Географія. 7 клас. Гілецький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Населення. Держави

Пригадай або здогадайся

 • 1. Які народи є корінними жителями Північної Америки?
 • 2. Як відбувалося заселення Північної Америки після відкриття материка європейцями?
 • 3. Що тобі відомо про зв’язки країн Північної Америки з Україною?

Населення материка

Корінні жителі, нащадки європейців та африканців. Населення материка Північної Америки з островами складає понад 500 млн осіб. Корінні жителі материка — індіанці (мал. 2.238), ескімоси (мал. 2.239), алеути — належать до монголоїдної раси. Основну частину населення становлять вихідці з різних країн Європи.

На території Канади і США живуть переважно нащадки європейців, які переселились сюди із Великої Британії і Франції (у Канаді), а на півдні материка — з Іспанії. Більша частина населення говорить англійською мовою, франко-канадці — французькою, а в Мексиці та більшості країн Центральної Америки — в основному іспанською мовою. У Північній Америці є понад 30 млн афро-американців — нащадків рабів, привезених сюди з Африки для роботи на плантаціях. Більшість з них живуть у США та країнах Карибського басейну. В Центральній Америці та на островах мешкає багато змішаного населення — мулатів і метисів.

Мал. 2.238. Індіанська дівчинка

Мал. 2.239. У таких льодових будинках жили ескімоси

Мал. 2.240. Санто-Домінго — столиця однієї з острівних держав на узбережжі Карибського моря

Розміщення населення. Населення розміщується на материку нерівномірно. Невелика кількість населення живе на вузенькій прибережній смузі Гренландії. Деякі острови Канадського Арктичного архіпелагу взагалі безлюдні. Рідко заселені також напівпустельні та пустельні райони заходу. Висока густота населення на островах Карибського моря і на материковій частині Центральної Америки (мал. 2.240) — понад 200 осіб на 1 км2. Другий район з високою густотою — східна частина материка та територія навколо Великих озер, куди в основному переселялися англійці й французи. Висока густота населення і в окремих районах Тихоокеанського узбережжя, особливо в США. Багато людей живуть у дуже великих містах з багатоповерховою забудовою (мал. 2.241).

Мал. 2.241. Чикаго — місто в США на узбережжі озера Мічиган

Держави Північної Америки

Найрозвинутіші та найбільші держави. На материку розміщена найбільш економічно розвинута країна в світі — США, територія якої складається з трьох частин: основної материкової частини, Аляски та Гавайських островів. На півночі розташована економічно розвинута країна — Канада (мал 2.242). Решта країн континенту є менш розвинутими. Найбільша за площею та чисельністю населення серед цих країн — Мексика. У Центральній Америці та на островах Карибського моря розміщується понад 20 невеликих країн. Острів Гренландія належить до європейської країни Данії.

Мал. 2.242. Будинок парламенту в Канадін

Україна і Північна Америка. Україна налагодила співпрацю майже з усіма країнами Північної Америки. Найбільшою мірою наша держава співпрацює з Канадою та США. Канада — це країна, яка першою визнала незалежність України.

Саме в Канаді проживає одна з найчисельніших українських громад, яка завжди активно підтримує Українську державу в часи важких політичних та економічних випробувань (мал. 2.243).

Сполучені Штати Америки є важливим стратегічним партнером України. Цей вибір зумовлюється передусім великою роллю США у світовій економіці й політиці. У цій державі також проживає багато вихідців з України, але в загальній чисельності населення США вони становлять значно меншу частку, ніж у Канаді.

Мал. 2.243. Урочиста хода українців Канади на підтримку української державності

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

 • 1. Які корінні народи проживають у Північній Америці?
 • 2. Вихідці з яких частин світу проживають у Північній Америці?
 • 3. Як розподілене населення на території материка за густотою? Які причини такого розселення?
 • 4. Якими мовами розмовляє більша частина населення сучасної Північної Америки?
 • 5. Які найбільші країни розміщені на материку?
 • 6. З чим пов’язані відносно стійкі зв’язки України з країнами Північної Америки?

Застосуй знання, дізнайся більше

 • 1. На карті народів та густоти населення знайди назви народів, які проживають у північній частині материка. Знайди в Інтернеті коротку інформацію про них.
 • 2. Знайди інформацію про найбільші міста Північної Америки.
 • 3. Знайди інформацію про роль українців у житті Канади.

Назви зображені об’єкти чи явища

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, занесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

На материку розміщено понад 150 об’єктів, які занесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З них близько половини є природними об’єктами. Для прокладання маршруту обери шість природних об’єктів зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у трьох найбільших країнах материка (мал. 2.244). При цьому обери початковий і кінцевий об’єкти та послідовність їх відвідання. Познач об’єкти на контурній карті материка, склади короткий опис кожного з обраних об’єктів.

Мал. 2.244. Об’єкти в Канаді, США та Мексиці

Коротко про зміст теми

Північна Америка розташована повністю у Північній та водночас у Західній півкулях. На півдні материк перетинає тропік, на півночі — Північне полярне коло. Берегова лінія Північної Америки дуже порізана. На півночі біля материка розташований найбільший острів земної кулі — Гренландія. Найвужчу частину материка, яка лежить на південь від паралелі 20° пн. ш., називають Центральною Америкою.

