, вважається добуток обсягу перевезень на відстань транспортування. Для вантажного транспорту він називається вантажоообігом, а пасажирського — пасажирообігом. Вони визначаються відповідно в тонно-кілометрах та пасажиро-кілометрах.

2. Види транспорту, їхні переваги й недоліки

Для сучасного транспорту характерна велика різноманітність видів, кожен із яких має свої специфічні виробничі особливості.

Мал. 1. Паровоз та залізничний вокзал в Англії в XIX ст.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

У всі часи транспорт розглядався як один із важливих чинників забезпечення обороноздатності держави. Його функціями є переміщення військ і озброєнь, забезпечення роботи об'єктів тилу та військового виробництва. Він також є важливою частиною багатьох видів військової зброї.

Мал. 2. Станція метро в Києві.

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО...

Транспорт є своєрідним продовженням процесу виробництва продукції, який починається на підприємстві або в сільському господарстві. Завершується процес виробництва тоді, коли продукція доставлена до місця споживання. Тому праця робітників транспорту є виробничою працею, яка збільшує суспільне багатство, що вимірюється у вартісній формі. Частка транспортних витрат у вартості продукції промисловості або сільського господарства складає 15—20 %, а за деякими вантажами досягає 45—50 %.

Тому його можна вважати комплексом взаємопов’язаних видів економічної діяльності. За середовищем, у якому здійснюється переміщення вантажів або людей, транспорт поділяється на сухопутний, водний та повітряний. Сухопутний транспорт охоплює автомобільний, залізничний і трубопровідний; водний — морський і річковий. Особливою складовою транспортного комплексу є міський пасажирський транспорт, у якому крім автомобільного представлені тролейбусний, трамвайний, метрополітен (мал. 2).

Різні види транспорту мають певні переваги та недоліки, які пов’язані з особливостями самих транспортних засобів, шляхів сполучення, природних умов території, характеру вантажів тощо. Вдалий вибір виду транспорту для виконання конкретної роботи дає змогу знизити собівартість перевезень, тобто грошові витрати на одиницю продукції, що транспортується. Так, перевезення нафти водним транспортом коштуватиме у 3 рази, а лісу — у 5 разів дешевше, ніж залізницею.

Для автомобільного транспорту основною перевагою є висока маневреність, що робить особливо вигідним його використання на коротких маршрутах. Тому середня відстань перевезень автомобільним траспортом в Україні становить близько 15 км. Ця цифра визначена відношенням величини вантажообігу за певний період часу до обсягу перевезених вантажів (пасажирообігу до кількості перевезених пасажирів). До недоліків у використанні цього виду транспорту можна віднести значні витрати на спорудження й утримання в належному стані автошляхів, порівняно малу вантажопідйомність, залежність від погодних умов тощо. Шляхи, які забезпечують високу пропускну здатність та швидкість руху, не перетинаються ні з іншими шляхами, ні з пішохідними доріжками, називають автомагістралями.

Переваги залізничного транспорту полягають у тому, що залізниці можна прокладати в будь-якому напрямку. Він забезпечує швидкий і регулярний рух незалежно від пори року. Для залізничного транспорту характерні масовість і порівняно низька собівартість перевезень. До його недоліків можна віднести низьку маневреність, необхідність додаткових робіт при довезенні вантажів іншими видами транспорту, а також досить високу вартість прокладання залізниць.

Обмежуючим чинником часто виступає недостатня пропускна здатність залізниць. Вона визначається максимальною кількістю поїздів, яку можна пропустити за певний період за наявного рівня технічної оснащеності та найповнішого використання транспорту. Так, двоколійна залізниця, обладнана автоматичним блокуванням, має пропускну здатність 144 пари поїздів за добу і може забезпечити за рік перевезення понад 75 млн т вантажів у кожному з напрямків. Пропускна здатність одноколійних магістралей — 22—26 пар поїздів за добу, що становить близько 17 млн т вантажів за рік.

Трубопровідний транспорт забезпечує транспортування рідких і газоподібних вантажів, має найнижчу собівартість (мал. 3). Основні затрати здійснються під час спорудження трубопроводу, а вже його використання та обслуговування менш затратні.

Сучасний морський транспорт також характеризується малою собівартістю транспортування, оскільки не потребує спорудження спеціальних шляхів сполучення, а тільки обладнання портів, має можливість перевозити велику кількість вантажів. Морський транспорт використовує судна різних типів: пасажирські, вантажопасажирські (у тому числі пороми), суховантажні (лісовози, контейнеровози), наливні (танкери, які перевозять рідкі вантажі), а також комбіновані, риболовні, службово-допоміжні тощо. Розрізняють перевезення каботажні та закордонні. Каботаж — це плавання між портами однієї країни. Негативними чинниками для використання морського транспорту є порівняно невелика швидкість переміщення та певна залежність від погодних умов.

Мал. 3. Один із магістральних газопроводів, що проходить через територію України. Землі, прилеглі до трубопроводу, вилучаються з лісового та сільськогосподарського користування.

Мал. 4. Посадка пасажирів на літак в одному з міжнародних аеропортів.

Річковий транспорт вимагає незначних затрат на впорядкування природних шляхів, проте в помірних та приполярних широтах працює сезонно через замерзання річок. Напрямки річкових водних шляхів не завжди збігаються з потребами перевезень.

Перевагою повітряного транспорту є дуже велика швидкість перевезень, недоліком — висока вартість, а тому він є здебільшого пасажирським (мал. 4).

ЗАКРІПЛЮЄМО ЗНАННЯ

1. Чим відрізняється транспорт від видів господарської діяльності, які належать до первинного і вторинного секторів економіки? 2. Яку роль відіграє транспорт у національній та світовій економіці? 3. Дайте визначення понять «обсяг перевезень», «пасажирообіг», «вантажообіг». 4. Якою є структура транспортного комплексу? 5. Якими є переваги та недоліки у використанні різних видів транспорту? Чим вони зумовлені?

ЗАСТОСОВУЄМО ЗНАННЯ, ПРАЦЮЄМО ТВОРЧО

1. Опишіть основний вид транспорту, найпопулярніший серед населення у вашому місті (районі). Якими є основні проблеми його функціонування? 2*. Трамвайний пасажирообіг в Україні за рік склав 4,1 млрд паокм, а загальна кількість перевезених пасажирів — 757 млн осіб. Визначте середню відстань перевезень для трамвайного транспорту України.