Природничі науки. 2 частина. 11 клас. Гільберг

Мінерали та гірські породи

Царство каменів

Погляньмо навколо. І пісок на річковому пляжі, і камінчики на березі моря, і глина в яру — усе це гірські породи та мінерали, з яких складається земна кора. На Землі понад 4000 видів каменів, і щороку вчені відкривають нові, класифікують їх, досліджують їхній хімічний склад і властивості.

Камінь (англ. Stone, нім. Stein) — тверда гірська порода чи мінерал у вигляді суцільної маси або окремих шматків. У чому полягає відмінність між гірською породою та мінералом (мал. 5.1)? Мінерали — це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини. За агрегатним станом мінерали бувають твердими (золото, кварц, польовий шпат, слюда, кам’яна сіль, алмаз тощо), рідкими (вода, ртуть та ін.) і газоподібними (метан, гелій тощо). Мінерали в чистому вигляді трапляються в природі не часто. Найчастіше вони є складниками різноманітних сумішей, з яких утворені гірські породи — сполучення кількох мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі. Наприклад, компонентами граніту (гірської породи) є три мінерали: кварц, слюда, польовий шпат.

Мал. 5.1. Відмінність між гірськими породами та мінералами

Геологія (від грец. γη — земля та λογος — наука) — комплекс наук про тверду оболонку Землі, її будову, речовинний склад, рухи й історію розвитку а також, процеси, що її створили.

Петрографія (від грец. πέτρα — камінь; γράφω — пишу) — геологічна наука, яка вивчає мінеральний склад гірських порід, їхню будову, походження, умови залягання, поширеність і утворення корисних копалин.

Інженерна геологія вивчає гірські породи як основу фундаментів для будівель і споруд, середовище та матеріал для будівництва, агрономія — як родючі ґрунтоутворювальні породи впливають на розвиток і врожайність рослин. Мінералогія — наука про мінерали, що досліджує хімічний склад, властивості, морфологію, особливості структури, процеси утворення та зміни мінералів, закономірності їхнього спільного перебування в природі, а також умови й методи штучного отримання (синтезу) та практичного використання.