Природничі науки. 2 частина. 11 клас. Гільберг

Унікальна рідина

Cклад і будова молекули води

Вода Н2О — бінарна неорганічна сполука, молекула якої складається з двох атомів Гідрогену та атома Оксигену, сполучених між собою ковалентним зв’язком (поясніть, полярним чи неполярним він є). Будова молекули води кутова (мал. 7.1). Таке розташування зумовлює виникнення в молекулі води дипольного моменту, зумовлює її здатність розчиняти багато які з речовин. У природних умовах у воді завжди є розчинені солі, гази.

Запропонуйте кілька способів експериментального доведення того, що в джерельній, річковій або морській воді є розчинені солі та гази.

Мал. 7.1. Будова молекули води

Молекули води полярні, тому між ними утворюються водневі зв’язки (мал. 7.2).

Мал. 7.2. Водневі зв’язки між молекулами води