Природничі науки. 2 частина. 11 клас. Гільберг

Роль ґрунту у біосфері

Взаємодія всіх оболонок Землі найактивніше відбувається у верхній частині літосфери — земній корі. А саме — у ґрунті — видозміненому під упливом живих організмів поверхневому шарі земної кори (суходолу). Значення ґрунту зумовлено двома важливими чинниками: 1) він є опорним субстратом для наземних і багатьох водних рослин; 2) з нього рослини отримують необхідні для життя мінеральні речовини та воду. Значення в житті рослин мають структура ґрунту, його механічний склад, уміст води, кисню, органічних і мінеральних речовин, температура, кислотність тощо. Залежно від складу та властивостей ґрунту розподіл рослин у межах тієї чи іншої природної зони надзвичайно різноманітний (мал. 11.10).

Мал. 11.10. Розподіл рослин у межах природних зон

А є й такі, що пристосовуються до складних умов. Відомі рослини піщаних, глинистих, кам’янистих ґрунтів. Є рослини, які ростуть на скелях і кам’янистих ґрунтах, на сильнокислих або сильнолужних, а також засолених (солончаках і солонцях) ґрунтах (пригадайте, як їх називають і у яких місцевостях вони ростуть).

Особливості ґрунту як специфічної оболонки, що тісно взаємопов’язана з іншими оболонками планети, визначають його функції (мал. 11.11).

Забезпечення існування життя на Землі. Оскільки майже всі наземні організми отримують мінеральні елементи для живлення з ґрунту, він є середовищем існування для мешканців ґрунту.

Сприяння колообігу речовин. Завдяки ґрунту в природі відбуваються великий і малий колообіги речовин. У ньому відбуваються процеси вивітрювання мінералів і гірських порід. Далі продукти вивітрювання частково потрапляють з атмосферними опадами у водойми та у Світовий океан, де вони утворюють осадові породи, які внаслідок тектонічних явищ можуть знову опинитися на поверхні Землі й зазнати вивітрювання (великий колообіг речовин на Землі). Водночас рослини засвоюють з ґрунту водорозчинні елементи, які трофічними ланцюгами знову повертаються до ґрунту (малий колообіг речовин).

Мал. 11.11. Функції ґрунтів

Регуляція біосферних процесів на Землі. Родючість ґрунту забезпечує високу насиченість організмами.

Забезпечення регуляції хімічного складу атмосфери й гідросфери. Фізичні, хімічні й біологічні процеси, які відбуваються в ґрунті (дихання організмів, «дихання» ґрунту, міграція хімічних елементів), підтримують певний склад приземного шару атмосферного повітря визначають хімічний склад континентальних вод.

Здійснення акумуляції органічної речовини й хімічної енергії. Акумульовані в ґрунті органічна маса й енергія (переважно представлена гумусом) витрачаються для підтримання життя й забезпечення колообігу речовин на Землі.