Природничі науки. 2 частина. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розподіл води на Землі

Водою вкрито 71 % поверхні Землі, і якщо її рівномірно розподілити на поверхні земної кулі, то товщина цього шару становила б 3 км. Дізнатися більше про якісний і кількісний склад гідросфери й запаси води, у тому числі й хімічно зв’язаної, ви зможете, проаналізувавши дані, наведені в таблиці 6.1 (зробіть це).

Таблиця 6.1. Розподіл води на Землі1

Вид води, об’єм, км3

1 Чеботарев, 1975

Продовження таблиці 6.1

Обчисліть об’ємні частки (%) різних видів води в гідросфері й отримані результати порівняйте з наведеною далі інформацією.

Виконавши завдання, ви пересвідчилися (чи ні?), що близько 97,5 % всього об’єму води на Землі припадає на солону, мінералізовану воду. Обсяг прісної води значно менший. Із цієї кількості 68,6 % — перебуває у твердому стані, 31,4 % — розміщено під землею, тож її важко добувати. Доступними для використання є тільки 0,4 % світових запасів прісної води. Найбільшим з ресурсів прісних вод є річковий стік (43,7 тис. км3 за рік). Переважно саме він забезпечує людство водою. Якби розподілити цю воду між людьми, то на кожного припало б 24 000 л/добу. Сучасна середня потреба людей у воді становить 3,3 тис. л/добу (5 тис. км3 за рік). За даними ООН, зі збільшенням населення Землі зросте й потреба у воді до 17 тис. км3 за рік.

Розподіл прісної води за континентами зображено на малюнку 6.1.

Мал. 6.1. Прісна вода суходолу.

Схарактеризуйте тенденцію в забезпеченості прісною водою різних континентів.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.