Вперше нога європейця ступила на материк на початку XI ст. Одначе датою відкриття Північної Америки вважається 12 жовтня 1492 р., коли іспанські мореплавці, очолювані Христофором Колумбом, досягли островів поблизу берегів материка.

Найважливіші особливості поверхні Північної Америки полягають у тому, що західна частина материка набагато вища від східної, причому найнижчі, рівнинні ділянки розташовуються в центральній частині, а гірські системи витягнуті в меридіональному напрямку. Рівнини материка сформувались на давній Північноамериканській платформі.

Гори Аппалачі на південному сході материка складаються із середньовисотних хребтів, плоскогір’їв і плато. Це відроджені складчасто-брилові гори. Найбільша складчаста область — Кордильєри виникла на заході материка, на стику Тихоокеанської та Північно-американської літосферних плит. Вона простяглася з півночі на південь на 7 000 км. У широкій смузі меридіональних гірських хребтів виокремлюють два основні велетенські пасма хребтів: західне — власне Кордильєри і східне — Скелясті гори. Більша частина гір утворилась у різні фази формування складчастості в мезозої, а потім мезозойські структури було омолоджено пізнішими рухами альпійського горотворення.

Північна Америка багата на корисні копалини залізних, уранових, мідних, нікелевих руд, золота, срібла, вугілля, нафти і природного газу.

Клімат Північної Америки формується під упливом насамперед географічної широти та особливостей простягання гірських країн. Середня температура січня на півночі материка становить -35 °С, а в Центральній Америці — +24 °С; температура липня на півночі досягає +5 °С, а на півдні — +25 °С.

Через відсутність гірських систем широтного напрямку холодні арктичні повітряні маси доходять аж до берегів Мексиканської затоки, а тропічні — далеко на північ. Це зумовлює велику мінливість погоди на рівнинах, особливо взимку, спричиняє виникнення час від часу на Центральних рівнинах Північної Америки потужних атмосферних вихорів — торнадо.

Материк багатий поверхневими та підземними водами. По його території протікають повноводні річки, є багато озер, гірські та покривні льодовики, підземні води. Річки та озера Північної Америки належать до басейнів Атлантичного, Тихого й Північного Льодовитого океанів та внутрішнього стоку. Головний вододіл між ними проходить по Кордильєрах. Більша частина озер розташовується в межах Канадського кристалічного щита. Западини озер здебільшого мають льодовикове та льодовиково-тектонічне походження.

На півночі материка природні зони підпорядковані закономірностям широтної зональності. Південніше широти Великих озер зміна зон відбувається зі сходу на захід, тобто вони мають меридіональне простягання. У Кордильєрах виражена висотна поясність.

Природа Північної Америки змінена в результаті господарської діяльності людини, особливо на території США. З метою охорони природи на континенті створено заповідники і декілька десятків національних природних парків.

Корінні жителі материка — індіанці, ескімоси, алеути — належать до монголоїдної раси. Основну частину населення становлять вихідці з різних країн Європи.

Населення розміщується на материку дуже нерівномірно. Деякі острови Канадського Арктичного архіпелагу взагалі безлюдні. На материку розміщена найбільш економічно розвинута країна в світі — США. Наша держава співпрацює з Канадою та США. Канада — це країна, яка першою визнала незалежність України і в якій проживає одна з найбільш численних українських громад.

Опрацювавши усю тему, спробуй відповісти

 • 1. Які особливі риси географічного положення материка?
 • 2. Як відбулося відкриття та подальше освоєння материка європейцями?
 • 3. Які ділянки земної кори є на материку? Наскільки тісним є зв’язок між тектонічною будовою і рельєфом Північної Америки?
 • 4. Які корисні копалини поширені в горах, а які — на рівнинах материка?
 • 5. Чим клімат Північної Америки подібний до клімату Південної Америки?
 • 6. Як клімат впливає на режим річки Міссісіпі?
 • 7. Які ендемічні рослини та тварини материка тобі відомі? У чому їхня унікальність?
 • 8. Чому окремі природні зони материка простягаються меридіонально, з півночі на південь?
 • 9. Які особливості природи Центральних та Великих рівнин і Кордильєр?
 • 10. Як розміщене населення материка? У чому причини нерівномірності розміщення?

Виконай практичні завдання

 • 1. На основі опрацювання карт фізичної та будови земної кори визнач, які корисні копалини є в Аппалачах та Кордильєрах. Чим зумовлюється такий розподіл корисних копалин?
 • 2. За кліматичною картою визнач найнижчі та найвищі температури літа та зими в межах рівнинної частини материка.
 • 3. Порівняй площі кліматичних поясів на суходолі Північної та Південної Америки.
 • 4. Здійсни уявну подорож від витоку Міссурі до гирла Міссісіпі. Які особливості зміни природних умов можна виявити?
 • 5. Використавши фізичну та карту природних зон, здійсни уявну подорож уздовж східного узбережжя материка з півночі на південь. Укажи, які природні комплекси трапилися на твоєму шляху.
 • 6. Підготуй інформацію про три об’єкти зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в межах трьох різних країн Північної Америки.
 • 7. Підготуй короткі інформаційні повідомлення про життя і діяльність українців, які проживають у державах Північної Америки.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.