Географія. 7 клас. Гілецький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 7 клас. Гілецький

Шановні учні! Щоб отримати міцні знання з курсу «Географія материків і океанів», потрібно не лише прочитати текст параграфів, а й використати весь допоміжний матеріал, який міститься у виданні.

Підручник складається іє чотирьох розділів, які охоплюють по декілька тем. Кожен розділ починається зі своєрідної візитівки, де подано перелік тем та коротку довідку, про що ви дізнаєтеся і навчитеся робити у процесі опрацювання навчального матеріалу.

Вступ

Розділ I. Загальні закономірності Землі

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 1. Форма і рухи Землі

Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

§ 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

Розділ II. Материки

Тема 1. Головні особливості природи материків

§ 3. Загальні особливості геологічної будови і рельєфу материків

§ 4. Кліматотвірні процеси. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

§ 5. Ландшафти материків

Тема 2. Африка

§ 6. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка

§ 7. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 8. Клімат

§ 9. Води суходолу

§ 10. Природні зони Африки

§ 11. Природна зона саван та рідколісся

§ 12. Природні зони пустель і твердолистих лісів

§ 13. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на материку

§ 14. Населення і політична карта Африки

Тема 3. Австралія та Океанія

§ 15. Географічне положення та історія дослідження Австралії. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини материка

§ 16. Клімат і внутрішні води

§ 17. Природні зони. Своєрідність органічного світу. Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

§ 18. Населення. Австралійський Союз

§ 19. Океанія

Тема 4. Південна Америка

§ 20. Географічне положення, історія дослідження

§ 21. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 22. Клімат

§ 23. Внутрішні води

§ 24. Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани

§ 25. Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Природа Анд

§ 26. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

§ 27. Населення. Держави

Тема 5. Антарктида

§ 28. Географічне положення Антарктиди. Історія відкриття та дослідження. Міжнародний статус материка

§ 29. Геологічна будова, рельєф, клімат, органічний світ

Тема 6. Північна Америка

§ 30. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння

§ 31. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 32. Клімат Північної Америки

§ 33. Внутрішні води

§ 34. Природні зони. Висотна поясність. Зміни природи материка людиною

§ 35. Населення. Держави

Тема 7. Євразія

§ 36. Географічне положення Євразії

§ 37. Дослідження та освоєння материка

§ 38. Геологічна будова і рельєф. Рівнини

§ 39. Гірські країни. Корисні копалини

§ 40. Клімат

§ 41. Річки Євразії

§ 42. Озера. Болота. Зледеніння. Підземні води

§ 43. Природні зони Євразії. Арктичні пустелі, тундра, лісотундра, ліси помірного поясу

§ 44. Природні зони Євразії: степи, пустелі, ліси жаркого поясу. Висотна поясність

§ 45. Екологічні проблеми. Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

§ 46. Населення Євразії

§ 47. Держави Євразії

Розділ III. Океани

Тема 1. Головні особливості природи Світового океану

§ 48. Загальні особливості рельєфу дна та вод Світового океану

§ 49. Життя у Світовому океані. Океан і людина

Тема 2. Тихий океан

§ 50. Тихий океан

Тема 3. Атлантичний океан

§ 51. Атлантичний океан

Тема 4. Індійський океан

§ 52. Індійський океан

Тема 5. Північний Льодовитий океан

§ 53. Північний Льодовитий океан

Розділ IV. Природа материків та океанів і людина

Тема 1. Природні ресурси материків та океанів

§ 54. Природні ресурси материків та океанів

§ 55. Наслідки природокористування. Антропогенні ландшафти

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 56. Екологічні проблеми материків та океанів

Додаток

Практичні роботи

Перелік об’єктів і явищ, які відображені у кінці параграфів